DRAERP - Giải pháp quản trị tổng thể cho ngành Dịch vụ

Điều hành hoạt động kinh doanh dịch vụ của bạn tốt hơn với DRAERP. Biết khách hàng tiềm năng và khách hàng của bạn, thiết lập kế hoạch đăng ký cho các dịch vụ của bạn, xây dựng mối quan hệ với khách hàng thường xuyên bằng cách sử dụng chương trình khách hàng thân thiết, quản lý và lập hóa đơn cho nhiều dự án, thiết lập lịch bảo trì và lượt truy cập,...

ĐIỂM NỔI BẬT

 • Các chiến dịch: Gửi email đến nhiều khách hàng tiềm năng và quản lý từng chuỗi riêng biệt.
 • Đăng ký: Thiết lập các gói đăng ký khác nhau và chỉ định chúng cho khách hàng. Đặt khoảng thời gian dùng thử cho các đăng ký của bạn. Thuế và chiết khấu cũng có thể được thêm vào đăng ký, giống như bất kỳ mặt hàng thông thường nào khác. Các đăng ký có thể được lặp lại vào các khoảng thời gian khác nhau, hàng ngày, hàng tháng hoặc một lần trong vài năm. Sau khi dùng thử, hóa đơn sẽ được tạo tự động.
 • Quản lý dự án: Quản lý các dự án bên trong và bên ngoài một cách hiệu quả. Lập hóa đơn cho khách hàng, cho những nhân viên được cử đến trang web của họ bằng cách sử dụng tính năng Bảng thời gian. Tạo và theo dõi các nhiệm vụ để giúp nhân viên của bạn luôn cố gắng trong các dự án quan trọng.
 • Ghi lại các yêu cầu bảo hành: Dễ dàng ghi lại và quản lý các hợp đồng bảo hành và bảo trì hàng năm đối với các mặt hàng có số lượng khác nhau đã bán cho khách hàng.
 • Chuyến thăm bảo dưỡng: Ghi lại tiến trình của các chuyến thăm, theo lịch trình hoặc đột xuất. Ghi lại người thực hiện chuyến thăm và công việc đã thực hiện.
 • Lịch bảo trì: Với hợp đồng bảo trì hàng năm, khách hàng cần phải thăm khám bảo trì thường xuyên để duy trì hoạt động của dịch vụ. Ghi lại những chuyến thăm này một cách dễ dàng với lịch bảo trì. Với các khoảng thời gian được xác định trước, lịch biểu có thể được tạo tự động.
 • Kế toán đa tiền tệ: Quản lý các giao dịch bằng các loại tiền tệ khác nhau; gửi hóa đơn và thêm chi phí bằng bất kỳ đơn vị tiền tệ nào và để hệ thống chuyển đổi chúng sang đơn vị tiền tệ cơ bản được thiết lập; có thể xem các giao dịch và báo cáo tài chính bằng nhiều loại tiền tệ.
 • Lập hóa đơn và định giá: Xử lý vòng đời thanh toán đăng ký khách hàng của bạn từ đầu đến cuối. Lập hóa đơn cho khách hàng của bạn và theo dõi các khoản phải thu một cách dễ dàng, với các yêu cầu thanh toán và thông báo qua lời nhắc qua email hoặc SMS.
 • Người dùng
 • Tiện ích
 • Công cụ
 • Cài đặt
 • Hỗ trợ

Tận tâm - Chuyên nghiệp - Uy Tín - Chất lượng - Bảo mật