module

Phân hệ bán hàng

Mô – đun quản lý bán hàng là một phân hệ trong phần mềm DraERP giúp quản lý các giao dịch xuất, bán hàng theo luồng quy trình từ kế hoạch bán hàng, hợp đồng bán hàng, chính sách giá, quản lý đơn hàng, đến xuất hàng, xuất hoá đơn và quản lý công nợ.

Quản lý khách hàng, đối tác và đại lý kinh doanh

 • Quản lý khách hàng:
  • Tạo mới và quản lý thông tin khách hàng.
  • Lịch sử mua hàng của khách hàng.
  • Thông tin thanh toán và địa chỉ giao hàng.
  • Điểm tích lũy thưởng và các thông tin liên quan khác.
 • Quản lý đối tác và đại lý kinh doanh:
  • Tính toán tổng doanh thu.
  • Cài đặt tỉ lệ hoa hồng cho từng cấp đối tác.
  • Tính toán giá trị hoa hồng sẽ chi cho đối tác viết lại.
  • Giúp quản lý các chiến dịch bán hàng hiệu quả hơn.

Quản lý đơn hàng và báo giá

 
 • Quản lý đơn hàng: Tạo và quản lý các đơn hàng, cập nhật trạng thái đơn hàng, xử lý các yêu cầu hủy đơn hàng và thay đổi thông tin đơn hàng.
 • Quản lí báo giá: Tạo mới bảng báo giá, giá bán, thông tin khách hàng và các điều kiện giao hàng. Đồng thời, theo dõi các bảng báo giá và hỗ trợ chuyển đổi báo giá thành đơn đặt hàng nếu khách hàng đồng ý mua.

Quản lý chiến dịch bán hàng và khuyến mãi

 • Quản lý chiến dịch bán hàng:
  • Cho phép quản lý các chiến dịch bán hàng, từ việc lập kế hoạch đến việc đánh giá kết quả.
  • Giúp doanh nghiệp quản lý hoạt động bán hàng chuyên nghiệp và đưa ra các chiến lược bán hàng hiệu quả hơn.
 • Quản lý khuyến mãi:
  • Tạo và quản lý các chương trình khuyến mãi.
  • Tạo chiết khấu cho khách hàng.

Quản lý thuế và chi phí bán ra

 • Thiết lập các thông tin về thuế, tỉ lệ thuế cho các mặt hàng dịch vụ bán ra khác nhau.
 • Giảm thiểu khả năng sai sót và tiết kiệm thời gian cho việc nhập dữ liệu về thuế trong mỗi hoá đơn.

Báo cáo

 • Cung cấp các báo cáo chi tiết về doanh số, lợi nhuận, số lượng sản phẩm bán ra, xu hướng đơn đặt hàng.
 • Theo dõi chi tiết công nợ khách hàng.
 • Cung cấp thông tin khách hàng tiềm năng thông qua báo cáo bán hàng.
 • Quản trị doanh số và phân bổ KPI xuống từng phòng ban phù hợp.

Báo cáo số dư tín dụng của khách hàng

 • Nhân viên kế toán và cấp quản lý dễ dàng theo dõi số dư đối với những đơn hàng mà khách hàng đã đặt cọc.
 • Theo dõi hoá đơn khách hàng đã thanh toán theo từng lần.