Kế toán quản trị

Gói ERP dành cho Kế toán Quản trị là giải pháp thiết yếu cho các doanh nghiệp muốn nâng cao hiệu quả hoạt động của phòng Kế toán, giảm thiểu rủi ro sai sót và đưa ra quyết định tài chính sáng suốt.

Bảng báo giá

Basic

Gói cơ bản
VNĐ 1.452.000 /tháng
 • Kế toán
 • Cho vay
 • Mua hàng
 • Bán hàng
 • CRM
 • HRM
 • Bảng lương
 • Quản lý dự án
 • Trang web
 • Kho
 • Tài sản
 • Công cụ dụng cụ
 • Chất lượng
 • Tích hợp
Miễn phí

Pro

Gói nâng cao
VNĐ 2.250.000 /tháng
 • Kế toán
 • Cho vay
 • Mua hàng
 • Bán hàng
 • CRM
 • HRM
 • Bảng lương
 • Quản lý dự án
 • Trang web
 • Kho
 • Tài sản
 • Công cụ dụng cụ
 • Chất lượng
 • Tích hợp
Phổ biến

Customize

Gói tùy chỉnh
 • Vui lòng liên hệ để trao đổi chi tiết