Hệ thống hoạch định nguồn lực - ERP

Giải pháp toàn diện về chuyển đổi số cho doanh nghiệp

CÁC GÓI DỊCH VỤ TRONG DRAERP

TÍNH NĂNG VƯỢT TRỘI

Đơn giản hóa tài liệu

Hệ thống DRAERP hoạt động đem lại cho doanh nghiệp sự linh hoạt cao khi giúp tự động hóa và sắp xếp một cách khoa học các dữ liệu trong quá trình làm việc giúp nhà quản trị có cái nhìn đúng đắn về nguồn lực trong doanh nghiệp nhằm khai thác và sử dụng tốt hơn nhằm đảm bảo sự phát triển của doanh nghiệp.

Quản lý mạnh mẽ

Hệ thống DRAERP có khả năng quản lý mạnh mẽ tất cả các hoạt động của các doanh nghiệp bao gồm việc tính lương, quản lý dữ liệu khách hàng và các chức năng quản trị. Hệ thống sẽ tập hợp các dữ liệu phân tích và đưa vào các báo cáo. Từ đó người quản lý doanh nghiệp sẽ giảm bớt thời gian kiểm tra và đối chiếu theo từng tiến độ nhưng vẫn dễ dàng đưa ra phương án xử lý nhanh chóng và chính xác hơn.

Siêu liên kết DATA

Phần mềm hệ thống DRAERP có nhiều tính năng tối ưu hóa các lĩnh vực kinh doanh trong doanh nghiệp. Phần mềm này có thể giúp doanh nghiệp tạo ra và duy trì mô hình hoạt động, trao quyền cho nhân viên tập trung vào phát triển doanh nghiệp bằng cách loại bỏ quy trình thủ công,...

Dashboard thông minh

Dashboard là bảng điều khiển quản lý thông tin, theo dõi, phân tích, hiển thị chỉ số đo lường hiệu quả công việc trong doanh nghiệp và đo lường hiệu quả kinh doanh nhằm theo dõi tình hình phát triển của doanh nghiệp, từ đó lên kế hoạch hoạt động phù hợp. Doanh nghiệp có thể tạo Dashboard, chỉnh sửa tùy ý, người xem tùy chọn các chỉ số, số liệu muốn xem và cách số liệu hiển thị.

Tận tâm - Chuyên nghiệp - Uy Tín - Chất lượng - Bảo mật