Gói dịch vụ Quản lý bán hàng

Gói dịch vụ quản lý bán hàng là gói dịch vụ bao gồm các mô-đun nhỏ trong phần mềm DRAERP giúp doanh nghiệp quản lý việc thu mua hàng hóa, lưu kho, tồn kho, các vấn đề liên quan đến đơn hàng,.. Ngoài ra, phần mềm quản lý bán hàng còn có thể được tích hợp công cụ quản lý nhân viên hay quản lý thông tin khách hàng – giúp doanh nghiệp quản trị nguồn nhân lực và chăm sóc khách hàng tốt hơn.

ĐIỂM NỔI BẬT

▪ Giúp doanh nghiệp quản lý các hoạt động thu mua và lượng hàng hóa trong hoạt động kinh doanh hàng ngày.
▪ Quản lý hiệu quả hơn các quy trình phân phối hàng, bán hàng và dữ liệu khách hàng.
▪ Cung cấp bức tranh toàn cảnh về các giao dịch, tình hình tài chính của doanh nghiệp, phục vụ hoạt động điều hành và ra quyết định.
▪ Hợp nhất Báo cáo tài chính đối với doanh nghiệp nhiều cấp quản lý.

Bán hàng

Hệ thống DRAERP hỗ trợ doanh nghiệp thực hiện các nghiệp vụ bán hàng, quản lý nhân viên, quy trình kinh doanh, quản lý chi phí, quản lý công nợ. Quy trình bán hàng từ quản lý kế hoạch, cơ hội, báo giá, đơn đặt hàng, giao hàng, hóa đơn, kế hoạch thanh toán cho phép doanh nghiệp hoạt động hiệu quả và bền vững hơn.

CRM

Phân hệ CRM trong DRAERP là phương pháp giúp doanh nghiệp tiếp cận và giao tiếp với khách hàng một cách có hệ thống và hiệu quả, quản lý các thông tin của khách hàng như thông tin về tài khoản, nhu cầu, liên lạc và các vấn đề khác nhằm phục vụ khách hàng tốt hơn..

Bán lẻ

Phân hệ Bán lẻ là một phân hệ trong phần mềm DRAERP cung cấp giải pháp bán hàng tại các cửa hàng hàng, điểm bán hàng và quản lý các khách hàng tiềm năng. Phần mềm này giúp hỗ trợ doanh nghiệp quản lý sản phẩm, kho hàng, đơn hàng.

Kho

Quản lý kho là một phân hệ trong phần mềm DRAERP giúp các công ty quản lý và kiểm soát hoạt động kho hàng ngày, từ thời điểm hàng hóa và vật liệu vào kho đến lúc rời đi.

  • Người dùng
  • Tiện ích
  • Công cụ
  • Cài đặt
  • Hỗ trợ

Tận tâm - Chuyên nghiệp - Uy Tín - Chất lượng - Bảo mật