module

Phân hệ Y tế - Sức khỏe

Phân hệ y tế sức khỏe của DraERP giúp bạn quản lý bệnh viện, phòng khám hoặc phòng khám cá nhân một cách hiệu quả. Bằng cách lên lịch các cuộc hẹn, chụp Vitals và quản lý các đơn đặt hàng thuốc. Cũng như điều tra bằng cách ghi lại các cuộc gặp gỡ của bệnh nhân.

Quản lý bệnh nhân

 • Quản lý bệnh nhân ngoại trú:
  • Quản lý các thông tin cơ bản về thông tin cá nhân và bao gồm nhóm máu. Ngoài ra, DraERP lưu các thông tin liên quan. Ví như người nhà bệnh nhân, số điện thoại liên lạc khẩn cấp, thông tin hồ sơ bệnh án.
 • Quản lý bệnh nhân nội trú:
  • Phân hệ y tế sức khỏe của DraERP nắm bắt tất cả các chi tiết về việc nhập viện cho bệnh nhân. Bằng cách sử dụng tài liệu bệnh nhân nội trú, hồ sơ bệnh nhân nội trú. Được tạo tự động khi bác sĩ yêu cầu nhập viện hoặc bạn có thể tìm thấy tài liệu này trên màn hình chính.
  • Tất cả các chi tiết do nhân viên cung cấp trong lệnh nhập viện sẽ có sẵn trong hồ sơ bệnh nhân nội trú và bảng điều khiển. Sẽ liên kết với tất cả các tài liệu khác được tạo trong kỳ nhập viện.

Chăm sóc khách hàng

 • Lên lịch tư vấn: Bằng cách tạo một cuộc hẹn. Bao gồm các thông tin bệnh nhân và bác sĩ. Hệ thống cung cấp quản lý phòng và có thể thanh toán tại đây.
 • Tạo quy trình lâm sàng: Bạn có thể tạo các thủ tục, bộ phận y tế và vật tư tiêu hao cho bệnh nhân. Ngoài ra bạn có thể thiết lập khoảng thời gian nhập viện.
 • Sinh hiệu: Hệ thống giúp đo và tính toán các chỉ số sinh hiệu (BMI) và giá trị dinh dưỡng.

Phòng thí nghiệm

 • Lab Test cho phép ghi lại nhiều chi tiết kiểm tra trong phòng thí nghiệm. Bao gồm sinh vật, độ nhạy, …
 • Phân hệ y tế sức khỏe của DraERP cho phép bạn quản lý phòng thí nghiệm lâm sàng một cách hiệu quả. Bằng cách cho phép bạn nhập các xét nghiệm trong phòng thí nghiệm. Cũng như in hoặc gửi kết quả xét nghiệm qua email, quản lý các mẫu được thu thập, tạo hóa đơn, … Bạn có thể định cấu hình mẫu xét nghiệm cho từng xét nghiệm và định dạng kết quả của nó. Hoặc tạo những mẫu mới như được giải thích trong thiết lập phòng thí nghiệm.