Gói dịch vụ Quản lý dự án

Gói dịch vụ quản lý dự án là gói dịch vụ bao gồm các mô-đun nhỏ trong phần mềm DRAERP, là một hệ thống quản lý với nhiều khung nhìn như khung nhìn Kanban, dashboard hay khung nhìn báo cáo tổng quan các dự án. Đây là một công cụ tiết kiệm thời gian có thể cho chúng ta cái nhìn tổng quan về tất cả các dự án đang thực hiện. Nhờ vào những khung nhìn này, người quản lý sẽ dễ dàng biết được những gì đã được thực hiện, ai đang làm việc với nó và dự án đã đi được bao xa.

ĐIỂM NỔI BẬT

▪ Giúp doanh nghiệp lên kế hoạch dự án.
▪ Theo dõi quá trình tiến triển của dự án.
▪ Phân chia công việc cho nhân viên và tiến độ làm việc của các nhân viên trong từng dự án.

Quản lý dự án

Quản lý dự án là một hệ thống quản lý với nhiều khung nhìn như khung nhìn Kanban, dashboard hay khung nhìn báo cáo tổng quan các dự án. Đây là một công cụ tiết kiệm thời gian có thể cho chúng ta cái nhìn tổng quan về tất cả các dự án đang thực hiện. Nhờ vào những khung nhìn này, người quản lý sẽ dễ dàng biết được những gì đã được thực hiện, ai đang làm việc với nó và tiến trình làm việc đến đâu

Chất lượng

Quản lý chất lượng giám sát tất cả các hoạt động và đầu việc cần thiết để duy trì chất lượng trong nhiệm vụ. Mô -đun chất lượng giúp bạn quản lý các mục tiêu chất lượng, quy trình, đánh giá, không phù hợp, hành động và cuộc họp hơn.

  • Người dùng
  • Tiện ích
  • Công cụ
  • Cài đặt
  • Hỗ trợ

Tận tâm - Chuyên nghiệp - Uy Tín - Chất lượng - Bảo mật