Có rất nhiều doanh nghiệp mà các sản phẩm được giao không hữu hình. Hãy nghĩ đến các công ty tư vấn. Để thể hiện giá trị của mình, các doanh nghiệp như vậy cần theo dõi và cập nhật từng quy trình của họ để tiếp tục tồn tại và phát triển trong ngành. Mô-đun Dự án giúp một tổ chức theo dõi các sản phẩm được giao và đảm bảo hoàn thành chúng đúng thời hạn.
DRAERP giúp bất kỳ công ty nào quản lý hiệu quả các khía cạnh kinh doanh như quản lý dự án, hỗ trợ khách hàng, bán hàng và quản lý mua hàng. Bạn có thể xem các chủ đề sau sau khi xem qua phần giới thiệu này.

DỰ ÁN

▪ Dự án là một phần công việc được lên kế hoạch nhằm tìm kiếm thông tin và lên kế hoạch, để tạo , phân công hoặc cải thiện về nhân lực cũng như sản phẩm.
▪ Trong DRAERP, quản lý dự án được định hướng nhiệm vụ. Bạn có thể tạo một Dự án và chia nó thành nhiều Nhiệm vụ.

THEO DÕI TIẾN ĐỘ

▪ DRAERP cho phép tạo ra một dự án với các nhiệm vụ liên quan đến nhau, hoặc chỉnh sửa và xóa để quản lý nó.
▪ DRAERP cho phép điều chỉnh dạng hiển thị đẽ giúp quản lý dự án dễ dàng. Ví dụ như Kanban board, Dasboard và dạng Lịch.

BÁO CÁO

▪ Báo cáo Tóm tắt Nhiệm vụ bị trễ hạn giúp xác định các nhiệm vụ đã vượt quá Ngày kết thúc Dự kiến.
▪ Báo cáo khả năng sinh lời của dự án cho biết khả năng sinh lời và khả năng sử dụng của mỗi nhân viên dựa trên Bảng chấm công được tạo.
▪ Tóm lược Thanh toán Dự án giúp bạn phân tích thanh toán cho mỗi Dự án và Nhân viên trong một khoảng thời gian cụ thể.

Tận tâm - Chuyên nghiệp - Uy Tín - Chất lượng - Bảo mật