Mô - đun sản xuất là một phân hệ trong phần mềm DRAERP bao gồm tất cả các tính năng cần thiết mà một doanh nghiệp Sản xuất sẽ cần. Có các tùy chọn để thực hiện Đơn đặt hàng, nhập kho mặt hàng, tạo Kế hoạch sản xuất, tạo Mục nhập thời gian ngừng hoạt động, quản lý Hóa đơn nguyên vật liệu cho Hàng hóa thành phẩm / Mặt hàng mẫu, tạo báo cáo và hơn thế nữa.

CƠ SỞ SẢN XUẤT

▪ DRAERP gíup tự động cập nhật chi phí BOM, hoạch định công suất, và thiết lập các Kho mặc định như Kho sản phẩm dở dang, Kho thành phẩm.
▪ Cho phép tiêu thụ nguyên vật liệu liên tục. và vận chuyển vật liệu dư thừa

ĐỊNH MỨC NGUYÊN VẬT LIỆU

DRAERP cho phép định mức nguyên vật liệu cho từng hạng mục sản xuất với các tính năng như Định mức nguyên vật liệu với quá trình sản xuất hoặc tùy chọn bổ sung khi tạp định mức nguyên vật liệu.

LẬP KẾ HOẠCH SẢN XUẤT

▪ DRAERP đi kèm với nhiều tính năng cho tất cả các yêu cầu của một doanh nghiệp sản xuất như duy trì Nhà kho, Trạm sản xuất / Máy móc, các Quá trình hoạt động, Thành phẩm, Nguyên liệu thô, Theo dõi định mức nguyên vật liệu, Lập kế hoạch và thực hiện lệnh sản xuất, thu mua,...
▪ Dựa vào lượng sản xuất của nhà máy, số lượng sản xuất, định mức vật tư và các công đoạn sản xuất phần mềm DRAERP sẽ dựa vào số liệu đó hỗ trợ lập kế hoạch sản xuất tự động nhằm đáp ứng mọi yêu cầu về mặt cung ứng sản phẩm.
▪ Ngoài ra DRAERP cung cấp bảng điều khiển nhằm phân tích lệnh sản xuất, phẩn tích kiểm tra chất lượng, và phân tích thời gian ngừng hoạt động của tháng trước.

KẾ HOẠCH CUNG ỨNG NGUYÊN VẬT LIỆU

▪ Phần mềm hỗ trợ doanh nghiệp kiểm soát và tối ưu hoạt động và quản lý nguyên liệu thô đáp ứng được yêu cầu nhiều biến động của hoạt động sản xuất.
▪ Các thông tin về vật liệu tồn kho, chu kỳ nhập hàng và tính toán nhu cầu vật tư theo từng giai đoạn đáp ứng kế hoạch sản xuất đều được thể hiện trực quan, chính xác.

QUẢN LÝ SẢN XUẤT

▪ Dựa trên kế hoạch sản xuất đã được lập, bộ phận kế hoạch chỉ cần thực hiện vài cú nhấp chuột đơn giản có thể thông báo cho người quản lý duyệt và chuyển lệnh sản xuất xuống phân xưởng tiến hành sản xuất.
▪ Vật tư liệu hao và bán thành phẩm được quản lý cụ thể theo từng công đoạn và tính thời gian làm, giờ máy, và công suất của mỗi máy chạy để tính năng lực sản xuất của máy.
▪ Quản lý sửa chữa các sản phẩm lỗi.

Tận tâm - Chuyên nghiệp - Uy Tín - Chất lượng - Bảo mật