module

Phân hệ Bán lẻ

Mô – đun Bán lẻ là một phân hệ trong phần mềm DraERP giúp các doanh nghiệp bán lẻ quản lý các hoạt động kinh doanh của mình. Mô-đun này cung cấp các tính năng như quản lý kho, quản lý đặt hàng, quản lý bán hàng, quản lý khách hàng và quản lý doanh thu.

Quản lý bán lẻ

 • Quản lý chương trình khách hàng thân thiết và hồ sơ các điểm bán lẻ.
 • Cho phép mở và đóng ca làm việc tại điểm bán.
 • Quản lý quỹ.
 • Quản lý ngân sách quỹ đầu ca và số dư khi đóng ca, tự động cập nhật vào sổ kế toán để dễ dàng quản lý, thống kê dòng tiền và kiểm soát thất thoát trong quá trình mua bán.

Điểm bán hàng

 • Trong DraERP, bạn có thể tạo và quản lý nhiều điểm bán hàng khác nhau.
 • Mô-đun điểm bán hàng cung cấp các tính năng sau:
  • Quản lý cửa hàng: giúp quản lý và phân tích các đơn hàng, hàng tồn kho, nhân lực, thu chi và các hoạt động kinh doanh của cửa hàng.
  • Quản lý hàng tồn kho: giúp kiểm soát, phân tích và quản lý chặt chẽ hàng tồn kho.
  • Quản lý tài chính và kế toán: tự động lưu trữ, phân tích và quản lý các thông tin, số liệu và báo cáo tài chính và kế toán của doanh nghiệp.
  • Tự động đề xuất đặt hàng: hệ thống cho phép người quản lý cấu hình một mặt hàng và tự động đề xuất đặt hàng mới khi số lượng hàng tồn kho xuống dưới mức tối thiểu được cấu hình.

  Khách hàng

  • Khách hàng:
   • Chương trình khách hàng thân thiết cho phép khách hàng tích lũy điểm bằng cách chi tiêu một khoản tiền nhất định và sử dụng điểm để mua hàng trong tương lai.
  • Quản lý khách hàng:
   • Doanh nghiệp sẽ thu thập được thông tin từ sở thích, hành vi tiêu dùng của khách hàng để cập nhật và quản lý chính xác hơn.
   • Điều này giúp doanh nghiệp hiểu khách hàng của mình hơn, từ đó tạo ra các chiến lược phù hợp để thu hút và giữ chân khách hàng trung thành.