Mô - đun Bán lẻ là một phân hệ trong phần mềm DRAERP cung cấp giải pháp bán hàng tại các cửa hàng hàng, điểm bán hàng và quản lý các khách hàng tiềm năng. Phần mềm này giúp hỗ trợ doanh nghiệp quản lý sản phẩm, kho hàng, đơn hàn lý ̣.

ĐIỂM BÁN

▪ Vào mỗi ngày để bán hàng các nhân viên cần phải mở cửa hàng ra để bán hàng, hành động này được thực hiện trực quan lên hệ thống.
▪ Ngoài ra cuối ngày khi đóng điểm bán hàng, hệ thống sẽ kết sổ vào sổ cái.

ĐIỂM BÁN HÀNG

Trong DraERP, bạn có thể tạo ra một loạt các điểm bán hàng và quản lý các điểm bán hàng đó.
Điều hành cửa hàng
  ▪ Quản lý và phân tích đơn hàng, hàng tồn kho, nhân lực, các khoản thu chi của cửa hàng.
Quản lý hàng tồn kho
  ▪ Giúp doanh nghiệp kiểm soát, phân tích và quản lý chặt chẽ hàng tồn kho.
Quản lý tài chính kế toán
  ▪ Quản lý tài chính kế toán về những các thông tin, số liệu và báo cáo đều được tự động hóa lưu trữ, phân tích cho doanh nghiệp.
Tự động yêu cầu mặt hàng
  ▪ Các điểm bán lẻ đều có 1 kho riêng, hệ thống giúp người quản lý cửa hàng cấu hình một mặt hàng khi chạm tới số lượng tối thiểu thì sẽ tự động yêu cầu được vận chuyển thêm hàng đến điểm bán lẻ.

TRẠNG THÁI

Chương trình Khách hàng thân thiết cho phép Khách hàng tích điểm bằng cách chi tiêu một số tiền nhất định và cho phép họ đổi điểm khi mua hàng trong tương lai.
Quản lý khách hàng
  ▪ Thu thập từ thông tin, sở thích, hành vi tiêu dùng khách hàng đều được cập nhật liên tục và chính xác.
  ▪ Giúp doanh nghiệp trong ngành phân phối và bán lẻ biến khách hàng tiềm năng thành khách hàng trung thành.

Tận tâm - Chuyên nghiệp - Uy Tín - Chất lượng - Bảo mật