Mô - đun quản lý bán hàng là một phân hệ trong phần mềm DRAERP giúp quản lý các giao dịch xuất, bán hàng theo luồng quy trình từ Kế hoạch bán hàng, Hợp đồng bán hàng, Chính sách giá, Quản lý đơn hàng, đến Xuất hàng, Xuất hoá đơn và Quản lý.

QUẢN LÝ BÁO GIÁ

▪ Người dùng có thể tùy ý sửa/xóa/tạo mới báo giá.
▪ Chức năng tạo báo giá sẽ giúp người dùng tiết kiệm thời gian.
▪ Các báo giá được tạo có thể được tích hợp với tính năng gửi email, cho phép gửi báo giá đến khách hàng hoặc in file PDF.
▪ Dễ dàng chuyển đổi báo giá thành đơn hàng chỉ với một cú click chuột.

QUẢN LÝ ĐƠN HÀNG

▪ Người dùng có thể dễ dàng theo dõi trạng thái các đơn hàng (dự thảo, xác nhận bán, lập hóa đơn, hủy,...).
▪ Tính năng này cho phép người dùng theo dõi doanh số bán hàng trên từng đơn hàng/theo từng nhân viên bán hàng.
▪ Cho phép tạo hóa đơn và giao dịch xuất kho từ đơn hàng.

QUẢN LÝ NHÓM HÀNG

▪ Theo dõi chi tiết các báo giá, đơn hàng, hóa đơn,... của từng nhóm hàng.
▪ Theo dõi báo cáo theo từng nhóm bán hàng.
▪ Sử dụng các bộ lọc tiện ích để lọc các thông tin phù hợp về các nhóm bán hàng trong giao diện quản lý nhóm bán hàng.
▪ Từ đó có thể đưa ra quyết định về việc phân bổ lead, cơ hội, đánh giá hiệu quả bán hàng của từng nhóm, bổ sung nguồn lực hỗ trợ nhóm bán hàng trong trường hợp cần thiết.

QUẢN LÝ KHÁCH HÀNG

▪ Lưu trữ đầy đủ thông tin về khách hàng gồm thông tin cá nhân, lịch sử mua hàng, hạng khách hàng, lịch sử lên hạng,... Giúp nhân viên bán hàng tìm kiếm thông tin trên hệ thống dễ dàng hơn, tránh thông tin trùng lặp.
▪ Thông tin trao đổi thông qua email, lịch sử chăm sóc khách hàng đều được lưu trữ, hỗ trợ quá trình tìm kiếm thông tin đưa ra quyết định.

BÁO CÁO TỔNG HỢP TỰ ĐỘNG

▪ Báo cáo được chia theo doanh thu, cửa hàng, nhân viên, sản phẩm, nhóm sản phẩm.

Tận tâm - Chuyên nghiệp - Uy Tín - Chất lượng - Bảo mật