Basic & Start up

Gói ERP Basic & Start up là giải pháp quản lý toàn diện, giúp doanh nghiệp tự động hóa và tối ưu hóa các quy trình kinh doanh cốt lõi, từ bán hàng, sản xuất đến tài chính, phù hợp với nhu cầu và ngân sách của doanh nghiệp khởi nghiệp.

Bảng báo giá

Basic

Gói cơ bản
VNĐ 885.000 /tháng
 • Kế toán
 • Mua hàng
 • Bán hàng
 • Kho
 • CRM
 • HRM
 • Bảng lương
 • Quản lý dự án
 • Trang web
 • Cho vay
 • Tài sản
 • Chất lượng
Miễn phí

Pro

Gói nâng cao
VNĐ 2.250.000 /tháng
 • Kế toán
 • Mua hàng
 • Bán hàng
 • Kho
 • CRM
 • HRM
 • Bảng lương
 • Quản lý dự án
 • Trang web
 • Cho vay
 • Tài sản
 • Chất lượng
Phổ biến

Customize

Gói tùy chỉnh
 • Vui lòng liên hệ để trao đổi chi tiết