Gói dịch vụ Thương mại điện tử

Gói dịch vụ E-commerce là gói sản phẩm gồm tập hợp các mô - đun trong phần mềm DRAERP hỗ trợ doanh nghiệp kinh doanh trực tuyến trên các trang thương mại điện tử thực hiện các giao dịch mua bán, trao đổi, thanh toán trực tuyến một cách dễ dàng. Ngoài ra, gói dịch vụ này còn cung cấp dịch vụ trang web giúp quản lý và tùy chỉnh các trang web như doanh nghiệp, chủ đề trang web,....

ĐIỂM NỔI BẬT

▪ Hỗ trợ doanh nghiệp kinh doanh trực tuyến trên trang thương mại điện tử giúp khách hàng thực hiện các giao dịch mua bán, trao đổi, thanh toán trực tuyến một cách dễ dàng.
▪ Xây dựng website: chọn từ các theme có sẵn, thiết lập các nội dung cơ bản của website như dễ dàng tùy chỉnh theo nhu cầu sử dụng.
▪ Tích hợp hệ thống sẽ góp phần tiết kiệm thời gian, đơn giản hoá các hoạt động hành chính thủ công, từ đó tạo cơ hội để doanh nghiệp tập trung hơn vào các dự án tiềm năng.

Tích hợp

Phân hệ tích hợp cho phép kết nối trang web DRAERP với các website E-commerce, hoặc cổng thanh toán. Ngoài cho phép kết nối với các dịch vụ của Google và đăng nhập qua mạng xã hội. Cuối cùng là có thể kết nối với nhà mạng để cung cấp OTP

Website

Mô - đun website là một phân hệ của phần mềm DRAERP giúp quản lý và tùy chỉnh các trang web như trang chủ doanh nghiệp, chủ đề trang web, ngoài ra mô - đun này còn giúp quản lý các trang blog của doanh nghiệp.

CRM

Phân hệ CRM trong DRAERP là phương pháp giúp doanh nghiệp tiếp cận và giao tiếp với khách hàng một cách có hệ thống và hiệu quả, quản lý các thông tin của khách hàng như thông tin về tài khoản, nhu cầu, liên lạc và các vấn đề khác nhằm phục vụ khách hàng tốt hơn.

  • Người dùng
  • Tiện ích
  • Công cụ
  • Cài đặt
  • Hỗ trợ

Tận tâm - Chuyên nghiệp - Uy Tín - Chất lượng - Bảo mật