Top mô hình quản lý sản xuất hiệu quả 2024

Mô hình quản lý sản xuất không chỉ là về việc sản xuất hàng loạt. Nó là cả một nghệ thuật, một sự kết hợp hoàn hảo giữa khoa học và nghệ thuật. Giúp các doanh nghiệp tối ưu hóa quy trình, tăng cường hiệu suất và đáp ứng nhanh chóng với thị trường đầy biến động. Cùng Draco khám phá các phương pháp tổ chức cũng như top các mô hình quản lý sản xuất hiệu quả 2024.

Các phương pháp tổ chức quản lý sản xuất hiệu quả

Phương pháp tổ chức dây chuyền (Assembly line method)

Phương pháp này sắp xếp các công đoạn sản xuất theo một dây chuyền liên tục, trong đó mỗi công nhân hoặc máy móc thực hiện một công việc cụ thể. Quá trình sản xuất diễn ra theo một chuỗi các công đoạn liên tiếp, từ giai đoạn đầu tiên đến giai đoạn cuối cùng. Phương pháp này thường được áp dụng trong sản xuất hàng loạt, giúp tăng năng suất, giảm thời gian sản xuất và tối ưu hóa quy trình.

Phương pháp sản xuất theo nhóm (Group production method)

Phương pháp này tổ chức quá trình sản xuất thành các nhóm công nhân hoặc máy móc làm việc cùng nhau để hoàn thành một công đoạn hoặc một sản phẩm. Các nhóm này có thể được tổ chức dựa trên kỹ năng, chuyên môn hoặc các yếu tố khác. Phương pháp này thường áp dụng trong sản xuất linh kiện, nơi các công đoạn riêng lẻ của quá trình sản xuất cần phối hợp chặt chẽ và đồng bộ.

Phương pháp đơn chiếc (Batch production method) 

Phương pháp này tổ chức sản xuất thành các lô hàng nhỏ, trong đó mỗi lô hàng chứa một số lượng sản phẩm cụ thể. Quá trình sản xuất được thực hiện cho từng lô hàng một, sau đó chuyển sang lô hàng tiếp theo. Phương pháp này thích hợp cho các sản phẩm có yêu cầu đặc biệt, đa dạng hoặc khi sản xuất theo yêu cầu của khách hàng.

phương pháp tổ chức dây chuyền
Phương pháp tổ chức dây chuyền

Phương pháp sản xuất linh hoạt (Flexible manufacturing method)

Phương pháp này tập trung vào khả năng thay đổi linh hoạt và đáp ứng nhanh chóng các yêu cầu sản xuất khác nhau. Nó thường sử dụng các thiết bị và công nghệ linh hoạt, như máy móc tự động, robot và hệ thống điều khiển tự động để thay đổi quy trình sản xuất và sản xuất nhiều loại sản phẩm khác nhau trong một thời gian ngắn.

Phương pháp sản xuất tuần tự (Sequential production method)

Phương pháp này tập trung vào việc tổ chức các công đoạn sản xuất theo một trình tự cụ thể và không cho phép công đoạn tiếp theo bắt đầu cho đến khi công đoạn trước đó hoàn thành. Điều này giúp kiểm soát chặt chẽ quá trình sản xuất và đảm bảo chất lượng.

Phương pháp sản xuất chỉ đạo (Directive production method)

Phương pháp này tập trung vào việc quản lý sản xuất thông qua sự chỉ đạo và quản lý trực tiếp từ các nhà quản lý. Các quyết định và chỉ thị được truyền đạt một cách rõ ràng và công nhân thực hiện theo hướng dẫn. Điều này giúp đảm bảo tuân thủ quy trình và tiêu chuẩn sản xuất.

Phương pháp sản xuất dựa trên nhu cầu (Demand-based production method)

Phương pháp này tập trung vào sản xuất dựa trên nhu cầu thực tế của thị trường. Nó sử dụng dữ liệu về nhu cầu và dự báo để điều chỉnh quy mô sản xuất và lịch trình sản xuất. Điều này giúp tránh tình trạng dư thừa hoặc thiếu hụt hàng hóa và tối ưu hóa sự phù hợp giữa nguồn cung và nhu cầu.

Các mô hình tổ chức của bộ phận quản lý sản xuất

Mô hình tổ chức của bộ phận quản lý sản xuất tập trung vào cách tổ chức các chức năng và nhiệm vụ bên trong bộ phận, bao gồm việc phân công công việc, quyền hạn, và cơ cấu tổ chức. Nó xác định cách các nhóm và cá nhân trong bộ phận làm việc cùng nhau và tương tác để thực hiện các hoạt động sản xuất. Mô hình tổ chức tập trung vào cách tổ chức và phân chia trách nhiệm vụ giữa các thành viên trong bộ phận. Dưới đây là một số mô hình tổ chức phổ biến của bộ phận quản lý sản xuất.

Mô hình quản lý sản xuất chức năng

Trong mô hình này, bộ phận quản lý sản xuất được tổ chức theo các chức năng hoặc phòng ban chuyên môn như kế hoạch sản xuất, quản lý chất lượng, quản lý vật liệu và quản lý nhân sự. Mỗi phòng ban có trách nhiệm riêng và chịu trách nhiệm cho các nhiệm vụ và hoạt động trong lĩnh vực chuyên môn của mình.

Mô hình chức năng thường phù hợp với các doanh nghiệp lớn có quy mô sản xuất phức tạp và đa dạng.

Mô hình quản lý sản xuất theo dự án

Trong mô hình này, quản lý sản xuất được tổ chức dựa trên các dự án cụ thể. Mỗi dự án có một nhóm làm việc riêng biệt, gồm các thành viên từ các chức năng khác nhau, như kế hoạch sản xuất, mua hàng, kỹ thuật và quản lý chất lượng. Nhóm làm việc này có trách nhiệm thực hiện các hoạt động sản xuất cụ thể cho dự án đó.

Mô hình quản lý theo dự án thường được sử dụng trong các ngành công nghiệp có tính chất dự án như xây dựng và công nghệ thông tin.

Mô hình tự động hóa

Mô hình tự động hóa tập trung vào việc sử dụng công nghệ và hệ thống tự động hóa để quản lý sản xuất. Các quy trình sản xuất được tự động hóa và kiểm soát bằng các hệ thống máy tính và phần mềm quản lý sản xuất. Mô hình tự động hóa giúp tăng cường sự chính xác và hiệu suất trong quản lý sản xuất, giảm thiểu sự phụ thuộc vào lao động và tối ưu hóa quy trình. Nó thường áp dụng trong các ngành công nghiệp có quy trình sản xuất lặp đi lặp lại và yêu cầu độ chính xác cao như sản xuất ô tô và điện tử.

mô hình sản xuất tự động hóa
Mô hình sản xuất tự động hóa

Mô hình dựa trên quy trình

Trong mô hình này, quản lý sản xuất được tổ chức xung quanh các quy trình sản xuất cụ thể. Các quy trình được xác định và tối ưu hóa để đạt được hiệu suất và chất lượng tốt nhất. Các hoạt động và tài nguyên được tổ chức xung quanh các quy trình này, và các quy trình được theo dõi và cải tiến liên tục.

Mô hình dựa trên quy trình thường được áp dụng trong các doanh nghiệp quy mô lớn và có sự tập trung vào quản lý chất lượng và quản lý liên tục.

Mô hình quản lý sản xuất ma trận

Trong mô hình ma trận, bộ phận quản lý sản xuất được tổ chức dựa trên cả chức năng và dự án. Các nhân viên và các thành viên trong bộ phận có thể được gán cho cả các dự án cụ thể và các chức năng chuyên môn. Mô hình ma trận nhằm tạo ra sự linh hoạt và đa dạng trong tổ chức, cho phép sự tương tác và hợp tác giữa các chức năng và dự án. Nó thường được áp dụng trong các doanh nghiệp có quy trình sản xuất phức tạp và đa dạng, yêu cầu sự linh hoạt và tương tác giữa các nhóm công việc khác nhau.

Các mô hình tổ chức của bộ phận quản lý sản xuất có thể được áp dụng độc lập hoặc kết hợp với nhau tùy thuộc vào đặc điểm và yêu cầu cụ thể của doanh nghiệp. Mỗi mô hình có ưu điểm và hạn chế riêng, và việc lựa chọn mô hình phù hợp phụ thuộc vào mục tiêu, quy mô và ngành nghề của doanh nghiệp.

Xem thêm: Sản xuất là gì? Lợi thế với công nghệ hiện đại 2024 

Các mô hình quản lý sản xuất

Mô hình quản lý sản xuất là một hệ thống tổ chức và điều hành các hoạt động quản lý trong quá trình sản xuất. Nó bao gồm các quy trình, quy tắc và công cụ được áp dụng để đảm bảo sự hiệu quả, hiệu suất và chất lượng trong quá trình sản xuất. Dưới đây là một số mô hình quản lý sản xuất phổ biến.

1. Mô hình quản lý chuỗi cung ứng 

(Supply Chain Management – SCM) là một hệ thống tổ chức và quản lý các hoạt động liên quan đến việc cung ứng hàng hóa và dịch vụ từ nguồn cung cấp đến khách hàng cuối cùng. Mục tiêu chính của SCM là tối ưu hóa hiệu quả và hiệu suất của toàn bộ chuỗi cung ứng để đáp ứng nhu cầu của khách hàng và đạt được lợi thế cạnh tranh. Dưới đây là các yếu tố và phần tử chính của mô hình quản lý chuỗi cung ứng:

 • Nguồn cung cấp (Supplier): Đây là các tổ chức hoặc cá nhân cung cấp nguyên liệu, thành phẩm hoặc dịch vụ cho chuỗi cung ứng. Quản lý nhà cung cấp bao gồm việc lựa chọn và đánh giá nhà cung cấp, đàm phán hợp đồng và quản lý mối quan hệ với nhà cung cấp.
 • Sản xuất (Production): Giai đoạn sản xuất trong chuỗi cung ứng bao gồm các hoạt động chuyển đổi nguyên liệu hoặc thành phẩm thành sản phẩm cuối cùng. Quản lý sản xuất liên quan đến lập kế hoạch sản xuất, quản lý quy trình sản xuất, kiểm soát chất lượng và tối ưu hóa năng suất.
 • Kho (Warehouse): Kho là nơi lưu trữ hàng hóa trong quá trình chuỗi cung ứng. Quản lý kho đảm bảo sự tiếp nhận, lưu trữ, và phân phối hàng hóa một cách hiệu quả, bao gồm quản lý tồn kho, định vị hàng hóa và quản lý vận chuyển nội bộ trong kho.
 • Vận chuyển (Transportation): Vận chuyển là quá trình di chuyển hàng hóa từ nguồn cung cấp đến điểm tiêu dùng cuối cùng. Quản lý vận chuyển bao gồm lựa chọn phương tiện vận chuyển, lập kế hoạch định tuyến, theo dõi và kiểm soát quá trình vận chuyển để đảm bảo thời gian giao hàng và giảm thiểu chi phí vận chuyển.
 • Đặt hàng và tiếp nhận (Order Management and Receiving): Quản lý đặt hàng và tiếp nhận liên quan đến việc xử lý và giám sát các đơn đặt hàng từ khách hàng, quản lý thông tin đơn hàng, cung cấp thông tin về tình trạng đơn hàng cho khách hàng và quản lý quá trình tiếp nhận hàng hóa.
 • Quản lý thông tin (Information Management): Quản lý thông tin trong SCM tập trung vào việc thu thập, xử lý và chia sẻ thông tin liên quan đến các hoạt động trong chuỗi cung ứng. Điều này bao gồm việc sử dụng hệ thống quản lý thông tin, công nghệ thông tin và các công cụ phần mềm để tạo ra thông tin chính xác và đáng tin cậy cho quyết định quản lý.
 • Quản lý rủi ro (Risk Management): Quản lý rủi ro trong SCM là quá trình xác định, đánh giá và giảm thiểu các rủi ro có thể ảnh hưởng đến hoạt đột trong chuỗi cung ứng. Điều này bao gồm việc đánh giá và quản lý rủi ro từ việc thiếu hụt nguồn cung cấp, thay đổi giá cả, thay đổi yêu cầu khách hàng, tai nạn vận chuyển, thiên tai, và các sự cố khác.

Quản lý chuỗi cung ứng đòi hỏi sự tương tác và hợp tác giữa các bên liên quan, bao gồm nhà cung cấp, nhà sản xuất, nhà vận chuyển, nhà kho, khách hàng và các bên liên quan khác. Nó cũng yêu cầu sự sử dụng công nghệ thông tin để thu thập và chia sẻ thông tin liên quan đến quá trình cung ứng.

Mô hình quản lý chuỗi cung ứng phổ biến nhất là mô hình tích hợp end-to-end, trong đó các hoạt động từ nguồn cung cấp đến khách hàng được quản lý như một hệ thống liên kết. Mô hình này đảm bảo sự liên tục, tính nhất quán và hiệu quả trong quá trình cung ứng hàng hóa và dịch vụ.

mô hình quản lý chuỗi cung ứng
Mô hình quản lý chuỗi cung ứng

Xem thêm: Quy trình xuất kho hàng hóa chuẩn, công nghệ hỗ trợ 2024

2. Mô hình quản lý chất lượng (Quality Management)

Mô hình quản lý chất lượng trong sản xuất là một hệ thống quy trình và hoạt động được thiết kế để đảm bảo rằng quá trình sản xuất và sản phẩm cuối cùng đáp ứng các tiêu chuẩn chất lượng và yêu cầu của khách hàng. Dưới đây là các thành phần chính của mô hình quản lý chất lượng trong sản xuất.

 • Đặc điểm chất lượng (Quality Characteristics): Đây là các thuộc tính và yếu tố quan trọng của sản phẩm hoặc quá trình sản xuất mà cần được kiểm tra và đảm bảo. Đặc điểm chất lượng có thể bao gồm các yếu tố như kích thước, trọng lượng, độ bền, độ chính xác, tính đồng nhất và tính năng.
 • Quy trình kiểm soát chất lượng (Quality Control Process): Mô hình quản lý sản xuất chất lượng trong sản xuất đặt ra quy trình kiểm soát chất lượng để đảm bảo rằng các yếu tố chất lượng được kiểm tra và đánh giá một cách kỹ lưỡng. Quy trình bao gồm việc xác định các phương pháp kiểm tra, lựa chọn các công cụ kiểm tra phù hợp, thiết lập tiêu chuẩn chấp nhận và từ chối, và quy định quy trình xử lý khi có sản phẩm không đạt chất lượng.
 • Kiểm tra nguyên vật liệu (Material Inspection): Một phần quan trọng của mô hình quản lý chất lượng trong sản xuất là kiểm tra nguyên vật liệu đầu vào. Điều này đảm bảo rằng nguyên vật liệu được sử dụng trong quá trình sản xuất đáp ứng các tiêu chuẩn chất lượng. Quy trình kiểm tra nguyên vật liệu thường bao gồm kiểm tra mẫu, đánh giá chất lượng và xác định xem liệu nguyên vật liệu có đáp ứng các yêu cầu chất lượng hay không.
 • Kiểm soát quá trình (Process Control): Mô hình quản lý sản xuất chất lượng trong sản xuất đặt ra các biện pháp kiểm soát quá trình sản xuất để đảm bảo rằng quá trình diễn ra một cách đáng tin cậy và đáp ứng các tiêu chuẩn chất lượng. Điều này bao gồm việc theo dõi các thông số quá trình, xác định sự biến động và điều chỉnh quá trình khi cần thiết để đảm bảo chất lượng sản phẩm.
 • Kiểm soát sản phẩm cuối (Final Product Inspection): Mô hình quản lý chất lượng trong sản xuất đòi hỏi kiểm tra chất lượng sản phẩm cuối cùng trước khi xuất xưởng. Quá trình kiểm tra này đảm bảo rằng sản phẩm đáp ứng các yêu cầu chất lượng và tiêu chuẩn được đặt ra. Nếu sản phẩm không đạt chất lượng, nó sẽ được xử lý để đảm bảo rằng chỉ có sản phẩm đạt chất lượng được giao cho khách hàng.
 • Liên tục cải tiến (Continuous Improvement): Mô hình quản lý sản xuất chất lượng trong sản xuất đặt ra việc liên tục cải tiến quá trình sản xuất và hoạt động kiểm soát chất lượng. Điều này baogồm việc thu thập phản hồi từ khách hàng, theo dõi các chỉ số chất lượng, đánh giá hiệu suất quá trình và sử dụng các công cụ và kỹ thuật như PDCA (Plan-Do-Check-Act) để cải thiện quy trình sản xuất và chất lượng sản phẩm.

Mô hình quản lý chất lượng trong sản xuất có thể được áp dụng thông qua việc thiết lập hệ thống quản lý chất lượng theo các tiêu chuẩn như ISO 9001. Qua đó, các quy trình và hoạt động quản lý chất lượng được xác định, triển khai và duy trì để đảm bảo sự tuân thủ các yêu cầu chất lượng và đạt được sự cải thiện liên tục.

Ngoài ra, công nghệ và phần mềm quản lý chất lượng cũng có thể được sử dụng để hỗ trợ mô hình quản lý chất lượng trong sản xuất. Các công cụ như hệ thống QMS (Quality Management System), SPC (Statistical Process Control), và LIMS (Laboratory Information Management System) cung cấp các tính năng và chức năng để theo dõi, đánh giá và quản lý chất lượng trong quá trình sản xuất.

3. Mô hình quản lý sản xuất dự án (Project Management)

Mô hình quản lý sản xuất dự án trong ngành sản xuất thường được áp dụng để quản lý quá trình sản xuất, từ khâu lập kế hoạch, mua hàng và tiếp nhận nguyên vật liệu đến giai đoạn sản xuất, vận chuyển sản phẩm, giám sát tiến độ và quản lý rủi ro để đảm bảo dự án được hoàn thành đúng thời gian, ngân sách và chất lượng. Dưới đây là các yếu tố và phần tử chính của mô hình quản lý dự án trong sản xuất.

 • Lập kế hoạch sản xuất: Quá trình lập kế hoạch sản xuất bao gồm xác định mục tiêu sản xuất, phân tích nhu cầu, lập lịch sản xuất và xác định tài nguyên cần thiết. Điều này bao gồm việc xác định công đoạn sản xuất, quy trình làm việc, định lượng nguyên liệu và thiết bị, và lập kế hoạch nhân lực.
 • Quản lý nguồn lực: Trong quá trình sản xuất, quản lý nguồn lực là một yếu tố quan trọng. Điều này bao gồm quản lý và phân bổ nguyên liệu, máy móc và thiết bị, nhân lực và tài chính. Đảm bảo rằng nguồn lực được sử dụng một cách hiệu quả và đúng thời gian là một yếu tố quan trọng để đảm bảo quá trình sản xuất suôn sẻ.
 • Kiểm soát chất lượng: Trong ngành sản xuất, kiểm soát chất lượng là một yếu tố cốt lõi. Điều này bao gồm việc thiết lập quy trình kiểm tra chất lượng, kiểm tra và đảm bảo chất lượng của nguyên vật liệu, quá trình sản xuất và sản phẩm cuối cùng. Quản lý chất lượng đảm bảo rằng sản phẩm đáp ứng các tiêu chuẩn chất lượng và yêu cầu của khách hàng.
 • Quản lý rủi ro: Trong quá trình sản xuất, quản lý rủi ro là quan trọng để đảm bảo rằng các vấn đề tiềm ẩn và rủi ro có thể được xác định và giải quyết kịp thời. Điều này bao gồm việc đánh giá rủi ro, phân tích nguy cơ, thiết lập các biện pháp phòng ngừa và lập kế hoạch khắc phục khi có sự cố xảy ra.
 • Tối ưu hóa quy trình: Mô hình quản lý dự án trong sản xuất cũng nhấn mạnh việc tối ưu hóa quy trình sản xuất. Điều này bao gồm việc đánh giá quy trình hiện tại, tìm kiếm cách cải tiến và tối ưu hóa quá trình sản xuất để tăng năng suất, giảm lãng phí và tối đa hóa hiệu suất.
 • Quản lý tiến độ: Quản lý tiến độ là một yếu tố quan trọng trong mô hình quản lý dự án sản xuất. Điều này bao gồm việc theo dõi tiến độ sản xuất, xác định các rào cản và trễ, và áp dụng biện pháp để đảm bảo rằng quá trình sản xuất diễn ra đúng tiến độ.

Mô hình quản lý dự án trong sản xuất có thể khác nhau tùy thuộc vào ngành công nghiệp và quy mô dự án cụ thể. Các phần tử và yếu tố được đề cập ở trên chỉ là một số ví dụ chung. Đối với mỗi dự án sản xuất cụ thể, có thể có thêm các yếu tố và phần tử khác cần được xem xét và tích hợp vào mô hình quản lý.

Ngoài ra, cần lưu ý rằng công nghệ và phần mềm quản lý dự án cũng có thể được sử dụng để hỗ trợ quá trình quản lý dự án trong ngành sản xuất. Các công cụ như hệ thống ERP (Enterprise Resource Planning), PDM (Product Data Management), MES (Manufacturing Execution System) và SCM (Supply Chain Management) cung cấp các tính năng và chức năng quản lý dự án, quản lý nguồn lực, quản lý chất lượng và quản lý tiến độ hiệu quả.

mô hình quản lý dự án
Mô hình quản lý dự án

Xem thêm: Tiến độ sản xuất là gì? Các phương pháp quản lý hiệu quả 2024 

4. Mô hình quản lý liên tục (Continuous Improvement)

Mô hình quản lý liên tục trong sản xuất là một hệ thống quy trình và hoạt động được thiết kế để đảm bảo sự cải tiến liên tục và tăng cường hiệu suất trong quá trình sản xuất. Nó bao gồm việc áp dụng các công cụ và phương pháp như Lean, Six Sigma và Kaizen để tìm kiếm và triển khai các cải tiến nhỏ và lớn trong quá trình sản xuất. Dưới đây là các thành phần chính của mô hình quản lý liên tục trong sản xuất:

 • Thu thập dữ liệu và theo dõi (Data Collection and Monitoring): Mô hình quản lý liên tục yêu cầu việc thu thập dữ liệu liên quan đến các chỉ số quan trọng trong quá trình sản xuất, chẳng hạn như hiệu suất, chất lượng, thời gian chờ đợi và lỗi sản xuất. Dữ liệu này được theo dõi và ghi lại để phân tích và đánh giá hiệu suất của quá trình.
 • Phân tích và đánh giá (Analysis and Evaluation): Dữ liệu được thu thập được phân tích và đánh giá để xác định các vấn đề và cơ hội cải tiến trong quá trình sản xuất. Các phương pháp thống kê và phân tích dữ liệu được sử dụng để tìm ra nguyên nhân gốc rễ của sự cố và xác định các xu hướng và mô hình trong dữ liệu.
 • Xác định các biện pháp cải tiến (Identify Improvement Measures): Dựa trên kết quả phân tích và đánh giá, các biện pháp cải tiến được xác định để giải quyết các vấn đề và nâng cao hiệu suất của quá trình sản xuất. Điều này có thể bao gồm việc điều chỉnh quy trình, cải thiện công nghệ, đào tạo nhân viên, hoặc thay đổi thiết bị và vật liệu.
 • Triển khai biện pháp cải tiến (Implement Improvement Measures): Các biện pháp cải tiến được triển khai trong quá trình sản xuất. Điều này có thể bao gồm việc thay đổi quy trình làm việc, cải thiện quy trình sản xuất, đào tạo nhân viên theo các phương pháp mới, hoặc áp dụng công nghệ tiên tiến hơn. Quá trình triển khai được theo dõi và đánh giá để đảm bảo rằng các biện pháp cải tiến đạt được kết quả như mong đợi.
 • Đánh giá và đánh giá lại (Evaluation and Reassessment): Sau khi triển khai biện pháp cải tiến, quá trình sản xuất được đánh giá và đánh giá lại để xem liệu các biện pháp đã đạt được kết quả như mong đợi hay chưa. Các chỉ số hiệu suất và chất lượng được theo dõi và so sánh với các mục tiêu đã đặt ra. Nếu cần thiết, các điều chỉnh và cải tiến tiếp theo được thực hiện để tiếp tục nâng cao quá trình sản xuất.
 • Giao tiếp và tham gia của nhân viên (Communication and Employee Involvement): Mô hình quản lý liên tục trong sản xuất đề cao việc giao tiếp và tham gia của nhân viên. Nhân viên được khuyến khích đóng góp ý kiến ​​và ý tưởng cải tiến, và thông tin về quá trình cải tiến được chia sẻ một cách rõ ràng và liên tục. Các phương pháp như hộinhóm, phiếu ghi lại ý kiến, hoặc cuộc họp định kỳ được sử dụng để tạo ra một môi trường tham gia và tạo động lực cho sự cải tiến liên tục.
 • Quản lý kiểm soát chất lượng (Quality Control Management): Trong mô hình quản lý liên tục, kiểm soát chất lượng là một yếu tố quan trọng. Quy trình kiểm soát chất lượng được thiết kế để đảm bảo rằng sản phẩm hoặc dịch vụ đáp ứng được yêu cầu chất lượng. Các phương pháp kiểm soát chất lượng được sử dụng để theo dõi và đảm bảo rằng các tiêu chuẩn chất lượng được tuân thủ và sản phẩm hoặc dịch vụ không đạt chất lượng được phát hiện và xử lý kịp thời.
 • Đổi mới và nâng cao liên tục (Innovation and Continuous Improvement): Mô hình quản lý liên tục trong sản xuất khuyến khích sự đổi mới và nâng cao liên tục. Các ý tưởng mới và công nghệ tiên tiến được khuyến khích và nghiên cứu để tạo ra sự tiến bộ và tăng cường hiệu suất. Việc tạo ra một môi trường khuyến khích sáng tạo và khám phá là quan trọng để duy trì sự cải tiến liên tục trong quá trình sản xuất.

Mô hình quản lý liên tục trong sản xuất là một quá trình không ngừng nghỉ, đòi hỏi sự cam kết từ tất cả các cấp độ của tổ chức. Bằng cách áp dụng mô hình này, tổ chức có thể tăng cường hiệu suất, nâng cao chất lượng sản phẩm và dịch vụ, giảm lãng phí và tạo ra sự cạnh tranh bền vững trên thị trường.

mô hình quản lý liên tục
Mô hình quản lý liên tục

5. Mô hình quản lý hiệu suất tổng thể (Total Performance Management – TPM)

Mô hình quản lý hiệu suất tổng thể trong sản xuất là một hệ thống quy trình và hoạt động được thiết kế để đảm bảo hiệu suất tối ưu và cải thiện liên tục trong quá trình sản xuất. Đây là một phương pháp toàn diện để quản lý và tối ưu hóa tất cả các khía cạnh của hoạt động sản xuất. Nó bao gồm việc quản lý và cải tiến các yếu tố như hiệu suất máy móc, bảo trì, chất lượng, an toàn và môi trường.

 • Thiết lập mục tiêu và chỉ tiêu: Mô hình bắt đầu bằng việc thiết lập mục tiêu và chỉ tiêu rõ ràng và cụ thể. Các mục tiêu này có thể liên quan đến hiệu suất sản xuất, chất lượng sản phẩm, thời gian hoàn thành, độ tin cậy của quy trình và các chỉ số khác. Mục tiêu và chỉ tiêu này cần được đặt theo cách thông minh, đo lường được và có thể đạt được.
 • Thu thập dữ liệu và theo dõi hiệu suất: Mô hình yêu cầu việc thu thập dữ liệu liên quan đến các chỉ số hiệu suất quan trọng trong quá trình sản xuất. Điều này có thể bao gồm việc theo dõi sản lượng, tỷ lệ lỗi, thời gian chờ đợi, thời gian chết và các chỉ số khác. Dữ liệu này cần được thu thập và ghi lại một cách đáng tin cậy để phân tích và đánh giá hiệu suất.
 • Phân tích và đánh giá hiệu suất: Dữ liệu thu thập được phân tích và đánh giá để xác định các vấn đề và cơ hội cải tiến trong quá trình sản xuất. Các phương pháp thống kê và phân tích dữ liệu được sử dụng để tìm ra nguyên nhân gốc rễ của sự cố và xác định các xu hướng và mô hình trong dữ liệu. Đánh giá hiệu suất cũng bao gồm so sánh với các mục tiêu và chỉ tiêu đã đặt ra.
 • Xác định các biện pháp cải tiến: Dựa trên kết quả phân tích và đánh giá, các biện pháp cải tiến được xác định để giải quyết các vấn đề và tăng cường hiệu suất của quá trình sản xuất. Điều này có thể bao gồm việc điều chỉnh quy trình, tối ưu hóa công nghệ, đào tạo nhân viên, hoặc thay đổi thiết bị và vật liệu. Các biện pháp cải tiến được lựa chọn dựa trên tầm ảnh hưởng và khả năng thực hiện.
 • Triển khai biện pháp cải tiến: Các biện pháp cải tiến được triển khai trong quá trình sản xuất. Điều này có thể bao gồm việc thay đổi quy trình làm việc, cải thiện quy trình sản xuất, đào tạo nhân viên theo các phương pháp mới, hoặc áp dụng công nghệ tiên tiến hơn. Quá trình triển khai được theo dõi và đánh giá để đảm bảo rằng các biện pháp cải tiến đạt được kết quả như mong đợi.
 • Đánh giá và duy trì hiệu suất: Sau khi triển khai các biện pháp cải tiến, hiệu suất được đánh giá lại để xem liệu các biện pháp đã mang lại kết quả như mong đợi hay không. Đánh giá này có thể bao gồm so sánh dữ liệu hiệu suất trước và sau triển khai các biện pháp cải tiến. Đồng thời, việc duy trì hiệu suất được thực hiện bằng cách tiếp tục theo dõi và đánh giá hiệu suất, cải tiến quy trình và đảm bảo sự tham gia và cam kết của nhân viên.

Mô hình quản lý hiệu suất tổng thể trong sản xuất là một quá trình liên tục và đòi hỏi sự cải tiến liên tục để đạt được hiệu suất tối ưu. Nó tập trung vào việc tối ưu hóa mọi khía cạnh của quá trình sản xuất và đảm bảo sự liên tục và đáng tin cậy trong sản xuất.

Lời kết

Mỗi mô hình quản lý sản xuất có những phương pháp và công cụ riêng, và sự lựa chọn phụ thuộc vào yêu cầu cụ thể của doanh nghiệp và ngành công nghiệp. Đồng thời, các mô hình này cũng có thể được kết hợp và tùy chỉnh để phù hợp với tình hình và mục tiêu của doanh nghiệp. Cùng theo dõi Draco để xem các thông tin hữu ích khác. ‘

Xem thêm: Quản trị sản xuất là gì? Phương pháp và công cụ 2024

Bài viết liên quan