Cách Tính Lương KPI Cho Nhân Viên Kinh Doanh Chi Tiết Nhất

Việc áp lực doanh số, cảm giác bất công kèm theo mục tiêu thiếu rõ ràng thường dẫn đến sự mệt mỏi và đi xuống về hiệu quả công việc. Nhằm giải quyết vấn đề này, Draco sẽ cung cấp cho doanh nghiệp cái nhìn toàn diện về cách tính lương KPI cho nhân viên kinh doanh. Tạo nên môi trường làm việc minh bạch, công bằng và thúc đẩy sự phát triển bền vững khi áp dụng cách tính lương KPI cho nhân viên kinh doanh.

Yếu tố ảnh hưởng đến cách tính lương KPI cho nhân viên kinh doanh

Cách tính lương KPI cho nhân viên kinh doanh chịu ảnh hưởng bởi nhiều yếu tố khác nhau, từ doanh số và mục tiêu kinh doanh đến kỹ năng và năng lực cá nhân của nhân viên, cùng với sự đóng góp của họ vào thành công chung của công ty. Dưới đây là những yếu tố quan trọng ảnh hưởng đến cách tính lương KPI cho nhân viên kinh doanh.

các yếu tố ảnh hướng đến cách tính lương kpi cho nhân viên kinh doanh
Các yếu tố ảnh hướng đến cách tính lương KPI cho nhân viên kinh doanh

Yếu tố doanh số và mục tiêu kinh doanh

Doanh số và mục tiêu kinh doanh là một trong những yếu tố chính ảnh hưởng đến cách tính lương KPI cho nhân viên kinh doanh.

 • Doanh số bán hàng: Đạt được doanh số bán hàng mục tiêu là một chỉ số quan trọng để tính lương thưởng cho nhân viên kinh doanh. Tùy theo mức doanh số mà nhân viên đạt được, tỷ lệ hoa hồng hoặc tiền thưởng có thể tăng theo tỷ lệ hoặc đạt mức cố định.
 • Mục tiêu kinh doanh: Ngoài doanh số, các mục tiêu kinh doanh khác như tăng số lượng khách hàng mới, duy trì tỷ lệ giữ chân khách hàng hoặc phát triển thị trường mới cũng được xem xét trong cách tính lương KPI. Các mục tiêu này thường được đo lường bằng các chỉ số cụ thể.

Kỹ năng và năng lực cá nhân của nhân viên

Kỹ năng và năng lực cá nhân của nhân viên là yếu tố quan trọng ảnh hưởng đến cách tính lương KPI cho nhân viên kinh doanh.

 • Kỹ năng bán hàng: Nhân viên có kỹ năng bán hàng tốt có thể đạt doanh số cao và mang lại giá trị cho công ty. Cách tính lương KPI có thể bao gồm tiền thưởng dựa trên chất lượng bán hàng.
 • Năng lực quản lý khách hàng: Nhân viên có năng lực tốt trong việc quản lý và duy trì mối quan hệ với khách hàng thường đóng góp vào sự thành công chung của công ty và có thể được thưởng dựa trên hiệu quả quản lý khách hàng.

Đóng góp của nhân viên vào sự thành công chung của công ty

Đóng góp của nhân viên vào sự thành công chung của công ty cũng là yếu tố ảnh hưởng đến cách tính lương KPI cho nhân viên kinh doanh.

 • Hiệu suất làm việc nhóm: Nhân viên có khả năng làm việc nhóm tốt, hỗ trợ đồng đội và đóng góp vào các dự án chung của công ty có thể được thưởng dựa trên hiệu suất chung của đội nhóm.
 • Đạt được kết quả cụ thể: Nhân viên đạt được các kết quả cụ thể, như hoàn thành các dự án quan trọng hoặc đưa ra các ý tưởng sáng tạo giúp cải thiện quy trình kinh doanh, có thể được thưởng thêm.

Nhìn chung, cách tính lương KPI cho nhân viên kinh doanh nên dựa trên sự kết hợp của nhiều yếu tố khác nhau để đảm bảo tính công bằng và minh bạch, đồng thời tạo động lực để nhân viên nỗ lực đạt được mục tiêu kinh doanh và đóng góp vào thành công chung của công ty.

Xem thêm: KPI là gì? Lợi ích và bất lợi khi áp dụng thực tiễn

Phương pháp tính lương KPI cơ bản

Cách xác định các chỉ số KPI cần thiết

cách xác định các chỉ số kpi cần thiết
Cách xác định các chỉ số kpi cần thiết

Để bắt đầu cách tính lương KPI cho nhân viên kinh doanh, bước đầu tiên là xác định các chỉ số KPI quan trọng. Chỉ số KPI (Key Performance Indicators) là các chỉ số đo lường hiệu suất của nhân viên dựa trên mục tiêu kinh doanh của công ty. Đối với nhân viên kinh doanh, các chỉ số KPI phổ biến bao gồm:

 • Doanh số bán hàng: Tổng giá trị đơn hàng hoặc số lượng sản phẩm mà nhân viên bán được trong một khoảng thời gian nhất định.
 • Số lượng khách hàng mới: Số lượng khách hàng mới mà nhân viên đã thuyết phục mua hàng hoặc sử dụng dịch vụ.
 • Tỷ lệ giữ chân khách hàng: Tỷ lệ phần trăm của khách hàng hiện tại tiếp tục mua hàng hoặc sử dụng dịch vụ từ công ty trong một khoảng thời gian cụ thể.
 • Chất lượng dịch vụ: Có thể được đo lường thông qua khảo sát khách hàng hoặc phản hồi của khách hàng về dịch vụ mà nhân viên cung cấp.

Các chỉ số này cần được xác định rõ ràng, đo lường cụ thể và có thể theo dõi được. Ngoài ra, các chỉ số này cần phản ánh chính xác hiệu suất làm việc và mức độ đóng góp của nhân viên kinh doanh cho mục tiêu chung của công ty trong cách tính lương KPI.

Công thức tính lương cơ bản dựa trên KPI

Sau khi đã xác định các chỉ số KPI, bạn có thể xây dựng một cách tính lương KPI cho nhân viên kinh doanh dựa trên các chỉ số đó. Thông thường, lương của nhân viên kinh doanh sẽ bao gồm:

 • Lương cơ bản: Mức lương cố định được trả cho nhân viên hàng tháng, không thay đổi dù nhân viên đạt chỉ tiêu KPI hay không.
 • Phần thưởng KPI: Số tiền thưởng được trả dựa trên việc nhân viên đạt được hoặc vượt qua các chỉ tiêu KPI.

Công thức tính lương KPI có thể được thiết lập như sau:

Lương cuối cùng = Lương cơ bản + (Số tiền thưởng cho mỗi đơn vị KPI * Số lượng đơn vị KPI mà nhân viên đạt được)

Bằng cách này, cách tính lương KPI cho nhân viên kinh doanh sẽ phản ánh chính xác hiệu suất làm việc của nhân viên và khuyến khích họ đạt được mục tiêu kinh doanh của công ty.

Ví dụ minh họa cách tính lương KPI

Giả sử công ty đề ra cách tính lương KPI cho nhân viên kinh doanh với chỉ số KPI như sau:

 • Doanh số bán hàng: Chỉ tiêu là 100 triệu đồng trong một tháng.
 • Số tiền thưởng cho mỗi triệu đồng doanh số vượt chỉ tiêu: 50,000 đồng.
  Nhân viên A trong tháng này đạt doanh số bán hàng là 120 triệu đồng, tức là vượt chỉ tiêu 20 triệu đồng.

Công thức tính phần thưởng KPI của nhân viên A sẽ là:

Phần thưởng KPI = Số tiền thưởng cho mỗi triệu đồng doanh số vượt chỉ tiêu * Số triệu đồng doanh số vượt chỉ tiêu
= 50,000 đồng * 20 triệu đồng
= 1,000,000 đồng

Sau đó, tổng lương cuối cùng của nhân viên A sẽ được tính bằng cách tính lương KPI cho nhân viên kinh doanh như sau:

Lương cuối cùng = Lương cơ bản + Phần thưởng KPI
= 7 triệu đồng + 1 triệu đồng
= 8 triệu đồng.

Trong ví dụ trên, nhân viên A có lương cơ bản là 7 triệu đồng và phần thưởng KPI là 1 triệu đồng vì vượt chỉ tiêu doanh số 20 triệu đồng. Tổng lương cuối cùng của nhân viên A trong tháng là 8 triệu đồng theo cách tính lương KPI cho nhân viên kinh doanh.

Mô hình cách tính lương KPI cho nhân viên kinh doanh

3 cách tính lương kpi cho nhân viên kinh doanh
3 mô hình tính lương KPI cho nhân viên kinh doanh

Mô hình lương cứng + hoa hồng (P1 + P2 + Phụ cấp)

Trong mô hình cách tính lương KPI cho nhân viên kinh doanh với lương cứng + hoa hồng, lương của nhân viên kinh doanh thường bao gồm ba thành phần chính:

 • Lương cứng (P1): Đây là mức lương cơ bản trả hàng tháng, không phụ thuộc vào hiệu suất công việc. Ví dụ: Lương cứng của một nhân viên kinh doanh là 10 triệu đồng/tháng.
 • Hoa hồng (P2): Hoa hồng là phần thưởng dựa trên doanh số bán hàng hoặc số lượng khách hàng mới mà nhân viên đạt được. Ví dụ: Tỷ lệ hoa hồng là 5% trên tổng doanh số. Nếu nhân viên đạt doanh số 500 triệu đồng trong tháng, hoa hồng của họ sẽ là 500 triệu đồng * 5% = 25 triệu đồng.
 • Phụ cấp: Các khoản phụ cấp bổ sung như trợ cấp đi lại, điện thoại, được trả hàng tháng. Ví dụ: Phụ cấp cố định hàng tháng của nhân viên là 2 triệu đồng.

Tổng lương hàng tháng của nhân viên theo cách tính lương KPI cho nhân viên kinh doanh là tổng của ba thành phần trên: 10 triệu đồng (lương cứng) + 25 triệu đồng (hoa hồng) + 2 triệu đồng (phụ cấp) = 37 triệu đồng.

Xem thêm: KPI Cho Nhân Viên Kinh Doanh: Đánh Giá Và Thúc Đẩy Doanh Số

Mô hình lương theo doanh số và mục tiêu (P3)

Trong mô hình cách tính lương KPI cho nhân viên kinh doanh theo doanh số và mục tiêu, lương của nhân viên kinh doanh phụ thuộc vào việc đạt được hoặc vượt qua các mục tiêu kinh doanh và chỉ tiêu cụ thể:

 • Doanh số: Lương dựa trên việc đạt hoặc vượt doanh số mục tiêu. Ví dụ: Mục tiêu doanh số là 200 triệu đồng/tháng, với tiền thưởng 10% trên doanh số vượt mục tiêu. Nếu nhân viên đạt 300 triệu đồng, tiền thưởng từ doanh số của họ sẽ là 100 triệu đồng x 10% = 10 triệu đồng.
 • Mục tiêu khác: Nhân viên có thể nhận thưởng khi đạt các chỉ tiêu khác như số lượng khách hàng mới hoặc chất lượng dịch vụ. Ví dụ: Mỗi khách hàng mới mang lại 500.000 đồng thưởng. Nếu nhân viên mang về 20 khách hàng mới, họ sẽ nhận được 20 * 500.000 đồng = 10 triệu đồng tiền thưởng.

Tổng lương hàng tháng của nhân viên theo cách tính lương KPI cho nhân viên kinh doanh là lương cứng cộng với tiền thưởng từ việc đạt mục tiêu: 10 triệu đồng (lương cứng) + 10 triệu đồng (thưởng doanh số) + 10 triệu đồng (thưởng khách hàng mới) = 30 triệu đồng.

Mô hình lương theo dự án và kết quả đạt được

Trong mô hình lương theo dự án và kết quả đạt được, cách tính lương KPI cho nhân viên kinh doanh được tính dựa trên hiệu suất trong các dự án hoặc những nhiệm vụ đặc biệt:

 • Lương theo dự án: Nhân viên có thể nhận được tiền thưởng dựa trên việc hoàn thành dự án hoặc mục tiêu đề ra. Ví dụ: Một dự án có giá trị 1 tỷ đồng. Nếu nhân viên hoàn thành dự án trước thời hạn và đạt kết quả xuất sắc, họ có thể nhận được thưởng 3% giá trị dự án, tức là 1 tỷ đồng * 3% = 30 triệu đồng.
 • Kết quả đạt được: Lương thưởng cũng có thể dựa trên các chỉ số như chất lượng dịch vụ, hiệu quả làm việc. Ví dụ: Nếu nhân viên đạt được chỉ số chất lượng dịch vụ trên 90%, họ có thể được thưởng thêm 5 triệu đồng.

Tổng lương cuối cùng của nhân viên dựa trên dự án và kết quả đạt được là lương cơ bản cộng với tiền thưởng từ dự án và kết quả: 10 triệu đồng (lương cơ bản) + 30 triệu đồng (thưởng dự án) + 5 triệu đồng (thưởng kết quả) = 45 triệu đồng.

Các ví dụ trên cung cấp cái nhìn chi tiết hơn về cách tính lương KPI cho nhân viên kinh doanh theo từng mô hình. Tùy theo doanh nghiệp, số liệu và tỷ lệ thưởng có thể khác nhau.

Ưu và nhược điểm của từng mô hình

ưu nhược điểm của mỗi mô hình tính kpi
Ưu nhược điểm của mỗi cách tính lương KPI cho nhân viên kinh doanh

Phân tích ưu điểm của mỗi mô hình tính lương KPI

Mỗi mô hình cách tính lương KPI cho nhân viên kinh doanh đều có những ưu điểm riêng biệt, giúp tối đa hóa hiệu suất và khuyến khích nhân viên làm việc hiệu quả:

Mô hình lương cứng + hoa hồng (P1 + P2 + phụ cấp):

 • Lương cứng: Cung cấp sự ổn định tài chính cho nhân viên, giúp họ yên tâm hơn về tài chính cá nhân.
 • Hoa hồng: Động lực khuyến khích nhân viên tăng doanh số và đạt kết quả tốt hơn. Nhân viên cảm thấy được đền đáp xứng đáng cho nỗ lực của mình.
 • Phụ cấp: Cung cấp hỗ trợ tài chính cho các chi phí liên quan đến công việc, như đi lại hoặc điện thoại.

Mô hình lương theo doanh số và mục tiêu (P3):

 • Doanh số: Khuyến khích nhân viên tập trung vào tăng doanh số bán hàng và đạt chỉ tiêu, thúc đẩy hiệu suất công việc cao hơn.
 • Mục tiêu khác: Tạo điều kiện để nhân viên đa dạng hóa các hoạt động, đạt nhiều mục tiêu khác nhau, như số lượng khách hàng mới hoặc chất lượng dịch vụ.

Mô hình lương theo dự án và kết quả đạt được:

 • Lương theo dự án: Khuyến khích nhân viên tham gia và hoàn thành các dự án với kết quả chất lượng, góp phần vào thành công của công ty.
 • Kết quả đạt được: Tạo động lực cho nhân viên tập trung vào hiệu suất cao và kết quả đạt được, khuyến khích tinh thần làm việc nhóm và sự chủ động trong công việc.

Những thách thức và hạn chế khi áp dụng mô hình tính lương KPI

Bên cạnh các ưu điểm, mỗi mô hình cách tính lương KPI cho nhân viên kinh doanh cũng có những thách thức và hạn chế cần lưu ý.

Mô hình lương cứng + hoa hồng (P1 + P2 + phụ cấp):

 • Chủ quan: Hoa hồng dựa trên doanh số có thể khiến nhân viên tập trung quá mức vào số lượng hơn là chất lượng.
 • Áp lực: Nhân viên có thể cảm thấy áp lực để đạt chỉ tiêu, có thể dẫn đến mâu thuẫn hoặc làm việc quá sức.

Mô hình lương theo doanh số và mục tiêu (P3):

 • Mục tiêu không rõ ràng: Nếu mục tiêu không được xác định rõ ràng hoặc hợp lý, nhân viên có thể gặp khó khăn trong việc hoàn thành.
 • Sự cạnh tranh: Mô hình này có thể tạo ra sự cạnh tranh không lành mạnh giữa các nhân viên, dẫn đến môi trường làm việc tiêu cực.

Mô hình lương theo dự án và kết quả đạt được:

 • Biến động thu nhập: Thu nhập của nhân viên có thể biến động theo dự án, dẫn đến sự không ổn định về tài chính.
 • Khó đo lường: Kết quả đạt được trong dự án có thể khó đo lường và đánh giá chính xác, dẫn đến bất đồng trong việc xác định lương thưởng.

Khi áp dụng các mô hình cách tính lương KPI cho nhân viên kinh doanh, các doanh nghiệp cần cân nhắc kỹ lưỡng để đảm bảo lựa chọn phù hợp với mục tiêu và văn hóa doanh nghiệp, đồng thời hỗ trợ nhân viên phát huy tối đa tiềm năng của họ.

Cách thiết lập hệ thống lương KPI hiệu quả

Cách thiết lập hệ thống lương KPI cho nhân viên kinh doanh một cách hiệu quả là yếu tố then chốt để đạt được mục tiêu kinh doanh và duy trì sự hài lòng của nhân viên. Dưới đây là các bước cần thực hiện để thiết lập một hệ thống lương KPI hiệu quả.

3 bước thiết lập hệ thống tính lương KPI
3 bước để thiết lập cách tính lương KPI cho nhân viên kinh doanh

Bước 1: Xác định người đảm đương việc xây dựng KPI

Bước đầu tiên trong cách tính lương KPI cho nhân viên kinh doanh là xác định người chịu trách nhiệm xây dựng và quản lý hệ thống KPI. Người này nên là một thành viên trong đội ngũ quản lý, người am hiểu sâu sắc về quy trình kinh doanh và mục tiêu của công ty.

 • Nhiệm vụ của người quản lý KPI: Thiết lập, theo dõi, và điều chỉnh các chỉ số KPI theo nhu cầu của công ty và bộ phận kinh doanh.
 • Giao tiếp với nhân viên: Người quản lý KPI cần giao tiếp rõ ràng và thường xuyên với nhân viên để đảm bảo họ hiểu rõ về cách tính lương và mục tiêu KPI của mình.

Xem thêm: KPI và OKR: Doanh nghiệp nên chọn phương pháp nào? 

Bước 2: Xác định trách nhiệm và mục tiêu của từng bộ phận

Để có cách tính lương KPI cho nhân viên kinh doanh hiệu quả, cần thiết lập trách nhiệm và mục tiêu cụ thể cho từng bộ phận và cá nhân.

 • Xác định trách nhiệm: Phân chia trách nhiệm rõ ràng giúp nhân viên hiểu được vai trò của họ và những nhiệm vụ cần hoàn thành để đạt được KPI.
 • Thiết lập mục tiêu cụ thể: Mục tiêu cần đo lường được, có tính khả thi và liên quan trực tiếp đến hiệu suất công việc của từng cá nhân và bộ phận.
 • Tính đến thời gian hoàn thành: Mục tiêu KPI cần có thời gian hoàn thành cụ thể, ví dụ theo tháng hoặc quý, để dễ dàng đánh giá và điều chỉnh.

Bước 3: Đánh giá mức độ hoàn thành KPI của nhân viên

Quá trình đánh giá mức độ hoàn thành KPI của nhân viên là bước quan trọng trong cách tính lương KPI cho nhân viên kinh doanh. Đánh giá chính xác giúp phản ánh đúng hiệu suất và đóng góp của nhân viên.

 • Theo dõi tiến độ thường xuyên: Theo dõi liên tục tiến độ thực hiện KPI của nhân viên để đảm bảo họ đang đi đúng hướng.
 • Đánh giá công bằng: Cần sử dụng dữ liệu và thông tin cụ thể để đánh giá hiệu suất của nhân viên một cách khách quan và công bằng.
 • Phản hồi và điều chỉnh: Cung cấp phản hồi cho nhân viên để họ hiểu rõ về hiệu suất của mình và đề xuất các điều chỉnh cần thiết để đạt mục tiêu.

Thiết lập hệ thống lương KPI hiệu quả không chỉ giúp tăng cường hiệu suất của nhân viên kinh doanh mà còn tạo ra môi trường làm việc minh bạch và động lực. Khi thực hiện đúng các bước trên, doanh nghiệp có thể đạt được sự cân bằng giữa mục tiêu công ty và sự hài lòng của nhân viên.

Lời kết

Draco hy vọng bài viết đã cung cấp cho doanh nhân cái nhìn toàn diện về cách tính lương KPI cho nhân viên kinh doanh. Mỗi mô hình lương có những ưu điểm và thách thức riêng, cần được cân nhắc kỹ lưỡng để phù hợp với mục tiêu và văn hóa công ty. Thiết lập hệ thống lương KPI hiệu quả giúp nhân viên hiểu rõ mục tiêu của họ, tăng cường hiệu suất làm việc, và tạo ra môi trường minh bạch, tích cực. Đồng thời hỗ trợ cả doanh nghiệp và nhân viên cùng phát triển bền vững, khi áp dụng cách tính lương KPI cho nhân viên kinh doanh một cách tối ưu.

Bài viết liên quan