DRAERP - Giải pháp quản trị tổng thể cho ngành Nông nghiệp

Gói AGRICULTURE DRAERP là một gói dịch vụ giúp giải quyết các vấn đề và quản lý doanh nghiệp trong lĩnh vực nông nghiệp với các tính năng ghi lại và theo dõi chu kỳ cây trồng, địa điểm, dịch bệnh và phân bón.. Ngoài các tác vụ phục vụ cho nông nghiệp, gói dịch vụ này còn cung cấp các mô-đun giúp quản lý quan hệ khách hàng, quản lý chất lượng dự án,...

ĐIỂM NỔI BẬT

 • Quản lý cây trồng: Ghi lại tất cả các nhiệm vụ liên quan đến quản lý cây trồng - từ các nhiệm vụ lớn như cày đến hái, đến các chi tiết nhỏ hơn nhưng quan trọng như khoảng cách giữa các hàng và cây trồng. Xác định thời gian biểu cho từng hoạt động, sau đó lưu trữ các nguyên liệu cần thiết và các mặt hàng và sản phẩm phụ được tạo ra.
 • Chu kỳ cây trồng: Tạo các chu kỳ tùy chỉnh, cho dù để gieo hạt, tưới tiêu hay thu hoạch. Thêm địa điểm nơi mỗi chu kỳ đang diễn ra. Lưu ý bất kỳ bệnh nào xảy ra và các bước để chống lại chúng sẽ được đưa vào chu kỳ cây trồng.
 • Bệnh: Đề cập đến việc quản lý Bệnh tật, có thể bao gồm các loại vi khuẩn, funcgi, vi rút hoặc sâu bệnh ảnh hưởng đến cây trồng.
 • Phân bón: điều này được sử dụng để theo dõi các loại phân bón có sẵn và thành phần hóa học của chúng, được liên kết với mục tổng thể.
 • Nắm bắt đơn vị đất và quản lý cây trồng.
 • Phân tích: Phần này của mô-đun Nông nghiệp được sử dụng để theo dõi dữ liệu và tạo báo cáo.
 • Quản lý quan hệ khách hàng, quản lý nhân sự, mua hàng, bán hàng, sổ sách doanh nghiệp.
 • Người dùng
 • Tiện ích
 • Công cụ
 • Cài đặt
 • Hỗ trợ

Tận tâm - Chuyên nghiệp - Uy Tín - Chất lượng - Bảo mật