Quản lý Bán hàng & Marketing

Tối ưu hóa quy trình bán hàng và marketing với giải pháp ERP Bán hàng & Marketing toàn diện, giải pháp thiết yếu cho các doanh nghiệp muốn tăng cường hiệu quả hoạt động bán hàng và marketing, từ đó thúc đẩy doanh thu và lợi nhuận.

Bảng báo giá

Basic

Gói cơ bản
VNĐ 505.000 /tháng
 • Bán hàng
 • Bán lẻ
 • Kho
 • CRM
 • Kế toán
 • Mua hàng
 • Bảng lương
 • Quản lý dự án
 • Trang web
 • Cho vay
 • Tài sản
 • Chất lượng
 • Ecommerce
 • Công cụ dụng cụ
 • Tích hợp
Miễn phí

Pro

Gói nâng cao
VNĐ 2.750.000 /tháng
 • Bán hàng
 • Bán lẻ
 • Kho
 • CRM
 • Kế toán
 • Mua hàng
 • Bảng lương
 • Quản lý dự án
 • Trang web
 • Cho vay
 • Tài sản
 • Chất lượng
 • Ecommerce
 • Công cụ dụng cụ
 • Tích hợp
Phổ biến

Customize

Gói tùy chỉnh
 • Vui lòng liên hệ để trao đổi chi tiết