Ecommerce

Gói ERP dành cho doanh nghiệp Thương mại điện tử là giải pháp thiết yếu cho các doanh nghiệp muốn phát triển hoạt động kinh doanh online hiệu quả, tăng doanh thu và lợi nhuận, đồng thời nâng cao trải nghiệm khách hàng và tăng cường khả năng cạnh tranh trên thị trường.

Bảng báo giá

Basic

Gói cơ bản
VNĐ 1.210.000 /tháng
 • Kế toán
 • Cho vay
 • Mua hàng
 • Bán hàng
 • CRM
 • HRM
 • Bảng lương
 • Trang web
 • Quản lý dự án
 • Bán lẻ
 • Kho
 • Tài sản
 • Chất lượng
 • Tích hợp
 • Ecommerce
Miễn phí

Pro

Gói nâng cao
VNĐ 2.750.000 /tháng
 • Kế toán
 • Cho vay
 • Mua hàng
 • Bán hàng
 • CRM
 • HRM
 • Bảng lương
 • Trang web
 • Quản lý dự án
 • Bán lẻ
 • Kho
 • Tài sản
 • Chất lượng
 • Tích hợp
 • Ecommerce
Phổ biến

Customize

Gói tùy chỉnh
 • Vui lòng liên hệ để trao đổi chi tiết