Mô - đun CRM là một phân hệ trong DRAERP là phương pháp giúp doanh nghiệp tiếp cận và giao tiếp với khách hàng một cách có hệ thống và hiệu quả, quản lý các thông tin của khách hàng như thông tin về tài khoản, nhu cầu, liên lạc và các vấn đề khác nhằm phục vụ khách hàng tốt hơn và theo dõi Cơ hội kinh doanh từ Khách hàng tiềm năng và Khách hàng, gửi Báo giá cho họ và đặt Đơn hàng bán hàng.công nợ.

KHÁCH HÀNG TIỀM NĂNG

Khách hàng tiềm năng là khách hàng quan tâm đến sản phẩm hoặc dịch vụ của bạn. Để có được khách hàng mua hàng của ban, bạn có thể thực hiện tất cả các điều sau đây:
▪ Liệt kê sản phẩm của bạn trên các thư mục.
▪ Duy trì một trang web cập nhật và có thể tìm kiếm được.
▪ Gặp gỡ mọi người tại các sự kiện thương mại.
▪ Quảng cáo sản phẩm hoặc dịch vụ của bạn.
▪ Và Module CRM của DRAERP sẽ giúp bạn làm tất cả các điều trên.

MARKETING

Đối với CRM, người dùng có thể lên chiến lược marketing thông qua các chức năng liên kết với mạng xã hội như: Linkedln và Twitter. Ngoài ra bạn có thể cài đặt mẫu thư và cài đặt hẹn giờ để gửi thư cho khách hàng chỉ qua vài cú nhấn.

BÁO CÁO

CRM có thể tạo các báo cáo về Luồng bán hàng, Cơ hội kinh doanh thông qua báo cáo phân tích về Khách hàng tiềm năng. Mạnh hơn nữa phần mềm có thể giúp bạn phân tích tổng thời gian phản hồi lần đầu tiên từ đó có thể giúp bạn cải thiện được vấn đề luồng bán hàng.

Tận tâm - Chuyên nghiệp - Uy Tín - Chất lượng - Bảo mật