Giải pháp cho SMEs

Bộ giải pháp cho các loại hình doanh nghiệp

DRAERP - GIẢI PHÁP TOÀN DIỆN CHO DOANH NGHIỆP

ERP là một giải pháp phần mềm thông minh dành cho doanh nghiệp quản lý dữ liệu của công ty, cung cấp khả năng tối ưu hóa các bộ phận của doanh nghiệp. Phần mềm DRAERP sẽ tối ưu hóa các quy trình làm việc, triển khai ERP mang lại nhiều lợi ích cho doanh nghiệp của bạn Hệ thống này có thể được sử dụng trong mọi lĩnh vực kinh doanh. Trong đó, một số ngành đặc biệt chỉ cần hệ thống và kết nối ổn định giữa các bộ phận hoặc các tổ chức với nhau. DRAERP là hệ thống linh hoạt có thể tùy chỉnh theo hệ thống doanh nghiệp. Việc thêm các chức năng kinh doanh cần thiết mang lại khả năng tự động hóa nhiều quy trình làm việc, làm cho chúng nhanh và dễ dàng hơn. Hệ thống ERP giúp bạn tiết kiệm thời gian - tự động hoá các hoạt động kinh doanh hàng ngày của bạn (mua hàng, kế toán, bảng lương, tuyển dụng, quản lí hàng hoá kho, bán hàng,...) và cho phép bạn tập trung vào hoạt động kinh doanh cốt lõi của mình.

Tận tâm - Chuyên nghiệp - Uy Tín - Chất lượng - Bảo mật