module

Phân hệ tích hợp

Phân hệ tích hợp là một phân hệ trong phần mềm DraERP cung cấp các tích hợp có sẵn giúp người dùng dễ dàng kết nối và tích hợp với bên thứ ba. DraERP có thể thiết lập kết nối với trang Thương mại điện tử hoặc cổng thanh toán và hơn thế nữa để đạt được nhiều lợi ích từ việc đồng bộ hóa chúng.

Tích hợp xác thực

  • DraERP có thể tích hợp xác thực với các mạng xã hội thông qua API và mã định danh. Từ đó, người dùng có thể đăng nhập bằng các mạng xã hội như Facebook hoặc Google,..

Lưu trữ dữ liệu

  • DraERP cho phép kết nối với DRIVE, Dropbox, và Amazon S3. Khi kết nối hoàn thành các bản lưu trữ của hệ thống phần mềm sẽ được tự động tải lên các không gian lưu trữ theo lịch.

E-Commerce

  • DraERP cho phép tích hợp với WooCommerce của WordPress bằng cách tạo API key và API Secret. Sau khi đồng bộ hoàn tất dữ liệu sẽ được đồng bộ với các DocType như: mặt hàng, khách hàng, địa chỉ và đơn đặt hàng.

Google

  • DraERP cho phép kết nối hoàn toàn với goole qua Google Calendar, Google Contact và Google Maps thông qua các thiết lập.
  • Sau khi tích hợp các dữ liệu người dùng có thể thực hiện một số tính năng như kéo lịch từ google về DraERP để đồng bộ sự kiện hoặc đồng bộ liên Hệ.

Thanh toán

  • DraERP hỗ trợ nhiều phương thức thanh toán đa dạng như Paypal, Momo, ZaloPay và một số phương thức khác để giúp việc thanh toán thuận tiện hơn.