Gói dịch vụ Quản lý nhân sự và bảng lương

Gói dịch vụ quản lý nhân sự và bảng lương là gói sản phẩm gồm tập hợp các mô - đun trong phần mềm DRAERP giúp quản lý nhân sự, chấm công và tính bảng lương nhân viên cho phép doanh nghiệp quản lý đầy đủ thông tin về nhân viên, phòng ban. Các thông tin được cập nhật thành một hệ thống, dễ dàng tìm kiếm. Tính năng quản lý nhân viên, phòng ban được phân quyền hợp lý, giúp quản lý quản lý tốt thông tin của phòng ban của mình, đảm bảo các thông tin được bảo mật.

ĐIỂM NỔI BẬT

▪ Giúp quản lý nắm được thông tin nhân viên và hiểu được năng lực, quá trình học tập, công tác, tiểu sử bản thân, thành tích khen thưởng của toàn nhân viên trong công ty
▪ Giúp doanh nghiệp tự động hóa trong quy trình tính lương. Giảm thiểu được thời gian tính lương, thuế, bảo hiểm cho nhân viên hàng tháng

HRM

Phân hệ Quản trị Nhân sự giúp quản lý nhân viên hiệu quả các thông tin chi tiết về nhân viên, nghỉ phép và chuyên cần, lương, chi phí, đến tuyển dụng và đánh giá. Nhiều doanh nghiệp quan niệm con người là nguồn tài nguyên chiến lược vô giá của mình, vì vậy phần mềm quản trị nhân sự sẽ là nơi giúp đạt các mục tiêu kinh doanh chiến lược của doanh nghiệp

Bảng lương

Phân hệ Bảng lương là nơi thể hiện đầy đủ và chi tiết chi phí lương cũng như thuế mà nhân viên phải đóng. Ngoài ra, phân hệ này cũng giúp quản lý các khoản đền bù hoặc gói lợi ích mà từng nhân viên được nhận một cách chi tiết và có hệ thống giúp quản trị bảng lương một cách có hiệu quả.

  • Người dùng
  • Tiện ích
  • Cài đặt
  • Hỗ trợ

Tận tâm - Chuyên nghiệp - Uy Tín - Chất lượng - Bảo mật