Cách tính KPI và công nghệ hiện đại hỗ trợ 2024

Cách tính KPI luôn được doanh nghiệp quan tâm và tìm hiểu. Tính KPI không chỉ là trong tài chính mà còn được áp dụng trong các lĩnh vực khác. Để có thể đo lường hiệu suất công việc, nhân viên tài chính luôn phải tìm ra cách tính KPI hiệu quả. Đồng thời, các phần mềm công nghệ hỗ trợ cho việc tính KPI của doanh nghiệp. Và hôm nay, Draco sẽ cung cấp các cho các bạn thông tin cách tính KPI và phần mềm hỗ trợ.

Tại sao cần phải tính KPI hoặc tìm cách tính KPI?

KPI là từ viết tắt của cụm từ “Key Performance Indicator”. Cụm từ này dùng để biểu thị chỉ số hiệu suất chính các hoạt động của một tổ chức. Nó là một phần quan trọng trong việc đo lường hiệu suất và theo dõi kết quả hoạt động của tổ chức, cá nhân hoặc dự án.

Câu hỏi đặt ra là “Tại sao cần phải tính KPI?”.

Đo lường tiến độ và thành tựu

Đánh giá tiến độ đạt được mục tiêu

Đo lường thành tựu trong các hoạt động của doanh nghiệp

Theo dõi KPI giúp xác định, đánh giá mức độ hoặc khả năng hoàn thành công việc.

Tập trung vào mục tiêu quan trọng

Xác định những mục tiêu quan trọng nhất.

Sắp xếp các công việc theo mức độ quan trọng của công việc.

Tập trung vào các đầu công việc quan trọng để đảm bảo hiệu suất tốt nhất.

Định hướng quyết định

Cung cấp thông tin cụ thể để ra quyết định.

Điều chỉnh chiến lược kinh doanh và vận hành.

Tăng cường hiệu suất công việc.

Đo lường hiệu suất trong quá khứ, hiện tại và tương lai

Giúp đo lường hiệu suất hiện tại

So sánh hiệu suất hiện tại với quá khứ .

Dự đoán tương lai, đưa ra chiến lược trong tương lai.

Tạo cơ sở phân tích

Phân tích dữ liệu và đưa ra quyết định.

Xác định được những vấn đề cần giải quyết

Tập trung vào những khía cạnh quan trọng

Nhớ rằng việc xác định KPI ban đầu có thể tốn thời gian, nhưng nó là bước quan trọng để đảm bảo mục tiêu kinh doanh của bạn được đo lường một cách hiệu quả.

Cách tính KPI hiệu quả

Tính KPI là một phần quan trọng trong việc đo lường hiệu suất và theo dõi kết quả hoạt động của tổ chức, cá nhân hoặc dự án.

Cách xác định KPI 

Các tổ chức, doanh nghiệp thường sử dụng KPI ở nhiều cấp độ khác nhau để đánh giá mức độ thành công của họ đối với một mục tiêu đề ra từ trước.

Mô hình S.M.A.R.T một cách tiếp cận phổ biến để xác định KPI.

Cụ thể (Specific)

Đặt ra mục tiêu cụ thể mà bạn muốn đạt được.

Định nghĩa rõ ràng và liên quan trực tiếp đến mục tiêu kinh doanh.

Mô hình SMART trong cách tính KPI
Mô hình SMART trong cách tính KPI

Đo lường được (Measurable)

Sử dụng số liệu đo lường để theo dõi tiến độ và đánh giá hiệu suất.

Sử dụng hệ thống thu thập dữ liệu đáng tin cậy.

Có thể đạt được (Achievable)

Khả thi và có thể đạt được trong thực tế.

Tránh đặt ra những chỉ số không thể đạt được hoặc không có cơ sở thực tế.

Phù hợp (Relevant)

Phản ánh đúng mục tiêu và chiến lược của doanh nghiệp.

Đặt ra những chỉ số liên quan hoặc hỗ trợ quyết định.

Thời gian hoàn thành (Time-bound)

Xác định thời gian hoàn thành cho mỗi KPI.

Theo dõi tiến độ mục tiêu cần hoàn thành.

Đảm bảo rằng mục tiêu được đạt đúng hạn.

Công thức tính KPI

KPI=(r×a)÷p

Trong đó:

  • r : là kết quả thực tế hay còn gọi là giá trị thực tế đã đạt được (ví dụ: doanh số bán hàng, tỷ lệ chuyển đổi, thời gian hoàn thành dự án, v.v.).
  • a: là mục tiêu hay còn gọi là giá trị mục tiêu bạn muốn đạt được.
  • p: là trọng số hay còn gọi là hệ số quyết định tầm quan trọng của KPI trong tổng thể.

Cách tính KPI

Cách tính KPI theo hiệu suất thành phần

KPI thành phần được tính bằng công thức:

KPI=(r×a)÷p

Cách tính KPI theo hiệu suất tổng

KPI tổng được tính bằng cách tổng hợp hiệu suất của các KPI thành phần:

∑KPI=KPI¹+KPI²+KPI³+….

Tham khảo cách tính KPI
Tham khảo cách tính KPI

Cách tính KPI cho nhân viên từng phòng ban

Cách tính KPI cho cấp Quản lý và Bộ phận nhân viên

Số lượng công việc hoàn thành: Đo lường số lượng công việc mà cấp quản lý và nhân viên đã hoàn thành.

Chất lượng công việc: Đánh giá chất lượng công việc dựa trên tiêu chí như đúng hạn, đúng chất lượng, và đáp ứng yêu cầu.

Hiệu suất cá nhân: Đo lường hiệu suất làm việc của từng cá nhân.

Cách tính KPI cho bộ phận Kinh doanh

Doanh số bán hàng: Đo lường tổng doanh số bán hàng của bộ phận kinh doanh.

Số lượng khách hàng mới: Đánh giá hiệu suất trong việc thu hút khách hàng mới.

Tỷ lệ chuyển đổi khách hàng: Đo lường tỷ lệ chuyển đổi từ khách hàng tiềm năng sang khách hàng thực tế.

Cách tính KPI cho phòng Marketing

Số lượng lead: Đo lường số lượng khách hàng tiềm năng mà phòng Marketing đã tạo ra.

Hiệu suất chiến dịch quảng cáo: Đánh giá hiệu suất của các chiến dịch quảng cáo.

Tỷ lệ tương tác trên mạng xã hội: Đo lường tương tác của khách hàng trên các nền tảng mạng xã hội.

Cách tính KPI cho bộ phận Sale

Số lượng đơn hàng: Đo lường số lượng đơn hàng mà bộ phận Sale đã hoàn thành.

Tỷ lệ chốt hợp đồng: Đánh giá tỷ lệ thành công trong việc chốt hợp đồng với khách hàng.

Cách tính KPI cho bộ phận SEO

Xếp hạng từ khóa: Đo lường xếp hạng của từ khóa trên các công cụ tìm kiếm.

Lưu lượng truy cập từ tìm kiếm: Đánh giá lượng truy cập từ kết quả tìm kiếm.

Cách tính KPI cho phòng Nhân sự

Tỷ lệ tuyển dụng thành công: Đo lường tỷ lệ tuyển dụng thành công so với số lượng ứng viên.

Tỷ lệ giữ chân nhân viên: Đánh giá tỷ lệ nhân viên ở lại công ty sau một khoảng thời gian nhất định.

Cách tính KPI cho bộ phận Tài chính – Kinh doanh

Lợi nhuận ròng: Đo lường lợi nhuận sau khi trừ đi các chi phí.

Tỷ suất sinh lời: Đánh giá hiệu suất đầu tư của công ty.

Cách tính KPI trong quản lý dự án

Tiến độ dự án: Đo lường tiến độ thực hiện dự án so với kế hoạch.

Chất lượng dự án: Đánh giá chất lượng sản phẩm hoặc dịch vụ được cung cấp trong dự án.

Phần mềm công nghệ hỗ trợ tính KPI

Phần mềm KPI (KPI Dashboard) là một công cụ quan trọng để đo lường hiệu suất công việc trong doanh nghiệp. Nó giúp thu thập, phân nhóm, tổ chức và trực quan hóa các số liệu quan trọng của doanh nghiệp một cách thông minh.

Phần mềm quản lý KPI Sixsense

Giới thiệu về phần mềm

Sixsense là phần mềm KPI miễn phí, tạo điều kiện dễ dàng nhất để tạo thông tin chi tiết với giá trị kinh doanh từ dữ liệu phức tạp.

Sixsense là công cụ hỗ trợ cho khâu chuẩn bị, phân tích và trực quan hóa dữ liệu phức tạp của một doanh nghiệp.

Tính năng nổi bật

Tổng hợp, phân tích và trực quan hóa những dữ liệu phức tạp.

Tạo và quản lý các mô hình dữ liệu phức tạp.

Thể hiện dữ liệu sinh động, trực quan qua những biểu đồ và bảng đánh giá.

Tính KPI cho các phòng ban bộ phận.

Tính tỷ suất lợi nhuận ròng (ROI)

Báo cáo quản trị doanh nghiệp thông minh (BI).

Phần mềm KPI Grow

Giới thiệu phần mềm

KPI Grow là một phần mềm được thiết kế xuất hiện như một bảng điều khiển BI và báo cáo. Dựa vào bảng điều khiển trên KPI Grow, tốc độ phát triển của doanh nghiệp sẽ được đẩy mạnh và nhanh chóng.

KPI Grow được xem là một công cụ tổng hợp khá tốt hiện nay.

Tính năng nổi bật

Tổng hợp và phân tích dữ liệu từ các nguồn khác nhau.

Nhận thông tin chi tiết dựa trên mức độ phù hợp với doanh nghiệp.

Kết nối dữ liệu bằng cách tích hợp cơ sơ dữ liệu hoặc ứng dụng phần mềm khác.

Xây dựng biểu đồ tùy chỉnh hoặc thêm các chỉ số hoặc tính toán các chỉ số trong doanh nghiệp.

Cập nhật và làm mới dữ liệu tự động

Phần mềm KPI Scoro

Giới thiệu phần mềm

Phần mềm KPI Scoro là một phần mềm công nghệ giúp doanh nghiệp quản lý công việc tài chính và đinh hướng & lập kế hoạch cho doanh nghiệp.

Scoro cho phép giám sát và thể hiện tổng quan qua hệ thống biểu đồ, bảng biểu và bảng điều khiển.

Tính năng nổi bật

Giám sát tiến độ công việc của toàn bộ phòng ban bộ phân và nhân viên

Tính các chỉ số hiệu suất liên quan đến dự án, công việc và tài chính.

Đánh giá và so sánh hiệu suất tại những thời điểm khác nhau.

Theo dõi, giám sát và bảo mật dữ liệu, thông tin doanh nghiệp.

Phần mềm quản lý dự án Draerp

Giới thiệu về phần mềm

Phần mềm quản lý dự án Draerp là một phần mềm công nghệ giúp doanh nghiệp quản lý các đầu công việc khác nhau và với số lượng lớn cùng tính chất phức tạp.

Phần mềm quản lý dự án Draerp cho phép doanh nghiệp giám sát một cách tổng quan về dự án, nhân sự lao động và tài chính.

Tính năng nổi bật

Quản lý công việc, theo dõi tiến độ trong công việc và kinh doanh.

Kiểm soát và phân bổ nguồn nhân lực dựa trên dữ liệu tổng hợp được.

Liên kết các bộ phận phòng ban, thống nhất thông tin trong nội bộ.

Phân loại dự án hoặc đầu công việc một cách cụ thể và trực quan.

Dự đoán những tình huống phát sinh cho doanh nghiệp.

Tính toán các chỉ suất số hiệu suất hoặc các chỉ số liên quan liên quan đến tài chính.

Cập nhật, thống kê và thông báo cho từng nhóm và cá nhân trong công việc.

Lời kết

Cách tính KPI bao gồm hai công thức tính KPI được chia theo tổng thể và từng phần. Mỗi phòng ban sẽ có cách xác định yêu cầu và cách tính KPI khác nhau.bViệc tính KPI cũng đòi hỏi người tính phải xác định được các yếu tố liên quan. Đồng thời, với sự phát triển công nghệ, phần mềm công nghệ hiện đại hỗ trợ cho các cách tính KPI. Và có những phần mềm đạt hiệu quả được đánh giá cao trên thị trường.

Bài viết liên quan