DRAERP

Hệ thống hoạch định nguồn lực - ERP

Giải pháp toàn diện về chuyển đổi số cho doanh nghiệp.

Tính năng nổi bật của DraERP

(1) Là hệ thống hoạch định nguồn lực và kế hoạch kinh doanh cho Doanh Nghiệp. (2) Là hệ thống quản trị doanh nghiệp đa chiều hiệu quả. (3) Là hệ thống não bộ trung tâm của chiến lược chuyển đổi số doanh nghiệp.

Phần mềm DraERP tập trung phát triển 7 giải pháp quản trị cho 7 loại hình doanh nghiệp chính. Bao gồm: doanh nghiệp dịch vụ, doanh nghiệp sản xuất, doanh nghiệp bán lẻ, doanh nghiệp phân phối, doanh nghiệp đào tạo, doanh nghiệp nông nghiệp, và doanh nghiệp y tế chăm sóc sức khỏe.

 (1) Tăng doanh số, tối ưu lợi nhuận. (2) Tối ưu vận hành & quản lý chất lượng. (3) Nâng cao năng suất lao động & hiệu quả quản lý nhân sự. (4) Giảm thiểu chi phí. (5) Chủ động chuỗi cung ứng. (6) Số hóa dữ liệu an toàn, tối ưu.

Các gói dịch vụ trong DRAERP

Quản lí sản xuất

Sản xuất - chất lượng - kho

E-commerce

Crm - website - tích hợp

Kế toán quản trị

Tài sản - kế toán - cho vay

Quản lý bán hàng

Crm - bán hàng - bán lẻ - kho

Dịch vụ khác

Giáo dục - nông nghiệp - y tế sức khỏe

CÁC TÍNH NĂNG NỔI BẬT

Mỗi một phân hệ chuyên môn giúp doanh nghiệp quản trị, vận hành hiệu quả một mảng chuyên môn của doanh nghiệp

ĐƠN GIẢN HÓA TÀI LIỆU

Hệ thống DraERP hoạt động đem lại cho doanh nghiệp sự linh hoạt cao, giúp tự động hóa, sắp xếp một cách khoa học toàn bộ dữ liệu trong quá trình làm việc. Hệ thống Draerp còn giúp cho nhà quản trị có cái nhìn đúng đắn về nguồn lực trong doanh nghiệp.

SIÊU LIÊN KẾT DATA

Hệ thống DraERP có nhiều tính năng tối ưu hóa các lĩnh vực kinh doanh. Phần mềm này có thể giúp doanh nghiệp tạo ra và duy trì mô hình hoạt động. Trao quyền cho nhân viên tập trung vào phát triển doanh nghiệp bằng cách loại bỏ quy trình thủ công.

DASBOARD THÔNG MINH

Dashboard là bảng điều khiển quản lý thông tin. Nó theo dõi, phân tích, hiển thị chỉ số đo lường hiệu quả công việc trong doanh nghiệp. Cũng như đo lường hiệu quả kinh doanh nhằm theo dõi tình hình phát triển của doanh nghiệp. Từ đó, giúp lên kế hoạch hoạt động phù hợp. Doanh nghiệp có thể tạo Dashboard, chỉnh sửa tùy ý. Người xem tùy chọn các chỉ số, số liệu muốn xem và cách số liệu hiển thị.

QUẢN LÝ MẠNH MẼ

Hệ thống DraERP có khả năng quản lý mạnh mẽ tất cả các hoạt động của các doanh nghiệp. Bao gồm việc tính lương, quản lý dữ liệu khách hàng và các chức năng quản trị. Hệ thống sẽ tập hợp các dữ liệu phân tích và đưa vào các báo cáo. Từ đó, người quản lý doanh nghiệp sẽ giảm bớt thời gian kiểm tra và đối chiếu theo từng tiến độ. Nhưng vẫn dễ dàng đưa ra phương án xử lý nhanh chóng và chính xác hơn.