Mô - đun Quản lý kho là một phân hệ trong phần mềm DRAERP giúp các công ty quản lý và kiểm soát hoạt động kho hàng ngày, từ thời điểm hàng hóa và vật liệu vào kho đến luân chuyển kho và xuất kho.

HÀNG HÓA VÀ GIÁ CẢ

Thuật ngữ Item cũng được áp dụng cho các nguyên liệu thô hoặc các thành phần của sản phẩm chưa được sản xuất (trước khi chúng có thể được bán cho khách hàng). DRAERP cho phép bạn quản lý tất cả các loại mặt hàng như nguyên liệu thô, cụm phụ, hàng thành phẩm, các biến thể của mặt hàng và các mặt hàng dịch vụ.

LUÂN CHUYỂN KHO

▪ Khi hàng tồn kho giảm, hệ thống sẽ thông báo yêu cầu mua hàng hoặc yêu cầu sản xuất (đối với thành phẩm) theo đúng số lượng hàng đã đặt.
▪ Thiết lập mức đặt hàng tối ưu cho từng sản phẩm nhằm tận dụng chiết khấu về số lượng cho các đơn hàng lớn từ nhà cung cấp và tận dụng hiệu quả cho phí vận chuyển.
▪ Cung cấp cho người quản lý thông tin chi tiết hoàn hảo để đo lường và biết được tình trạng hàng hóa chính xác khi nào có thể tối ưu việc lưu trữ hàng hóa vào trong kho.
▪ Quản lý vận chuyển và chất lượng đơn hàng.

BÁO CÁO KHO

▪ Báo cáo Sổ cái Kho là một bản ghi chi tiết theo dõi các chuyển động của kho cho một công ty.
▪ Các giao dịch ra vào hoặc chuyển ra ngoài liên quan đến Sản xuất, Mua, Bán và Chuyển kho được ghi vào Sổ Cái, sau đó được phản ánh trong Báo cáo Sổ Cái.

TIỆN ÍCH

Trong DRAERP, bạn có thể đánh dấu các sản phẩm đến hoặc đi để Kiểm tra Chất lượng.
Đối chiếu kho là quá trình kiểm đếm và đánh giá nguyên vật liệu / sản phẩm, định kỳ vào cuối năm. Điều này được thực hiện để:
 ▪ Giữ đồng bộ số lượng kho thực tế và số lượng kho sách.
 ▪ Định giá hàng tồn kho để lập báo cáo kế toán.
Tính năng đối chiếu kho được sử dụng cho:
 ▪ Đăng bán.
 ▪ Đối chiếu sổ sách và hàng tồn kho thực tế.

Tận tâm - Chuyên nghiệp - Uy Tín - Chất lượng - Bảo mật