DRAERP - Giải pháp quản trị tổng thể cho ngành Y tế sức khỏe

Gói HEALTHCARE DRAERP là một gói dịch vụ giúp giải quyết các vấn đề và quản lý doanh nghiệp trong lĩnh vực y tế sức khỏe. Ngoài các tác vụ phục vụ cho y tế sức khỏe, gói dịch vụ này còn cung cấp các mô-đun giúp quản lý quan hệ khách hàng, quản lý chất lượng dự án,...

ĐIỂM NỔI BẬT

  • DRAERP Healthcare giúp bạn quản lý bệnh viện, phòng khám hoặc phòng khám cá nhân một cách hiệu quả bằng cách lên lịch Các cuộc hẹn, chụp Vitals và quản lý các đơn đặt hàng thuốc cũng như điều tra bằng cách ghi lại các Cuộc gặp gỡ của Bệnh nhân.
  • Quản lý các thông tin cơ bản về thông tin cá nhân và bao gồm nhóm máu. Ngoài ra DRAERP lưu các thông tin liên quan như người nhà bệnh nhân, số điện thoại liên lạc khẩn cấp, thông tin hồ sơ bệnh án.DRAERP Healthcare nắm bắt tất cả các chi tiết về việc Nhập viện cho Bệnh nhân bằng cách sử dụng tài liệu Bệnh nhân nội trú, Hồ sơ bệnh nhân nội trú được tạo tự động khi bác sĩ yêu cầu nhập viện hoặc bạn có thể tìm thấy tài liệu này trên màn hình chính. Tất cả các chi tiết do Nhân viên cung cấp trong lệnh nhập viện sẽ có sẵn trong hồ sơ Bệnh nhân nội trú và bảng điều khiển sẽ liên kết với tất cả các tài liệu khác được tạo trong kỳ nhập viện. Lên lịch tư vấn cho bệnh nhân bằng cách tạo một cuộc hẹn, bao gồm các thông tin bệnh nhân và Bác Sĩ. Hệ thống cung cấp quản lý phòng và có thể thanh toán tại đây. Bạn có thể tạo các thủ tục, bộ phận y tế và vật tư tiêu hao cho bệnh nhân, ngoài ra bạn có thể thiết lập khoảng thời gian nhập viện.
  • Người dùng
  • Tiện ích
  • Công cụ
  • Cài đặt
  • Hỗ trợ

Tận tâm - Chuyên nghiệp - Uy Tín - Chất lượng - Bảo mật