Bảo hành - bảo trì​

Hệ thống phần mềm DRAERP

Sản phẩm phần mềm chỉ là một công cụ, giải pháp. Nhưng đặc biệt, đối với Dịch vụ là yêu tố then chốt quyết định hiệu quả ứng dụng tin học trong quản trị doanh nghiệp, đội ngũ DRACO cam kết mang đến cho quý khách những sản phẩm và dịch vụ tốt nhất.

Quy trình tư vấn - triển khai hệ thống draerp

CHUẨN BỊ DỰ ÁN

Bổ nhiệm nhân sự - thống nhất kế hoạch.

KHẢO SÁT

Khảo sát phần cứng, quy trình quản lý hiện có của khách hàng.

TƯ VẤN GIẢI PHÁP

Tư vấn giải pháp quản trị bằng phần mềm.

THIẾT LẬP HỆ THỐNG

Thiết lập hệ thống theo giải pháp đã thống nhất.

ĐÀO TẠO

Hướng dẫn và đào tạo sử dụng hệ thống.

CHẠY THỬ

Vận hành thử hệ thống trên dữ liệu thật.

NGHIỆM THU

Nghiệm thu - chuyển giao.