dịch vụ draerp

TỰ ĐỘNG HÓA QUY TRÌNH

tu-dong-hoa-quy-trinh.png
CỤ THỂ VÀ HỆ THỐNG HÓA QUY TRÌNH​

Chúng tôi hỗ trợ quý doanh nghiệp tận tình và tự động hóa tất cả các quy trình hiện có.​

PHÂN TÍCH GAP​

Sau khi có hệ thống quy trình, chúng tôi phân tích khả năng áp dụng các quy trình đó lên hệ thống.​

ÁP DỤNG​

Áp dụng là quá trình vận dụng tất cả các quy trình lên hệ thống DraERP, và hỗ trợ quý doanh nghiệp vận hành.​

Liên hệ

LIÊN HỆ VỚI CHÚNG TÔI​

Sản phẩm phần mềm chỉ là một công cụ, giải pháp. Nhưng đặc biệt, đối với Dịch vụ là yêu tố then chốt quyết định hiệu quả ứng dụng tin học trong quản trị doanh nghiệp, đội ngũ DRACO cam kết mang đến cho quý khách những sản phẩm và dịch vụ tốt nhất.