DRAERP - Giải pháp quản trị tổng thể cho ngành Giáo dục

DRAERP giúp các trường học ở mọi quy mô quản lý sinh viên, giáo viên, khóa học và chương trình học bằng một cổng tương tác được xây dựng trên nền tảng như các tính năng điểm danh, hỗ trợ khả năng giảng dạy bằng cách quản lý nguồn tài liệu, ...

ĐIỂM NỔI BẬT

 • Thông tin sinh viên: DRAERP giúp quản lý thông tin sinh viên, lưu giữ các chi tiết như thông tin cá nhân, ảnh, ngày sinh và địa chỉ, người giám hộ của học sinh; Ngoài ra, có thể đính kèm các tài liệu như ảnh của sinh viên, chứng chỉ giáo dục,...
 • Kho lưu trữ tài liệu: Với tất cả các tài liệu bên ngoài trong giáo dục, DRAERP cho phép tải lên và chia sẻ các tệp đa phương tiện (chẳng hạn như hình ảnh, video, tài liệu), có thể chọn tải tệp lên trực tiếp hoặc sử dụng liên kết web.
 • Giảng viên: xác định lịch học (bao gồm ngày học và số phòng) và liên kết nó với giảng viên và sinh viên phù hợp. Trong khi tạo kế hoạch đánh giá cho một nhóm sinh viên, bạn cũng có thể liên kết một giảng viên với tư cách là giám khảo hoặc người giám sát cho đánh giá đó.
 • Ghi danh chương trình: Sinh viên đã đăng ký vào một chương trình, các khóa học bắt buộc trong chương trình đó sẽ được tự động điền vào bảng Các khóa học đã đăng ký của học sinh, trong khi các khóa học tự chọn hoặc tùy chọn có thể được chọn theo cách thủ công.
 • Điểm danh sinh viên: cho phép bạn theo dõi và quản lý sự tham gia học tập của từng sinh viên. Công cụ Điểm danh Sinh viên cho phép giảng viên đánh dấu sự hiện diện của sinh viên nhanh hơn bằng các hộp kiểm đơn giản, trong khi hệ thống tạo các bản ghi điểm danh tương ứng trong chương trình phụ trợ. Quản lý điểm danh đơn giản hơn
 • Học phí dành cho sinh viên: Duy trì hồ sơ thu học phí từ sinh viên.
 • Hệ thống quản lý học tập (LMS): các trường có thể công bố các chương trình của họ trên trang web. Sự tiến bộ của học sinh có thể được theo dõi thông qua bàn cũng như cổng thông tin.
 • Người dùng
 • Tiện ích
 • Công cụ
 • Cài đặt
 • Hỗ trợ

Tận tâm - Chuyên nghiệp - Uy Tín - Chất lượng - Bảo mật