Bảo hành - bảo trì​

Hệ thống phần mềm DRAERP

Sản phẩm phần mềm chỉ là một công cụ, giải pháp. Nhưng đặc biệt, đối với Dịch vụ là yêu tố then chốt quyết định hiệu quả ứng dụng tin học trong quản trị doanh nghiệp, đội ngũ DRACO cam kết mang đến cho quý khách những sản phẩm và dịch vụ tốt nhất.

Một số nội dung của các khóa đào tạo

Hướng dẫn phân hệ

Hướng dẫn sử dụng tất cả các phân hệ, từ thiết lập ban đầu đến thao tác.

  • Hỗ trợ khách hàng xây dựng quy trình trên hệ thống phần mềm bằng tính năng Workflow của phần mềm.

Hướng dẫn khách hàng hậu kiểm sau khi cập nhật dữ liệu hoặc sử dụng sau một khoảng thời gian.

Giới thiệu tổng quan về hệ thống phần mềm DRAERP. Các phân hệ và hệ thống báo cáo của phần mềm.

Hướng dẫn thiết lập ngôn ngữ, công ty, nhân sự và một số dữ liệu quan trọng.

Hướng dẫn khách hàng sử dụng các báo cáo và cập nhật số liệu lên hệ thống báo cáo.