Gói dịch vụ quản lý dự án

Đây là gói dịch vụ bao gồm các mô-đun nhỏ trong phần mềm DraERP. Là một hệ thống với nhiều khung nhìn. Ví như khung nhìn kanban, dashboard hay khung nhìn báo cáo tổng quan các dự án. Đây là một công cụ tiết kiệm thời gian. Có thể cho chúng ta cái nhìn tổng quan về tất cả các dự án đang thực hiện. Nhờ vào những khung nhìn này, người quản lý sẽ dễ dàng biết được những gì đã được thực hiện. Ai đang làm việc với nó và dự án đã đi được bao xa.

Điểm nổi bật

  • Chúng tôi sẽ giúp doanh nghiệp bạn lên kế hoạch dự án.
  • Theo dõi quá trình tiến triển của dự án.
  • Phân chia công việc cho nhân viên. Cũng như tiến độ làm việc của các nhân viên trong từng dự án.

Gồm 2 phân hệ chính là: Quản lý dự án và Quản lý sản xuất