DRAERP - Giải pháp quản trị tổng thể cho ngành Phân phối

Theo dõi chính xác việc thực hiện đơn đặt hàng, giảm mua sắm hàng tồn kho không chính xác, kiểm soát lượng hàng tồn kho, áp dụng các chương trình khuyến mại và đơn giản hóa hoạt động kinh doanh phân phối.

ĐIỂM NỔI BẬT

 • Tích hợp với hàng tồn kho, DRAERP giúp quản lý toàn bộ hoạt động kinh doanh với khả năng kiểm soát hàng tồn kho và kế toán theo thời gian thực.
 • Quản lý bán lẻ nhiều cửa hàng: Định khoản các chỉ số kế toán cho từng chi nhánh và phân tích chi phí, biến động thị trường, lãi và lỗ dựa trên tình hình hoạt động của doanh nghiệp để đánh giá khả năng sinh lời tổng thể.
 • Các chương trình khuyến mại: Việc quản lý chiết khấu hoặc lợi nhuận bán lẻ dựa trên tỷ lệ và số lượng giảm giá, DRAERP giúp quản lý việc giảm giá mặt hàng cho các bên hoặc các điều kiện khác nhau. Các chương trình khuyến mại sẽ tự động thay đổi theo giá khi áp dụng chương trình khuyến mãi.
 • Kế toán đa tiền tệ: Quản lý các giao dịch bằng các loại tiền tệ khác nhau; gửi hóa đơn và thêm chi phí bằng bất kỳ đơn vị tiền tệ nào và để hệ thống chuyển đổi chúng sang đơn vị tiền tệ cơ bản được thiết lập; có thể xem các giao dịch và báo cáo tài chính bằng nhiều loại tiền tệ.
 • Theo dõi mọi mặt hàng hoặc lô hàng trong kho tính năng Số sê-ri
 • Tạo điều kiện thuận lợi cho các nhân viên thị trường giảm thiểu tối đa công việc thủ công, tiết kiệm thời gian làm việc tại điểm bán, tối ưu doanh số.
 • Tăng khả năng tương tác của nhân viên bán hàng với quản lý, giải quyết nhanh chóng các vấn đề phát sinh
 • Người dùng
 • Tiện ích
 • Công cụ
 • Cài đặt
 • Hỗ trợ

Tận tâm - Chuyên nghiệp - Uy Tín - Chất lượng - Bảo mật