10+ Phần mềm lập kế hoạch sản xuất hiệu quả 2024

Phần mềm lập kế hoạch sản xuất đang được rất nhiều doanh nghiệp quan tâm. Vì lập kế hoạch sản xuất là hoạt động quyết định sự hiệu quả của sản xuất. Và với sự phát của công nghệ và nhu cầu ngày càng tăng, việc sử dụng phần mềm lập kế hoạch sản xuất là vô cùng thiết yếu. Noa đã trở thành một yếu tố quan trọng để nâng cao năng suất và tối ưu hóa hoạt động sản xuất. Draco hôm nay sẽ giúp bạn đọc hiểu rõ hơn về phần mềm lập kế hoạch sản xuất. Đồng thời, Draco sẽ gợi ý cho các bạn những phần mềm lập kế hoạch sản xuất hiệu quả nhất năm 2024.

Tổng quan về phần mềm lập kế hoạch sản xuất

Phần Mềm Lập Kế Hoạch Sản Xuất Là Gì?

Phần mềm lập kế hoạch sản xuất hay còn được gọi là MRP – Manufacturing Resource Planning. Đây là công cụ hỗ trợ doanh nghiệp quản lý và tối ưu hóa các hoạt động sản xuất.

Tính năng chung của phần mềm lập kế hoạch sản xuất

Lập kế hoạch và dự báo nhu cầu sản xuất

Tổng hợp và phân tích dữ liệu về nhu cầu thị trường, tồn kho, nguyên vật liệu, nhân lực.
Dự báo nhu cầu sản xuất trong tương lai.
Lập kế hoạch chi tiết cho từng giai đoạn.

Quản lý nguyên vật liệu

Theo dõi số lượng, giá cả, chất lượng nguyên vật liệu.

Lập kế hoạch mua sắm.

Đảm bảo nguyên vật liệu luôn sẵn sàng cho sản xuất.

Quản lý nhân lực

Theo dõi năng lực, hiệu suất làm việc của nhân viên.

Phân bổ nhân lực hợp lý cho từng công đoạn sản xuất.

Lập kế hoạch và theo dõi tiến độ sản xuất

Lập kế hoạch chi tiết cho từng công đoạn sản xuất.

Theo dõi tiến độ thực tế.

Điều chỉnh kế hoạch khi cần thiết.

Giám sát và quản lý chất lượng sản phẩm

Theo dõi chất lượng sản phẩm trong suốt quá trình sản xuất.

Phát hiện và khắc phục lỗi kịp thời.

Tính toán chi phí sản xuất

Tính toán chi phí sản xuất chính xác.

Xác định giá bán hợp lý cho sản phẩm.

Lợi ích của Phần Mềm Lập Kế Hoạch Sản Xuất

Tăng cường hiệu suất

Tối ưu hóa sử dụng nguyên vật liệu, nhân lực my móc.

Tiết kiệm thời gian sản xuất và tăng năng suất lao động.

Nâng cao khả năng đáp ứng nhu cầu thị trường.

Giảm thiểu lãng phí

Tránh lãng phí nguyên vật liệu, nhân lực và thời gian.

Tối ưu hóa việc sử dụng tài nguyên.

Giảm chi phí sản xuất.

Cải thiện chất lượng sản phẩm

Kiểm tra chất lượng sản phẩm trong suốt quá trình sản xuất.

Phát hiện và khắc phục lỗi kịp thời.

Nâng cao chất lượng sản phẩm và đáp ứng nhu cầu khách hàng.

Tối ưu hóa quy trình sản xuất

Lập kế hoạch chi tiết cho từng công đoạn sản xuất.

Theo dõi tiến độ thực tế và điều chỉnh kế hoạch khi cần thiết.

Nâng cao hiệu quả và năng suất của quy trình sản xuất.

Top 10+ Phần Mềm Lập Kế Hoạch Sản Xuất Hiệu Quả 2024

Top 10+ Phần Mềm Lập Kế Hoạch Sản Xuất Hiệu Quả 2024

Phần Mềm Lập Kế Hoạch Sản Xuất

Giá Thành

Tính Năng Nổi Bật Nhất

Infor LN

Giá theo yêu cầu

Hệ thống tích hợp, phù hợp cho mọi quy mô, hỗ trợ đa ngôn ngữ, tích hợp AI

NetSuite

Giá theo yêu cầu

Hệ thống quản lý toàn diện, phù hợp cho doanh nghiệp vừa và lớn

M1 ERP

Giá theo yêu cầu

Hệ thống quản lý số lượng lớn, phù hợp cho doanh nghiệp sản xuất phức tạp

NDS ERP

Giá theo yêu cầu

Hệ thống quản lý toàn diện, phù hợp cho doanh nghiệp Việt Nam

JobBOSS

Giá từ $2,500/tháng

Dễ sử dụng, phù hợp cho doanh nghiệp nhỏ

Fishbowl

Giá từ $1,495/người dùng

Hệ thống quản lý kho hàng hiệu quả

DELMIAworks

Giá theo yêu cầu

Hệ thống tích hợp, mô phỏng 3D, phù hợp cho doanh nghiệp sản xuất cao cấp

Visibility ERP

Giá theo yêu cầu

Hệ thống quản lý số lượng lớn, theo dõi thời gian thực

SimERP

Giá từ $99/tháng

Đa năng, phù hợp cho nhiều ngành nghề

Faceworks VNSolution

Miễn phí

Dễ sử dụng, phù hợp cho doanh nghiệp nhỏ

Phần mềm lập kế hoạch sản xuất mọi quy mô Infor LN

Giới thiệu phần mềm

Hệ thống quản lý toàn diện ERP của Info LN dành cho mọi quy mô doanh nghiệp. Hệ thống này được thiết kế sử dụng cho từ doanh nghiệp nhỏ đến tập đoàn đa quốc gia. Infor LN cung cấp giải pháp cho nhiều lĩnh vực như sản xuất, phân phối, bán lẻ, dịch vụ,…

Mức giá

Giá theo yêu cầu.

Tính năng nổi bật

Hệ thống tích hợp, quản lý tất cả các hoạt động kinh doanh trong một hệ thống duy nhất.

Phù hợp cho mọi quy mô doanh nghiệp.

Hỗ trợ đa ngôn ngữ, bao gồm tiếng Việt.

Tích hợp công nghệ AI, hỗ trợ ra quyết định thông minh.

Phần mềm hỗ trợ quản lý sản xuất NetSuite

Giới thiệu phần mềm

Hệ thống quản lý toàn diện ERP của Nesuit dành cho doanh nghiệp vừa và lớn. NetSuite cung cấp giải pháp cho nhiều lĩnh vực như tài chính, kế toán, nhân sự, bán hàng, quản lý quan hệ khách hàng (CRM),…

Mức giá

Giá theo yêu cầu.

Tính năng nổi bật

Quản lý toàn diện, quản lý tất cả các hoạt động kinh doanh trong một hệ thống duy nhất.

Phù hợp cho doanh nghiệp vừa và lớn.

Khả năng tùy chỉnh cao, đáp ứng nhu cầu cụ thể của doanh nghiệp.

Hệ thống quản lý số lượng lớn M1 ERP

Giới thiệu phần mềm

Hệ thống quản lý số lượng lớn ERP của M1 ERP dành cho doanh nghiệp sản xuất phức tạp. M1 ERP cung cấp giải pháp cho nhiều lĩnh vực như sản xuất, kho hàng, chuỗi cung ứng,…

Mức giá

Giá theo yêu cầu.

Tính năng nổi bật

Hệ thống quản lý số lượng lớn, phù hợp cho doanh nghiệp sản xuất phức tạp.

Khả năng theo dõi và quản lý nguyên vật liệu hiệu quả.

Tối ưu hóa quy trình sản xuất, nâng cao hiệu quả hoạt động.

Phần mềm NDS ERP

Giới thiệu phần mềm

Hệ thống quản lý toàn diện ERP của NDS ERP dành cho doanh nghiệp Việt Nam. NDS ERP cung cấp giải pháp cho nhiều lĩnh vực như tài chính, kế toán, nhân sự, bán hàng, quản lý quan hệ khách hàng (CRM),…

Mức giá

Giá theo yêu cầu.

Tính năng nổi bật

Hệ thống quản lý toàn diện, phù hợp nhu cầu của doanh nghiệp Việt Nam.

Giao diện tiếng Việt, dễ sử dụng.

Hỗ trợ dịch vụ khách hàng tốt.

Phần mèm hỗ trợ quản lý sản xuất JobBOSS

Giới thiệu phần mềm

Phần mềm quản lý sản xuất JobBOSS dành cho doanh nghiệp nhỏ. JobBOSS cung cấp các chức năng như lập kế hoạch sản xuất, quản lý nguyên vật liệu, theo dõi tiến độ sản xuất,…

Mức giá

Giá từ $2,500/tháng.

Tính năng nổi bật

Dễ sử dụng, phù hợp cho doanh nghiệp nhỏ.

Giá cả hợp lý.

Cung cấp các chức năng cơ bản để quản lý sản xuất.

Hệ thống Fishbowl

Giới thiệu phần mềm

Phần mềm quản lý kho hàng của Fishbowl được đánh giá khá hiệu quả. Fishbowl cung cấp các chức năng như quản lý hàng tồn kho, theo dõi lô hàng, xuất nhập kho,…

Mức giá

Giá từ $1,495/người dùng.

Tính năng nổi bật

Hệ thống quản lý kho hàng hiệu quả.

Dễ sử dụng.

Tích hợp với các phần mềm kế toán khác.

Phần mềm lập kế hoạch sản xuất DELMIAworks

Giới thiệu phần mềm

Hệ thống quản lý sản xuất DELMIAworks được thiết kế tích hợp mô phỏng 3D. DELMIAworks cung cấp các chức năng như lập kế hoạch sản xuất, quản lý nguyên vật liệu, theo dõi tiến độ sản xuất, mô phỏng 3D quy trình sản xuất,…

Mức giá

Giá theo yêu cầu.

Tính năng nổi bật

Hệ thống quản lý sản xuất tích hợp mô phỏng 3D.

Tối ưu hóa quy trình sản xuất, nâng cao hiệu quả hoạt động.

Phù hợp cho doanh nghiệp sản xuất cao cấp.

Hệ thống hỗ trợ quản lý sản xuất số lượng lớn Visibility ERP

Giới thiệu thiệu phần mềm

Hệ thống quản lý sản xuất số lượng lớn Visibility ERP giúp theo dõi thời gian thực. Visibility ERP cung cấp giải pháp cho nhiều lĩnh vực như sản xuất, kho hàng, chuỗi cung ứng,…

Mức giá

Giá theo yêu cầu.

Tính năng nổi bật

Quản lý sản xuất với số lượng lớn.

Theo dõi thời gian thực.

Theo dõi và quản lý nguyên vật liệu hiệu quả.

Tối ưu hóa quy trình sản xuất.

Nâng cao hiệu quả hoạt động.

Phần mềm quản lý sản xuất đa năng SimERP

Giới thiệu phần mềm

Phần mềm quản lý sản xuất đa năng SimERP cung cấp các chức năng nhằm quản lý và cải tiến sản xuất.

Lập kế hoạch sản xuất

Quản lý nguyên vật liệu

Theo dõi tiến độ sản xuất

Quản lý bán hàng và quan hệ khách hàng (CRM),…

Xem thêm: Hệ thống quản lý bán hàng

Mức giá

Giá từ $99/tháng.

Tính năng nổi bật

Đa năng, phù hợp cho nhiều ngành nghề.

Giá cả hợp lý.

Cung cấp các chức năng cơ bản để quản lý sản xuất và bán hàng.

Phần mềm quản lý sản xuất miễn phí Faceworks VNSolution

Giới thiệu phần mềm

Phần mềm quản lý sản xuất Faceworks VNSolution cung cấp các chức năng như lập kế hoạch sản xuất, quản lý nguyên vật liệu, theo dõi tiến độ sản xuất,…

Mức giá

Miễn phí.

Tính năng nổi bật

Miễn phí.

Dễ sử dụng.

Phù hợp cho doanh nghiệp nhỏ.

Lời kết

Phần mềm lập kế hoạch sản xuất hiệu quả đóng vai trò quan trọng trong việc sản xuất. Phần mềm lập kế hoạch giúp tối ưu hóa quy trình sản xuất và nâng cao hiệu suất của doanh nghiệp.

Các phần mềm này đa dạng về tính năng và giá thành, cho phép doanh nghiệp lựa chọn phù hợp với quy mô và nhu cầu cụ thể của mình. Với những phần mềm được gợi ý, Draco hi vọng quý doanh nghiệp có thể lựa chọn được phần mềm phù hợp với mình.

Bài viết liên quan