Gói dịch vụ Quản lý kho và chuỗi cung ứng

Gói dịch vụ quản lý kho và chuỗi cung ứng là gói sản phẩm gồm các mô - đun trong phần mềm DRAERP giúp quản lý kho hàng và chuỗi cung ứng hàng hóa. Thông thường, việc quản lý, điều phối hoạt động luân chuyển hàng hóa, lưu kho là một công việc phức tạp, tốn nhiều công sức. Việc tính toán điều phối hàng hóa trong kho giúp doanh nghiệp có đủ hàng hóa đáp ứng nhu cầu sản xuất kinh doanh nhưng cũng không để lượng dự trữ quá nhiều gây lãng phí vốn, chỗ để, công tác lưu trữ bảo quản.

ĐIỂM NỔI BẬT

▪ Cho phép doanh nghiệp quản lý nghiệp vụ mua hàng một cách xuyên suốt từ khi xuất phát yêu cầu mua hàng cho đến khi nhận được hàng và thanh toán.
▪ Tối ưu hóa mức tồn kho bằng cách cung cấp thông tin thời gian thực qua các báo cáo.
▪ Giúp quản lý tổng thể dòng sản phẩm từ đầu vào sản xuất đến phân phối tới người tiêu dùng.

Mua hàng

Các phân hệ mua hàng đảm nhận tất cả các quá trình nằm trong quá trình mua sắm các mặt hàng hoặc nguyên liệu thô cần thiết cho tổ chức. Phân hệ mua hàng có khả năng khởi tạo, phê duyệt đề nghị mua hàng, liên kết nhà cung cấp, gửi yêu cầu báo giá đến nhà cung cấp, nhận và ghi lại báo giá, phân tích báo giá, chuẩn bị đơn đặt hàng, theo dõi quá trình mua hàng, đánh giá nhà cung cấp và lập báo cáo.

Kho

Quản lý kho là một phân hệ trong phần mềm DRAERP giúp các công ty quản lý và kiểm soát hoạt động kho hàng ngày, từ thời điểm hàng hóa và vật liệu vào kho đến lúc rời đi.

  • Người dùng
  • Tiện ích
  • Công cụ
  • Cài đặt
  • Hỗ trợ

Tận tâm - Chuyên nghiệp - Uy Tín - Chất lượng - Bảo mật