module

PHÂN HỆ KHO

Mô – đun quản lý kho là một phân hệ trong phần mềm DraERP giúp các công ty quản lý và kiểm soát hoạt động kho hàng ngày, từ thời điểm hàng hóa và vật liệu vào kho đến lúc rời đi.

Quản lý hàng hóa và giá cả

 • Quản lý thông tin mặt hàng: DraERP cung cấp cho người dùng thông tin chi tiết về các mặt hàng. Người dùng có thể theo dõi thông tin về mô tả mặt hàng, mã hàng, loại mặt hàng, giá cả và lịch sử sản xuất kèm theo đó là chức năng đánh mã series và tra mã bằng barcode giúp cho việc tra cứu vị trí, bảo hành, hạn sử dụng và các thông tin khác của mặt hàng. Đồng thời phần mềm còn quản lý mặt hàng sử dụng nhiều đơn vị đo lường và cài đặt chuyển đổi giữa các đơn vị đo lường khác nhau cho một mặt hàng.
 • Quản lý giá mặt hàng : cấp quản lý có thể theo dõi so sánh giá của 1 mặt hàng từ nhiều nhà cung cấp qua từng lần nhập hàng. Báo cáo chi tiết biến thể của hàng hoá : cấp quản lý nhìn vào báo cáo này có thể nắm chắc được mặt hàng đó có bao nhiêu biến thể về thuộc tính, kích thước, màu sắc, hoa văn …

Quản lý tồn kho và xuất nhập hàng 

 • Quản lý lượng tồn kho: Người dùng có thể theo dõi số lượng hàng tồn kho, thời gian lưu trữ của mỗi mặt hàng, giá trị của hàng tồn kho và đánh giá chi tiết số lượng hàng cần được đặt hàng để đảm bảo lượng hàng kho luôn ở mức tối ưu. Cung cấp giá trị thực tế của hàng tồn kho sau mỗi giao dịch nhập và xuất, giúp tránh tình trạng thiếu hàng tồn kho bởi tính năng tạo yêu cầu mua hàng tự động khi số lượng hàng tồn kho đạt số lượng nhất định.
 • Quản lý xuất nhập hàng: DraERP cung cấp tính năng và báo cáo giúp cho việc quản lý xuất nhập hàng trở nên dễ dàng, với mỗi nghiệp vụ xuất hay nhập hàng vào kho hệ thống giúp người dùng lưu trữ chứng từ, và lịch sử thông qua Biên lai xuất hàng và Biên lai nhận hàng.

Quản lý đơn vị đo lường và kiểm tra chất lượng

 • Tự động tạo kế hoạch khấu hao dựa trên phương pháp khấu hao và các đầu vào liên quan như ngày sẵn sàng sử dụng trong hồ sơ tài sản.
 • Có thể tạo nhiều lịch khấu hao cho các sổ tài chính khác nhau.
 • Khấu hao theo đường thẳng hoặc theo số dư giảm dần. Khấu hao theo số lượng hoặc khối lượng sản phẩm.
 • Quản lý đơn vị đo lường: DraERP cho phép người dùng tạo ra các đơn vị đo lường tùy chỉnh phù hợp với yêu cầu cụ thể của ngành hàng từ đó hệ thống giúp người dùng tính toán số lượng hay chuyển đổi số lượng cho mỗi thành phẩm.
 • Quản lý kiểm tra chất lượng: Phân hệ kho cung cấp tính năng quản lý kiểm tra chất lượng hàng hóa, giúp cho việc đảm bảo chất lượng hàng hóa trong kho trở nên dễ dàng hơn thông qua báo cáo tính năng tình trạng lô hàng hết hàng. Người dùng có thể quản lý thông tin về quy trình kiểm tra chất lượng hàng hóa và kết quả kiểm tra chất lượng.

Báo cáo 

 • Mô-đun kho cung cấp tính năng báo cáo và thống kê, giúp cho việc theo dõi và phân tích thông tin về kho trở nên dễ dàng hơn. Người dùng có thể xem báo cáo về số lượng hàng hóa trong kho, số lượng hàng hóa nhập xuất, số lượng hàng hóa tồn kho và các chỉ số hiệu quả vận hành kho.

Khả năng liên kết và tích hợp cao

 • Mô-đun kho liên kết với các mô-đun bán hàng và mua hàng. Khi hàng hoá được mua vào hoặc bán ra thì hàng hoá trong kho sẽ tự động cập nhật số lượng. Ngoài ra, hàng hoá trong kho có thể phân loại theo tài sản cố định hoặc công cụ dụng cụ. Tính được khấu hao cũng như theo dõi được chi phí khấu hao và hạch toán vào sổ kế toán.