module

Phân hệ mua hàng

Mua hàng là một trong những hoạt động quan trọng của doanh nghiệp sản xuất và kinh doanh thương mại. Phân hệ mua hàng của phần mềm DraERP tập hợp các giao dịch giúp quá trình mua hàng trở nên hiệu quả và liền mạch.

Quản lý yêu cầu mua hàng và đơn đặt hàng

 • Quản lý yêu cầu mua hàng:
  • Tạo ra các yêu cầu mua hàng.
  • Cấp quản lý có thể kiểm soát các yêu cầu mua hàng của từng bộ phận. Xem xét, phê duyệt các nguyên liệu cần thiết cho doanh nghiệp và hạn chế lãng phí chi phí mua nguyên liệu thừa.
 • Quản lý đơn đặt hàng:
  • Tạo mới và quản lý các đơn đặt hàng (bao gồm: tạo đơn hàng, phê duyệt đơn hàng, theo dõi trạng thái và xử lý các yêu cầu hủy đơn).
  • Ngoài ra, doanh nghiệp cũng có thể tạo các đơn hàng tự động dựa trên các quy tắc được thiết lập sẵn.

  Quản lý chuỗi cung ứng và nhà cung cấp

  • Quản lý chuỗi cung ứng: Bao gồm quản lý Nhà cung cấp, quản lý mặt hàng, giá, biến động giá, thị trường mua, các mặt hàng thay thế, trữ lượng của các mặt hàng thay thế và hỗ trợ lập kế hoạch mua sắm.
  • Quản lý Nhà cung cấp:
   • Tạo và lưu trữ thông tin Nhà cung cấp.
   • Đánh giá chất lượng NCC theo tiêu chí giao hàng, chất lượng sản phẩm,…
   • So sánh báo giá của nhiều NCC về một mặt hàng trong khoảng thời gian nhất định.
   • Đánh giá và xếp hạng NCC để đảm bảo lựa chọn nhà cung cấp tốt nhất cho doanh nghiệp.

  Báo cáo

  • Xem chi tiết các báo cáo liên quan đến quy trình mua hàng, xu hướng đơn hàng, theo dõi và giám sát tiến độ thanh toán, cấn trừ công nợ của từng nhà cung cấp.