VAI TRÒ CỦA QUẢN TRỊ DOANH NGHIỆP ĐỂ ĐẠT THÀNH CÔNG TỐI ĐA

NHỮNG VẤN ĐỀ QUAN TRỌNG VỀ QUẢN TRỊ DOANH NGHIỆP

Quản trị doanh nghiệp là một lĩnh vực quan trọng trong kinh doanh. Nó đóng vai trò quyết định đến sự thành công hay thất bại của một doanh nghiệp. Tuy nhiên, các doanh nghiệp thường gặp phải nhiều vấn đề và thách thức trong việc quản trị. Từ vấn đề tài chính, quản lý nhân sự, đến phát triển sản phẩm và tiếp thị. Bài viết này, chúng ta cùng nhau phân tích các vấn đề liên quan đến vai trò của quản trị doanh nghiệp. Đồng thời tìm ra giải pháp để vượt qua những thách thức này.

I. Quản trị doanh nghiệp là gì?

Quản trị doanh nghiệp là gì
Quản trị doanh nghiệp là gì

Quản trị doanh nghiệp là quá trình lãnh đạo, điều hành và quản lý doanh nghiệp hoạt động hiệu quả. Bao gồm các hoạt động như sản xuất, tài chính, nhân sự, chiến lược và quản lý khách hàng.

Quản trị doanh nghiệp đóng vai trò quan trọng trong thành công của một doanh nghiệp. Đòi hỏi người quản lý phải có kỹ năng lãnh đạo và hiểu rõ về hoạt động của doanh nghiệp. Quản trị doanh nghiệp hiệu quả giúp doanh nghiệp tăng trưởng, cạnh tranh và duy trì thị trường. Nó cũng đóng vai trò trong việc đảm bảo tính minh bạch, trách nhiệm xã hội. Cũng như đáp ứng được các yêu cầu pháp lý của doanh nghiệp.

II. Chức năng của quản trị doanh nghiệp

Quản trị doanh nghiệp bao gồm nhiều chức năng khác nhau khác nhau. Mỗi chức năng đóng một vai trò quan trọng trong quá trình quản lý và phát triển doanh nghiệp.

Quản lý chiến lược

Quản lý chiến lược
Quản lý chiến lược

Chức năng này bao gồm việc đề ra mục tiêu và kế hoạch chiến lược cho doanh nghiệp. Quản lý chiến lược đảm bảo rằng doanh nghiệp có một chiến lược phù hợp với môi trường kinh doanh. Đáp ứng được nhu cầu của khách hàng và cạnh tranh hiệu quả trên thị trường. Đây là chức năng quan trọng nhất trong quá trình điều hành doanh nghiệp. Nó ảnh hưởng đến quyết định kinh doanh, chiến lược, hoạt động đầu tư và phát triển của doanh nghiệp.

Quản lý tài chính

Quản lý tài chính
Quản lý tài chính

Chức năng này liên quan đến việc quản lý nguồn lực tài chính của doanh nghiệp. Bao gồm quản lý thu nhập, chi phí, lợi nhuận, đầu tư và quản lý rủi ro tài chính. Đây là một chức năng quan trọng trong việc đảm bảo sự ổn định tài chính của doanh nghiệp. Giúp đưa ra các quyết định kinh doanh và các kế hoạch tài chính dài hạn một cách chính xác hơn. 

Quản lý nhân sự

Quản lý nhân sự
Quản lý nhân sự

Quản lý nhân sự bao gồm quá trình tuyển dụng, đào tạo, phát triển và giữ chân nhân viên. Tạo ra một môi trường làm việc tích cực và khuyến khích nhân viên phát triển bản thân. Nhằm đảm bảo tổ chức có được đội ngũ nhân viên có kỹ năng và năng lực. Để thực hiện các nhiệm vụ được giao và đóng góp vào sự phát triển của tổ chức. 

Quản lý nhân sự tạo ra nền tảng để hoạt động kinh doanh được thực hiện một cách hiệu quả. Điều này đóng vai trò quan trọng trong việc đảm bảo sự thành công của doanh nghiệp. Đồng thời cũng đảm bảo nhân viên được đối xử công bằng. Cũng như được trang bị đủ các kỹ năng để thăng tiến trong sự nghiệp. 

Quản lý sản xuất

Quản lý sản xuất
Quản lý sản xuất

Chức năng này bao gồm việc lập kế hoạch sản xuất, quản lý nguồn lực sản xuất. Đến việc đảm bảo chất lượng sản phẩm và quản lý chuỗi cung ứng. Chức năng này đảm bảo sản phẩm và dịch vụ sản xuất đáp ứng các yêu cầu của khách hàng. Cũng như đáp ứng được các yêu cầu về chất lượng và an toàn sản xuất.

Quản lý quan hệ khách hàng

Quản lý quan hệ khách hàng
Quản lý quan hệ khách hàng

Chức năng này đảm bảo rằng doanh nghiệp tạo ra một môi trường kinh doanh thân thiện với khách hàng. Đồng thời xây dựng mối quan hệ lâu dài và giữ chân khách hàng cũ. Bao gồm việc xây dựng mối quan hệ, tìm kiếm thông tin khách hàng, phát triển sản phẩm, dịch vụ. Quản lý khách hàng đóng vai trò quan trọng trong việc đảm bảo sự thành công của doanh nghiệp. Cần hiểu được nhu cầu và mong muốn của khách hàng để đáp ứng chúng một cách tốt nhất. Từ đó có thể đưa ra các chiến lược bán hàng hiệu quả.

Tóm lại, quản trị doanh nghiệp là quá trình điều hành và quản lý các hoạt động của tổ chức. Bằng cách áp dụng các kỹ năng và phương pháp quản lý khác nhau. Bao gồm quản lý chiến lược, tài chính, nhân sự, sản xuất và quan hệ khách hàng. Đây là một quá trình liên tục, không ngừng phát triển nhằm đáp ứng thách thức ngày càng khắc nghiệt. Từ đó, doanh nghiệp có thể đưa ra các quyết định thông minh và hiệu quả. Nhằm đạt được mục tiêu kinh doanh, tạo ra giá trị cho khách hàng và cộng đồng.

III. Các nguyên tắc quản trị doanh nghiệp

Các nguyên tắc quản trị doanh nghiệp
Các nguyên tắc quản trị doanh nghiệp

Henri Fayol là một nhà quản lý người Pháp và ông đã đưa ra một s nguyên tắc quản lý doanh nghiệp. Đây được coi là cơ sở cho việc quản lý hiệu quả trong các tổ chức. Các nguyên tắc bao gồm: 

 • – Chuyên môn hoá, phân công lao động: Đảm bảo mỗi người có chuyên môn và phân công công việc phù hợp với năng lực của mình.
 • – Quyền hạn đi đôi với trách nhiệm: Người có quyền hạn phải chịu trách nhiệm với những quyết định và hành động của mình.
 • – Thống nhất phương hướng: Nhân viên phải có cùng mục tiêu và hướng đến một mục tiêu chung.
 • – Hạ thấp lợi ích cá nhân: Đưa lợi ích chung lên trên lợi ích cá nhân.
 • – Thù lao: Trả lương tương xứng với năng lực và kết quả làm việc.
 • – Tập trung hoá: Tập trung vào mục tiêu chính và loại bỏ những hoạt động không cần thiết.
 • – “Xích lãnh đạo”: Lãnh đạo phải đóng vai trò tích cực trong việc hướng dẫn và đào tạo nhân viên.
 • – Công bằng: Đối xử công bằng với tất cả nhân viên và tránh phân biệt đối xử.
 • – Đảm bảo sự ổn định trong nhiệm vụ của nhân sự: Đảm bảo nhân viên có thể hoàn thành nhiệm vụ một cách hiệu quả và không gặp trở ngại.
 • – Sáng kiến: Khuyến khích nhân viên đưa ra ý tưởng sáng tạo để cải thiện hoạt động của công ty.
 • – Tinh thần đoàn kết: Khuyến khích tinh thần đoàn kết trong công ty và giữ vững mối quan hệ tốt giữa các nhân viên.

Các nguyên tắc quản lý của Fayol được coi là cơ sở của nhiều lý thuyết quản lý sau này. Do đó, nó đã được áp dụng trong nhiều doanh nghiệp và tổ chức trên toàn thế giới.

IV. Một vài công cụ quản trị doanh nghiệp

Top 5 phần mềm quản trị doanh nghiệp tốt nhất và được các tổ chức tin tưởng nhất hiện nay: 

Misa ERP

Misa ERP
Misa ERP

Đây là một phần mềm quản trị doanh nghiệp đa năng được sử dụng rộng rãi tại Việt Nam. Nó cung cấp cho người dùng nhiều tính năng quản lý quan trọng. Gồm quản lý tài chính, quản lý sản xuất, quản lý nhân sự, quản lý kho, quản lý bán hàng. Misa ERP cũng có khả năng tích hợp với các phần mềm khác như CRM và E-Commerce. Giúp tăng cường tính linh hoạt, đáp ứng các nhu cầu của doanh nghiệp. Đây là phần mềm được đánh giá là rất hiệu quả và tiết kiệm thời gian cho người sử dụng.

Enova ERP

Enova ERP
Enova ERP

Đây là phần mềm đa năng được thiết kế đặc biệt dành cho các doanh nghiệp SMEs tại Việt Nam. Nó cung cấp cho người dùng nhiều tính năng quản lý quan trọng. Từ quản lý tài chính, quản lý sản xuất, quản lý nhân sự, quản lý kho, quản lý bán hàng. Hệ thống cung cấp các tính năng đa ngôn ngữ và đa quốc gia. Cho phép các doanh nghiệp có thể hoạt động trên toàn cầu. Enova ERP được xây dựng trên nền tảng công nghệ, có khả năng tích hợp với các hệ thống khác. Cung cấp tính năng phân tích dữ liệu, giúp doanh nghiệp đưa ra quyết định kinh doanh chính xác hơn.

DraERP

DraERP
DraERP

DraERP là một phần mềm quản lý doanh nghiệp được thiết kế để quản lý các hoạt động kinh doanh. Phần mềm này cung cấp nhiều tính năng quản lý quan trọng. Bao gồm quản lý tài chính, nhân sự, bán hàng, kho, sản xuất, dự án, mua hàng và kế toán. Đặc biệt, phần mềm có thể được tùy chỉnh để phù hợp với nhiều ngành công nghiệp khác nhau. Với DraERP, doanh nghiệp có thể tăng cường quản lý và kiểm soát các hoạt động kinh doanh. Từ đó tối ưu hoá sản xuất và tăng cường khả năng cạnh tranh trên thị trường.

FPT Enterprise

FPT Enterprise
FPT Enterprise

Đây là một giải pháp phần mềm quản lý doanh nghiệp được phát triển bởi Tập đoàn FPT. FPT Enterprise cung cấp các tính năng để quản lý các hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp. Bao gồm quản lý tài chính, kế toán, bán hàng, mua hàng, sản xuất, kho, dự án và nhân sự. Giải pháp này được thiết kế để hỗ trợ các doanh nghiệp có quy mô từ trung bình đến lớn. FPT.Enterprise sử dụng các công nghệ hiện đại để tích hợp và tối ưu hóa các quy trình kinh doanh. Giúp các doanh nghiệp tăng năng suất và cải thiện hiệu quả hoạt động. Ngoài ra, giải pháp này cũng cung cấp các tính năng phân tích dữ liệu và báo cáo. Giúp các doanh nghiệp đưa ra các quyết định kinh doanh chính xác và nhanh chóng.

Viettel ERP

Viettel ERP
Viettel ERP

Viettel ERP là một phần mềm quản lý doanh nghiệp được thiết kế dành cho các doanh nghiệp Việt Nam. Nó cung cấp các tính năng quản lý tài chính, sản xuất, nhân sự, kho và bán hàng. Phần mềm được xây dựng trên nền tảng công nghệ hiện đại và có tính linh hoạt cao. Cho phép tùy chỉnh để phù hợp với các quy trình kinh doanh của từng doanh nghiệp. Giải pháp này cung cấp các tính năng phân tích dữ liệu và báo cáo. Giúp các doanh nghiệp đưa ra các quyết định kinh doanh chính xác và nhanh chóng. 

Các phần mềm quản trị doanh nghiệp trên đều được thiết kế để giúp doanh nghiệp quản lý các hoạt động kinh doanh của mình một cách hiệu quả. Tuy nhiên, các phần mềm này đều có những ưu điểm và hạn chế riêng. Nên chọn phần mềm quản trị doanh nghiệp phù hợp với nhu cầu và kích thước của doanh nghiệp. Điều này giúp tăng tính hiệu quả và giảm thiểu chi phí cho doanh nghiệp. 

Kết luận

Tóm lại, quản trị doanh nghiệp là một lĩnh vực rất quan trọng và đầy thách thức. Áp dụng phần mềm quản lý có thể giúp giải quyết các vấn đề quản trị hiệu quả hơn. Từ tài chính, quản lý nhân sự đến phát triển sản phẩm và tiếp thị. 

Phần mềm quản lý doanh nghiệp của DraERP sẽ là một giải pháp hiệu quả. Giúp doanh nghiệp tối ưu hóa quy trình kinh doanh và đạt được thành công bền vững. Với giao diện thân thiện, tính năng đa dạng và hiệu quả. Đây sẽ là một lựa chọn hoàn hảo cho các doanh nghiệp muốn nâng cao hiệu quả quản trị. Cũng như phát triển bền vững trên thị trường kinh doanh khốc liệt hiện nay. Hãy liên hệ với DraERP ngay hôm nay để được tư vấn và trải nghiệm sản phẩm tốt nhất!

Đăng ký nhận DraERP miễn phí ngay tại đây: https://fintechdraco.draerp.vn/dang-ky-nhan-mien-phi-draerp 

Ngoài ra, chúng tôi còn có các chương trình ưu đãi khác khi quý khách đăng ký DraERP thành công: 

– Miễn phí tài khoản ChatGPT. 

– Miễn phí tư vấn chuyển đổi số. 

– Miễn phí không thời hạn đối với một trong các gói sau đây: 

+ Gói Kế toán – BASIC với 4 mô-đun: Kế toán, Bán hàng, Mua Hàng và Kho. 

+ Gói Quản lý chuỗi bán lẻ – BASIC với 3 mô-đun: Bán lẻ, CRM và Bán hàng. 

+ Gói Quản lý bán hàng (CRM) – BASIC với 3 mô-đun: Project, CRM và Bán hàng. 

+ Gói Quản lý nhân sự (HRM) – BASIC với 4 mô-đun : Project, Lương, Cho vay, HRM

DRACO – CUNG CẤP PHẦN MỀM ERP TỐT NHẤT

Trang web: https://test.draco.biz/
Hotline: (+84)-338-855-353

Xem thêm: Quản trị vận hành hiệu quả cho doanh nghiệp như thế nào?

Bài viết liên quan