Gói dịch vụ Kế toán quản trị

Gói dịch vụ kế toán quản trị là gói sản phẩm gồm các mô - đun trong phần mềm ERP như Kế toán, Tài sản, Cho vay giúp doanh nghiệp có bộ sản phẩm đầy đủ để quản lý tài chính, sổ sách kế toán, các tài sản cố định cũng như các khoản vay của doanh nghiệp. từ đó, doanh nghiệp có thể kiểm soát, có cái nhìn tổng quan và đưa ra các giải pháp nhanh chóng cho các vấn đề trong doanh nghiệp.

ĐIỂM NỔI BẬT

▪ Giúp theo dõi các khoản giải ngân, hoàn trả, cầm cố và không thế chấp bảo đảm, lãi suất cho vay tích lũy
▪ Giúp đưa ra các báo cáo chi tiết về tài chính và tài sản doanh nghiệp
▪ Quản lý vị trí và thời gian bảo trì của tất cả các tài sản cố định
▪ Giúp hạch toán việc mua bán và thanh lý một cách nhanh chóng
▪ Giúp quản lý kế toán của công ty sẽ trở nên đơn giản hơn so với quản lý rời rạc và thủ công các báo cáo và số liệu

Kế toán

Phân hệ kế toán DRAERP của ứng dụng thu thập dữ liệu và soạn thảo các báo cáo về hoạt động kế toán. Để đáp ứng nhu cầu của các phòng ban phân hệ kế toán được chia ra thành các phân hệ con như sau: quản lí sổ cái, các khoản phải thu, dòng tiền, các khoản phải trả, ... Nó cung cấp cho doanh nghiệp của bạn những công cụ cần thiết để quản lý các vấn đề tài chính.

Cho vay

Mô-đun Quản lý Khoản vay trong DRAERP giúp bạn quản lý các khoản vay của mình ngay từ khi Đăng ký Khoản vay cho đến khi Đóng Khoản vay. Bạn có thể theo dõi các khoản giải ngân, trả nợ, cầm cố và không thế chấp bảo đảm, lãi suất cho vay tích lũy và nhiều hơn nữa.

Tài sản

Tài sản là một phân hệ trong phần mềm DRAERP giúp duy trì hồ sơ tài sản cố định cho các tài sản của doanh nghiệp như máy tính, nội thất, ô tô, v.v. và quản lý khấu hao, bán hoặc thanh lý chúng. Doanh nghiệp có thể theo dõi vị trí của tài sản hoặc lưu hồ sơ về những nhân viên đang sử dụng tài sản đó. Ngoài ra, doanh nghiệp cũng có thể quản lý các chi tiết bảo trì của tài sản.

  • Người dùng
  • Tiện ích
  • Cài đặt
  • Hỗ trợ

Tận tâm - Chuyên nghiệp - Uy Tín - Chất lượng - Bảo mật