Chiến lược nhân sự là gì? Các mô hình và các bước để xây dựng chiến lược

Chiến lược nhân sự

Nhân lực chất lượng cao là chìa khóa cho thành công trong kỷ nguyên số! Chiến lược nhân sự hiệu quả giúp doanh nghiệp thu hút, phát triển và giữ chân nhân tài, từ đó gia tăng năng suất, tối ưu hóa hoạt động và tạo dựng lợi thế cạnh tranh.

Chiến lược nhân sự là gì?

Chiến lược nhân sự là một hệ thống các chính sách, quy trình và kế hoạch được thiết kế để thu hút, phát triển và giữ chân nhân tài nhằm đạt được mục tiêu chung của doanh nghiệp. Nói một cách đơn giản, đây là kế hoạch tổng thể giúp doanh nghiệp quản lý hiệu quả đội ngũ nhân viên của mình.

Mục tiêu của chiến lược nhân sự:

 • Tối ưu hóa hiệu quả hoạt động của đội ngũ nhân viên: Đảm bảo rằng nhân viên có đủ năng lực, kỹ năng và động lực để hoàn thành tốt công việc.
 • Nâng cao năng suất lao động và lợi thế cạnh tranh cho doanh nghiệp: Tạo ra môi trường làm việc hiệu quả, thu hút và giữ chân nhân tài, từ đó giúp doanh nghiệp đạt được lợi thế cạnh tranh trên thị trường.
 • Góp phần vào sự phát triển bền vững của doanh nghiệp: Xây dựng đội ngũ nhân viên gắn kết, có chung mục tiêu và cùng nhau phát triển cùng doanh nghiệp.

Tầm quan trọng của chiến lược nhân sự

Trong thời đại công nghệ số bùng nổ như hiện nay đặc biệt là trong năm 2024 này, nguồn nhân lực chất lượng cao đóng vai trò then chốt cho sự thành công của mọi doanh nghiệp. Chiến lược nhân sự hiệu quả giúp doanh nghiệp thu hút, phát triển và giữ chân nhân tài, từ đó nâng cao năng suất lao động, tối ưu hóa hiệu quả hoạt động và tạo dựng lợi thế cạnh tranh.

Dưới đây là một số lý do chính cho thấy tầm quan trọng của chiến lược nhân sự:

Thu hút và giữ chân nhân tài

 • Khả năng cạnh tranh: Thị trường lao động ngày càng cạnh tranh, do vậy doanh nghiệp cần có chiến lược nhân sự hiệu quả để thu hút và giữ chân những nhân tài tốt nhất.
 • Nâng cao hiệu quả: Nhân viên có năng lực, kỹ năng và kinh nghiệm phù hợp sẽ góp phần nâng cao hiệu quả hoạt động của doanh nghiệp.
 • Giảm chi phí: Việc tuyển dụng và đào tạo nhân viên mới tốn kém hơn nhiều so với việc giữ chân nhân viên hiện có.

Nâng cao năng suất lao động

Chiến lược nhân sự
Tạo chiến lược giúp tăng năng suất lao động
 • Môi trường làm việc: Chiến lược nhân sự hiệu quả giúp tạo dựng môi trường làm việc chuyên nghiệp, thoải mái và thu hút, từ đó khuyến khích nhân viên làm việc hiệu quả hơn.
 • Đào tạo và phát triển: Doanh nghiệp cần đầu tư vào đào tạo và phát triển nhân viên để nâng cao năng lực và kỹ năng của họ, từ đó giúp họ hoàn thành tốt công việc.
 • Động lực: Chiến lược nhân sự cần có những chính sách đãi ngộ và khen thưởng phù hợp để khích lệ và động viên nhân viên làm việc hiệu quả.

Tối ưu hóa hiệu quả hoạt động

 • Sắp xếp nhân sự: Chiến lược nhân sự giúp sắp xếp nhân sự hợp lý, đảm bảo rằng mỗi nhân viên đều được giao công việc phù hợp với năng lực và kỹ năng của họ.
 • Quản lý hiệu quả: Chiến lược nhân sự cần có hệ thống quản lý hiệu quả để theo dõi và đánh giá hiệu quả hoạt động của nhân viên.
 • Quy trình làm việc: Chiến lược nhân sự cần thiết lập các quy trình làm việc hiệu quả để tối ưu hóa hoạt động của doanh nghiệp.

Tạo dựng lợi thế cạnh tranh

 • Thương hiệu nhà tuyển dụng: Doanh nghiệp có chiến lược nhân sự hiệu quả sẽ có uy tín là nhà tuyển dụng tốt, thu hút được nhiều ứng viên tiềm năng.
 • Văn hóa doanh nghiệp: Văn hóa doanh nghiệp tích cực và gắn kết sẽ giúp doanh nghiệp tạo dựng lợi thế cạnh tranh trên thị trường.
 • Sức sáng tạo: Một đội ngũ nhân viên đa dạng, có trình độ và được khuyến khích sáng tạo sẽ giúp doanh nghiệp có nhiều ý tưởng mới và đột phá.

Xem thêm: Sơ đồ tuyển dụng nhân sự

Các yếu tố chính trong chiến lược nhân sự

Chiến lược nhân sự hiệu quả là chìa khóa để thu hút, phát triển và giữ chân nhân tài, từ đó giúp doanh nghiệp đạt được mục tiêu kinh doanh. Để xây dựng chiến lược nhân sự thành công, doanh nghiệp cần quan tâm đến 5 yếu tố chính sau:

1. Tầm nhìn và sứ mệnh nhân sự

 • Xác định mục tiêu và định hướng phát triển của đội ngũ nhân sự trong tương lai.
 • Phù hợp với mục tiêu, tầm nhìn và sứ mệnh chung của doanh nghiệp.
 • Cần có sự đồng thuận của ban lãnh đạo và tất cả các cấp quản lý trong doanh nghiệp.

2. Phân tích SWOT

 • Đánh giá điểm mạnh, điểm yếu, cơ hội và thách thức của doanh nghiệp liên quan đến nhân sự.
 • Giúp doanh nghiệp xác định những yếu tố nội bộ và ngoại bộ có thể ảnh hưởng đến chiến lược nhân sự.
 • Cung cấp cơ sở để xây dựng chiến lược nhân sự phù hợp với thực tế của doanh nghiệp.
Chiến lược nhân sự
Phân tích chiến lược nhân sự bằng mô hình SWOT

3. Lập kế hoạch chiến lược nhân sự

 • Xác định các mục tiêu cụ thể, chiến lược và chương trình hành động cụ thể để thực hiện chiến lược nhân sự.
 • Cần có sự tham gia của tất cả các bên liên quan, bao gồm ban lãnh đạo, phòng nhân sự, các cấp quản lý và nhân viên.
 • Lập kế hoạch chi tiết với thời gian biểu cụ thể và các nguồn lực cần thiết.

4. Thực thi chiến lược nhân sự

 • Giao nhiệm vụ, phân công trách nhiệm và theo dõi tiến độ thực hiện chiến lược nhân sự.
 • Cần có sự phối hợp chặt chẽ giữa các phòng ban chức năng trong doanh nghiệp.
 • Sử dụng các công cụ và phần mềm quản trị nhân sự để hỗ trợ việc thực thi chiến lược.

5. Đánh giá và điều chỉnh chiến lược nhân sự

 • Thường xuyên đánh giá hiệu quả của chiến lược nhân sự và điều chỉnh khi cần thiết.
 • Sử dụng các dữ liệu và thông tin phản hồi để đánh giá hiệu quả chiến lược.
 • Điều chỉnh chiến lược nhân sự cho phù hợp với những thay đổi của môi trường kinh doanh và nhu cầu của doanh nghiệp.

Ngoài 5 yếu tố chính trên thì vẫn quan trọng khác cần quan tâm trong chiến lược nhân sự bao gồm:

 • Quản trị nhân lực: Tuyển dụng, đào tạo, phát triển, đánh giá hiệu suất, quản lý lương thưởng và phúc lợi, kỷ luật và giải quyết tranh chấp, quan hệ lao động.
 • Phát triển văn hóa doanh nghiệp: Giá trị cốt lõi, môi trường làm việc, giao tiếp nội bộ, quản lý thay đổi, phát triển lãnh đạo.
 • Quản trị tài năng: Xác định và thu hút nhân tài, phát triển và giữ chân nhân tài, kế hoạch kế nhiệm, quản lý hiệu suất cao.
 • Phân tích dữ liệu nhân sự: Thu thập và phân tích dữ liệu nhân sự, sử dụng dữ liệu nhân sự để ra quyết định, đo lường hiệu quả của các chương trình nhân sự.
 • Xu hướng mới trong quản trị nhân sự: Công nghệ tự động hóa, trí tuệ nhân tạo, học máy, phân tích dữ liệu lớn, Gig economy, làm việc từ xa.

Các mô hình trong chiến lược nhân sự

1. Mô hình Harvard

Mô hình Michigan là một hệ thống quản trị nhân sự tập trung vào việc tạo sự gắn kết giữa các hoạt động nhân sự với chiến lược chung của tổ chức. Mô hình này giúp doanh nghiệp tối ưu hóa hiệu quả hoạt động của đội ngũ nhân viên, từ đó thúc đẩy sự phát triển chung của tổ chức.

Điểm nổi bật của mô hình Michigan:

 • Phân loại nhân viên dựa trên hai yếu tố: kỹ năngsự ưa thích công việc.
 • Mục tiêu: Tìm kiếm sự phù hợp giữa kỹ năng và sở thích của nhân viên với yêu cầu công việc.
 • Ưu điểm: Đơn giản, dễ hiểu và dễ áp dụng.
 • Nhược điểm: Không chú trọng đến các yếu tố khác như môi trường làm việc, văn hóa doanh nghiệp, v.v.

2. Mô hình Harvard

Chế độ làm việc và hệ thống lương thưởng của Harvard tập trung vào việc xây dựng mối quan hệ chặt chẽ giữa các bộ phận trong công ty, đặc biệt là giữa nhân viên với nhau và giữa nhân viên với lãnh đạo. 

Chiến lược nhân sự
Mô hình Harvard

Chiến lược này đòi hỏi sự liên kết và sự tham gia tích cực của tất cả mọi người trong công ty, đồng thời có ảnh hưởng lớn đến toàn bộ quá trình thực hiện và kết quả của chiến lược nhân sự. Dòng luân chuyển nhân sự cũng là một phần quan trọng trong việc duy trì và phát triển mối quan hệ này.

3. Mô hình 5P của Schuler

Mô hình chiến lược 5P này của Schuler gần như là hoàn hảo từ mặt thành phần cho đến cấu trúc, bới vì hiệu quả và hiệu suất của nó mang lại. Mô hình hình gồm 5 yếu tố là

Triết lý quản trị nhân sự

Chính sách nguồn lực

Chương trình thực hiện

Hoạt động giữa các bộ phận

Quy trình quản lý nhân sự

Mục tiêu chính của mô hình này là tạo ra một hệ thống quản lý nhân sự toàn diện, bao gồm tất cả các khía cạnh của quản trị nhân lực.

4. Mô hình chuỗi giá trị nhân sự nâng cao

 • Xem xét nhân sự như một chuỗi giá trị, bao gồm các hoạt động tuyển dụng, đào tạo, phát triển, đánh giá hiệu suất, giữ chân nhân tài, v.v.
 • Mục tiêu: Tối ưu hóa hiệu quả của các hoạt động quản trị nhân lực để tạo ra giá trị cho doanh nghiệp.
 • Ưu điểm: Tập trung vào hiệu quả và kết quả, giúp doanh nghiệp đo lường được giá trị của các hoạt động quản trị nhân lực.
 • Nhược điểm: Phức tạp và đòi hỏi nhiều dữ liệu để phân tích.

5. Mô hình HPWS (High Performance Work System)

 • Tập trung vào việc xây dựng môi trường làm việc hiệu suất cao, khuyến khích sự tham gia và sáng tạo của nhân viên.
 • Mục tiêu: Nâng cao năng suất lao động và hiệu quả hoạt động của doanh nghiệp.
 • Ưu điểm: Hiệu quả cao, giúp doanh nghiệp đạt được lợi thế cạnh tranh.
 • Nhược điểm: Đòi hỏi sự đầu tư lớn về thời gian, nguồn lực và văn hóa doanh nghiệp.
Chiến lược nhân sự
Mục tiêu của mô hình này là tăng năng suất lao động

Các bước để xây dựng chiến lược nhân sự

1. Xác định tầm nhìn và sứ mệnh nhân sự:

 • Xác định mục tiêu và định hướng phát triển của đội ngũ nhân sự trong tương lai.
 • Phù hợp với mục tiêu, tầm nhìn và sứ mệnh chung của doanh nghiệp.
 • Cần có sự đồng thuận của ban lãnh đạo và tất cả các cấp quản lý trong doanh nghiệp.

2. Phân tích môi trường:

 • Phân tích môi trường kinh tế, xã hội, chính trị và công nghệ ảnh hưởng đến doanh nghiệp.
 • Phân tích thị trường lao động, bao gồm nguồn cung và cầu nhân lực, mức lương, xu hướng tuyển dụng, v.v.
 • Phân tích nội bộ doanh nghiệp, bao gồm năng lực, kỹ năng, kinh nghiệm của đội ngũ nhân viên, văn hóa doanh nghiệp, v.v.

3. Xác định mục tiêu chiến lược nhân sự:

 • Mục tiêu cụ thể, đo lường được, có thể đạt được, phù hợp, có thời hạn (SMART).
 • Phù hợp với tầm nhìn và sứ mệnh nhân sự.
 • Gắn liền với mục tiêu chung của doanh nghiệp.

4. Lập kế hoạch chiến lược nhân sự:

 • Xác định các chiến lược và chương trình hành động cụ thể để đạt được mục tiêu chiến lược nhân sự.
 • Cần có sự tham gia của tất cả các bên liên quan, bao gồm ban lãnh đạo, phòng nhân sự, các cấp quản lý và nhân viên.
 • Lập kế hoạch chi tiết với thời gian biểu cụ thể và các nguồn lực cần thiết.
Chiến lược nhân sự
Lập kế hoạch chiến lược

5. Thực thi chiến lược nhân sự:

 • Giao nhiệm vụ, phân công trách nhiệm và theo dõi tiến độ thực hiện chiến lược nhân sự.
 • Cần có sự phối hợp chặt chẽ giữa các phòng ban chức năng trong doanh nghiệp.
 • Sử dụng các công cụ và phần mềm quản trị nhân sự để hỗ trợ việc thực thi chiến lược.

6. Đánh giá và điều chỉnh chiến lược nhân sự:

 • Thường xuyên đánh giá hiệu quả của chiến lược nhân sự và điều chỉnh khi cần thiết.
 • Sử dụng các dữ liệu và thông tin phản hồi để đánh giá hiệu quả chiến lược.
 • Điều chỉnh chiến lược nhân sự cho phù hợp với những thay đổi của môi trường kinh doanh và nhu cầu của doanh nghiệp.

Kết luận

Hy vọng qua bài viết mà Draco mới chia sẻ ở trên, bạn đã nắm rõ hơn về chiến lược nhân sự và các bước để xây dựng nguồn nhân lực phù hợp nhất. Đây là một nhiệm vụ quan trọng, ảnh hưởng trực tiếp đến sự phát triển của tổ chức nên không thể bị xem nhẹ. Mong rằng những thông tin hữu ích trong bài viết sẽ giúp bạn lập kế hoạch nhân sự một cách chính xác theo từng giai đoạn và mục tiêu kinh doanh.

Theo dõi Fanpage của Draco ngay để cập nhập thêm nhiều kiến thức mới hơn nhé.

Xem thêm: Đánh giá nhân sự là gì?

Bài viết liên quan