Mô - đun Bảng lương là nơi thể hiện đầy đủ và chi tiết chi phí lương cũng như thuế mà nhân viên phải đóng. Ngoài ra, mô - đun này cũng giúp quản lý các khoản đền bù hoặc gói lợi ích mà từng nhân viên được nhận một cách chi tiết và có hệ thống giúp quản trị bảng lương một cách có hiệu quả.

BẢNG LƯƠNG

▪ Xử lý tiền lương là một chức năng quan trọng của mỗi doanh nghiệp HR. DRAERP đơn giản hóa đáng kể quy trình này bằng cách cung cấp một loạt các tính năng mà bạn có thể sử dụng từ quản lý Cơ cấu tiền lương đến xử lý hàng loạt Bảng lương nhân viên.
▪ Thời gian làm việc được tính linh hoạt theo ca, theo quầy, theo dây chuyền,...
▪ Các báo giá được tạo có thể được tích hợp với tính năng gửi email, cho phép gửi báo giá đến khách hàng hoặc in file PDF.
▪ Dễ dàng chuyển đổi báo giá thành đơn hàng chỉ với một cú click chuột.

TỰ ĐỘNG TÍNH LƯƠNG

▪ Các tham số lương (lương cơ bản, hệ số lương, hệ số BHYT, BHXH, hệ số thuế TNCN…) đều được thiết kế và khai báo linh động cho phép người dùng tự cập nhật khi có sự thay đổi trong quá trình sử dụng phần mềm.
▪ Khai báo công thức tính lương của từng nhân viên. Công thức khai báo mềm dẻo để phù hợp với cách tính lương thực tế tại mỗi đơn vị.
▪ Cho phép tính lương thưởng cho từng nhân viên.

TỰ ĐỘNG TÍNH THUẾ

▪ Tính lương, các khoản phụ cấp, BHXH - Y tế, thuế thu nhập cho cán bộ nhân viên và tự động hạch toán các khoản đó theo từng bộ phận ứng với khoản mục phí khác nhau.
▪ In báo cáo tiền lương: Bảng lương. Bảng tạm ứng lương. Lập bảng thu nhập. Bảng chi tiết thuế thu nhập cá nhân. Tờ khai thuế thu nhập cá nhân. Bảng kê thu nhập chịu thuế.

Tận tâm - Chuyên nghiệp - Uy Tín - Chất lượng - Bảo mật