Mô – đun nông nghiệp là một phân hệ của phần mềm DRAERP có các tính năng để ghi lại thông tin dữ liệu cây trồng và đất đai, theo dõi cây trồng, đất, nước, phân tích thời tiết và thậm chí theo dõi dịch bệnh và phân bón.

QUẢN LÝ BỆNH Ở CÂY

Phần này của mô-đun Nông nghiệp đề cập đến việc quản lý Dịch bệnh, có thể bao gồm các loại vi khuẩn, nấm, vi rút hoặc sâu bệnh ảnh hưởng đến cây trồng.

QUẢN LÝ PHÂN BÓN

Tính năng này được sử dụng để theo dõi các loại phân bón có sẵn và thành phần hóa học của chúng.

QUẢN LÝ ĐẤT ĐAI

Một trang trại cần có sự chú ý bổ sung để quản lý các đơn vị sản xuất (mảnh đất), các hoạt động với thời gian của cây trồng (như trồng, tưới, bón phân, v.v.), ghi lại dữ liệu về môi trường và cây trồng để phân tích và báo cáo để giúp đưa ra quyết định hiệu quả.

PHÂN TÍCH BÁO CÁO

Tất cả dữ liệu liên quan đến các loại tài liệu sau có thể được theo dõi bằng DRAERP
▪ Phân tích thực vật
▪ Phân tích đất
▪ Phân tích nước
▪ Cấu tạo của đất
▪ Thời tiết
▪ Tiêu chí Phân tích Nông nghiệp

Tận tâm - Chuyên nghiệp - Uy Tín - Chất lượng - Bảo mật