Chuyển đổi số doanh nghiệp với DRAERP

Giải pháp toàn diện về chuyển đổi số cho doanh nghiệp

ĐĂNG KÝ DỊCH VỤ

DRAERP - GIẢI PHÁP TOÀN DIỆN CHO DOANH NGHIỆP

DRACO xây dựng và triển khai phần mềm DRAERP, giải pháp cho mọi hoạt động trong doanh nghiệp cùng với các tính năng vượt trội là quản trị nhân sự, quản trị quan hệ khách hàng, quản trị tài chính và kế toán, quản trị giáo dục,...

DRAERP bám sát nhu cầu quản lý cơ bản nhất của doanh nghiệp là mua hàng, bán hàng, kế toán, tài chính, nhân sự.

Với các tính năng đó sẽ giúp doanh nghiệp bạn tối ưu hóa sản phẩm, tiết kiệm chi phí, tăng năng suất lao động, năng lực cạnh tranh và sẽ đem lại lợi ích lâu dài cho doanh nghiệp.

LIÊN HỆ TƯ VẤN

Email

Liên hệ qua email

[email protected]

Tư vấn trực tiếp

Liên hệ qua hotline

(+84) 338 855 353

Sẵn sàng tư vấn

Đội ngũ tư vấn sẵn

sàng tư vấn và giải đáp

Tài liệu hỗ trợ

Có sẵn tài liệu hướng

dẫn sử dụng sản phẩm

ĐĂNG KÝ TƯ VẤN

Tận tâm - Chuyên nghiệp - Uy Tín - Chất lượng - Bảo mật