KPI là gì? Lợi ích và bất lợi khi áp dụng thực tiễn

kpi là gì

“KPI là gì?” là câu hỏi mà kha khá người đã đặt ra. Trong xã hội hiện đại ngày nay, việc xác định và đặt ra KPI đã là một yêu cầu bắt buộc tại các doanh nghiệp. Vậy rốt cuộc KPI là gì? Doanh nghiệp sẽ được lợi ích khi áp dụng KPI là gì? Hôm nay, Draco sẽ lần lượt giải đáp những thắc mắc này giúp các bạn nhé!

Khái quát sơ lược về KPI

KPI là gì?

KPI là gì
KPI là gì?

KPI là viết tắt của cụm từ “Key Performance Indicator” trong tiếng Anh. Cụm từ Tiếng Anh này có nghĩa là chỉ số hiệu suất chính. Đây là các chỉ số được sử dụng để đo lường mức độ thành công hoặc hiệu suất. Các chỉ số này được áp dụng với một tổ chức, một dự án hoặc một cá nhân.

Chỉ số KPI giúp doang nghiệp theo dõi mức độ trong việc đạt được các mục tiêu và kết quả quan trọng. KPIs được sử dụng để định rõ các mục tiêu, theo dõi tiến độ và đánh giá hiệu suất. Các KPI thường được xác định dựa trên các mục tiêu cụ thể và có thể được thay đổi tùy thuộc vào ngữ cảnh và mục đích cụ thể của tổ chức hoặc dự án.

Tại sao phải đặt ra chỉ số KPI?

Đặt ra chỉ số KPI (Key Performance Indicators) là phần quan trọng của quản lý hiệu suất tổ chức. Dưới đây là một số lý do giải thích tại sao phải đặt ra chỉ số KPI.

Xác định mục tiêu cụ thể

KPI giúp xác định rõ ràng những gì tổ chức hoặc cá nhân cần đạt được. Chúng cung cấp hướng đi cụ thể và định rõ những gì được coi là đạt mục tiêu.

Tại sao
Tại sao phải đặt ra KPI?

Đo lường hiệu suất

KPI cung cấp các chỉ số đo lường để đánh giá hiệu suất và tiến độ. Điều này giúp tổ chức hoặc cá nhân đánh giá mức độ đạt được mục tiêu đã đề ra.

Tập trung vào điểm quan trọng

Chọn các KPI phù hợp giúp tổ chức có thể tập trung nỗ lực vào những khía cạnh quan trọng nhất trong công việc. Và từ đó, cá nhân hoặc nhóm có thể cải thiện hiệu suất tổng thể.

Quản lý và cải thiện

KPI cung cấp thông tin để quản lý hiệu suất và xác định các lĩnh vực cần cải thiện. Điều này giúp tổ chức thúc đẩy sự phát triển và cải tiến liên tục.

Định hình quyết định chiến lược

KPI cung cấp thông tin quan trọng để hỗ trợ quyết định chiến lược. Chúng giúp xác định xu hướng, định rõ ưu tiên và phát hiện ra cơ hội và rủi ro.

Tạo nguồn động lực

KPI có thể tạo ra động lực và cam kết từ các nhân viên hoặc các bộ phận trong tổ chức. Toàn thể doanh nghiệp có thể xác định rõ ràng những gì cần đạt được và đo lường được. 

Tóm lại, đặt ra chỉ số KPI là quan trọng để định hình và đo lường hiệu suất. Nó có thể hỗ trợ tập trung nỗ lực vào những điểm quan trọng nhất. Đồng thời, chỉ số KPI giúp quản lý và cải thiện tổ chức. Từ đó, việc định hình chiến lược và tạo động lực cho nhân viên sẽ dễ dàng và đúng đắn hơn. .

Thành phần chính của KPI là gì? 

Mục tiêu (Objective)

Đây là mục tiêu hoặc kết quả mà bạn muốn đạt được. Mục tiêu cần phải rõ ràng, cụ thể, đo lường được và có thể đạt được.

Trongchỉ số KPI, mục tiêu là điểm tựa chính xác để xác định mục tiêu đo lường cụ thể . Thành phần này định rõ những gì đang cố gắng đạt được thông qua việc sử dụng KPI. Và mục tiêu trong KPI sẽ mang những đặc điểm trưng riêng. 

Rõ ràng và Cụ thể

Được phác thảo một cách rõ ràng và cụ thể.

Dễ hiểu để tất cả mọi người có thể hiểu rõ và chung tay hướng tới mục tiêu đó.

Đo lường được

Đo lường được bằng các chỉ số, số liệu hoặc tiêu chí cụ thể.

Xác định được liệu mục tiêu đã được đạt đến hay không.

Có thể Đạt được và Khả thi

Được đặt ra một cách khả thi.

Có thể đạt được trong điều kiện hiện tại và tài nguyên có sẵn.

Liên quan trực tiếp đến Mục tiêu lớn hơn

Phản ánh một phần của mục tiêu lớn hơn của tổ chức hoặc cá nhân.

Đóng góp vào việc đạt được mục tiêu tổng thể.

Có thể Theo dõi và Quản lý

Được thiết lập sao cho có thể theo dõi và quản lý hiệu quả.

Sử dụng dữ liệu số liệu hoặc hệ thống theo dõi.

Mục tiêu trong KPI dùng để xác định mục tiêu cụ thể mà KPI đang đo lường. Nó nhằm đảm bảo mọi người đều hiểu và có thể hướng tới mục tiêu đó.

Chỉ số đo lường (Metric)

Đây là phần của KPI mô tả cách đo lường việc đạt được mục tiêu. Chỉ số này phải được định rõ và cung cấp dữ liệu cụ thể để đánh giá hiệu suất.

Chỉ số là đại lượng cụ thể được sử dụng để đo lường mức độ đạt được của mục tiêu. Thành phần này quyết định và đo lường mức độ thành công trong việc đạt được mục tiêu đã đề ra. Và các đặc điểm chủa chỉ tiêu trong KPI cũng rất quan trọng. 

Định rõ và Đo lường được

Định rõ và có thể đo lường bằng cách sử dụng dữ liệu cụ thể hoặc các tiêu chí xác định.

Đảm bảo rằng mức độ đạt được của mục tiêu có thể được đo lường một cách chính xác.

Thành phần chính của KPI là gì?
Thành phần chính của KPI là gì?

Liên quan trực tiếp đến Mục tiêu

Phản ánh trực tiếp mức độ đạt được của mục tiêu.

Phản ánh các khía cạnh cụ thể của mục tiêu mà KPI đang cố gắng đo lường.

Có thể Quan sát và Theo dõi

Có thể được quan sát và theo dõi theo thời gian.

Đánh giá hiệu suất của cá nhân hoặc tổ chức.

Điều chỉnh hành động nếu cần.

Chính xác và rủi ro nhỏ nhất

Được tính toán hoặc đo lường một cách chính xác.

Tránh sự hiểu lầm hoặc sai sót.

Được thiết lập sao cho có ít sai sót và rủi ro nhỏ nhất có thể.

Đánh giá và Phản hồi

Phản ánh được những gì đã xảy ra.

Cung cấp thông tin phản hồi cho tổ chức hoặc cá nhân.

Điều chỉnh hành động của mình nếu cần.

Tóm lại, chỉ số trong KPI là rất quan trọng. Vì nó giúp đo lường mức độ đạt được mục tiêu cụ thể và chính xác. Thông qua đó, tổ chức hoặc cá nhân sẽ hiểu rõ hơn về hiệu suất và hướng tới mục tiêu đã đề ra.

Tiêu chuẩn hoặc ngưỡng (Target)

Đây là mức độ hoặc kết quả cụ thể muốn đạt được trong một khoảng thời gian nhất định. Mục tiêu này phải được xác định sao cho khả thi và có thể đo lường được.

Trong một KPI, tiêu chuẩn là mức độ hoặc con số mà tổ chức hoặc cá nhân đặt ra. Mức độ hoặc con số đó sẽ đánh giá kết quả trong khoảng thời gian cụ thể. 

Thành phần này xác định mức độ mà mục tiêu cụ thể phải đạt để coi là thành công. Cấu thành được tiêu chuẩn này là sự góp phần của nhiều đặc điểm quan trọng. 

Xác định cụ thể

Được xác định một cách cụ thể và rõ ràng,

Giúp tổ chức hoặc nhóm làm việc hiểu rõ mục tiêu đang hướng tới.

Thực tế và Khả thi

Được thiết lập sao cho có thể đạt được.

Phản ánh được điều kiện thực tế và tài nguyên có sẵn.

Không nên quá khó khăn hoặc không thể đạt được.

Số liệu hoặc Tiêu chí đo lường

Được kết hợp với các số liệu hoặc tiêu chí cụ thể để đo lường mức độ đạt được.

Đảm bảo rằng tiến độ đạt được có thể được đánh giá một cách chính xác.

Thời gian và Ngữ cảnh

Được thiết lập trong một khung thời gian cụ thể.

Đặt trong ngữ cảnh của mục tiêu tổng thể của tổ chức hoặc cá nhân.

Điều chỉnh và Đánh giá lại

Điều chỉnh hoặc đánh giá lại theo thời gian.

Phản ánh các thay đổi trong điều kiện hoặc mục tiêu của tổ chức. 

Tiêu chuẩn trong KPI quan trọng vì nó xác định mức độ mà mục tiêu cụ thể cần đạt để coi là thành công. Và điều đó tạo ra tiêu chí rõ ràng để đánh giá hiệu suất và định hướng của tổ chức hoặc cá nhân.

Thời gian (Timeframe)

Đây là khoảng thời gian mà mục tiêu được định rõ để đạt được. Thời gian này có thể là hàng tuần, hàng tháng, quý, năm hoặc bất kỳ đơn vị thời gian nào khác. Miễn là thời gian đó phù hợp với mục tiêu cụ thể.

Thời gian trong KPI là khoảng thời gian được xác định để đạt mục tiêu. Thành phần này nhằm đảm bảo việc đo lường hiệu suất được thực hiện trong một khung thời gian cụ thể. Hoặc hiệu suất công việc có thể sẽ được so sánh với các chu kỳ hoặc tiêu chuẩn khác.  

Định rõ khoảng thời gian

Được xác định một cách cụ thể và rõ ràng.

Tùy thuộc vào tính chất của KPI và mục tiêu định ra.

Phản ánh chu kỳ hoặc tiêu chuẩn

Phản ánh được chu kỳ hoặc tiêu chuẩn mà KPI đang cố gắng đo lường.

Giúp so sánh hiệu suất giữa các chu kỳ hoặc với các tiêu chuẩn đã đặt ra.

Phù hợp với mục tiêu và ngữ cảnh

Phù hợp với mục tiêu và ngữ cảnh của KPI.

Định rõ thời gian cần thiết để đạt được mục tiêu.

Đảm bảo rằng thời gian đo lường phản ánh được mục tiêu tổng thể của tổ chức hoặc cá nhân.

Có thể điều chỉnh

Được điều chỉnh hoặc thay đổi theo thời gian.

Phản ánh các thay đổi trong điều kiện hoặc mục tiêu của tổ chức.

Quản lý và Đánh giá

Được quản lý và đánh giá một cách chính xác.

Đảm bảo đo lường hiệu suất được thực hiện theo đúng thời gian và đúng ngữ cảnh.

Thời gian trong KPI xác định khoảng thời gian đạt được mục tiêu. Nó giúp tạo ra cơ sở thời gian cụ thể để đánh giá hiệu suất và tiến độ đối với tổ chức hoặc cá nhân.

Công cụ và quy trình đo lường (Measurement Tool/Process)

Đây là phần mô tả cách thức thu thập dữ liệu và đo lường chỉ số. Công cụ và quy trình đo lường đánh giá mức độ đạt được mục tiêu.

Công cụ và Quy trình đo lường trong KPI là thành phần cực kỳ quan trọng. Nó xác định cách thức và phương pháp mà KPI được đo lường và thu thập dữ liệu.  

Công cụ đo lường

Thu thập dữ liệu và đo lường hiệu suất của KPI.

Có thể là các phần mềm quản lý dự án, hệ thống CRM (Quản lý quan hệ khách hàng), hoặc bảng tính Excel tùy thuộc vào tính chất của KPI.

Quy trình đo lường

Được sử dụng để thu thập dữ liệu và đo lường KPI.

Được thiết kế sao cho hiệu quả và chính xác, bao gồm cách thức thu thập dữ liệu, xử lý dữ liệu, và báo cáo kết quả.

Độ chính xác và Tính nhất quán

Đảm bảo công cụ và quy trình đo lường có độ chính xác và tính nhất quán của dữ liệu thu thập.

Đảm bảo kết quả đo lường có thể được tin cậy.

So sánh với các chu kỳ hoặc tiêu chuẩn khác.

Tính tự động hóa

Được tự động hóa để giảm thiểu sự can thiệp của con người.

Tăng tính chính xác và hiệu quả của quá trình.

Đánh giá và Tối ưu hóa

Thường xuyên đánh giá và tối ưu hóa công cụ và quy trình đo lường.

Đảm bảo rằng chúng vẫn đáp ứng được nhu cầu và tính hiệu quả và chính xác.

Công cụ và Quy trình đo lường trong KPI đảm bảo dữ liệu được thu thập, đo lường chính xác và hiệu quả. Điều này giúp tổ chức hoặc cá nhân đánh giá hiệu suất và tiến độ đáng tin cậy và kịp thời.

Trách nhiệm (Responsibility)

Là người hoặc bộ phận có trách nhiệm quản lý và đạt được mục tiêu KPI. Điều này giúp xác định rõ ràng ai phải làm gì để đảm bảo rằng mục tiêu được đạt đến.

Trách nhiệm trong KPI là xác định trách nhiệm quản lý và đạt được mục tiêu của KPI đó. Đây là phần quan trọng để xác định rõ vai trò và trách nhiệm của các cá nhân hoặc nhóm. Cá nhân và nhóm làm việc cần đảm bảo rằng mục tiêu KPI sẽ đạt được.  

Xác định rõ ràng và Cụ thể

Được xác định một cách rõ ràng và cụ thể.

Dễ hiểu để tất cả mọi người đều hiểu rõ vai trò của họ và những kỳ vọng từ họ.

Phù hợp với vị trí và chức vụ

Được phân bổ dựa trên vị trí, chức vụ và kỹ năng.

Phân bổ theo từng cá nhân hoặc bộ phận trong tổ chức.

Chia sẻ Trách nhiệm

Được chia sẻ giữa các cá nhân hoặc bộ phận khác nhau.

Giúp tăng cường sự đồng cảm và hỗ trợ giữa các thành viên trong tổ chức.

Theo dõi và Đánh giá

Được theo dõi và đánh giá.

Đảm bảo mọi người đang thực hiện nhiệm vụ một cách đúng đắn và hiệu quả.

Tương tác và Hỗ trợ

Tương tác và hỗ trợ lẫn nhau.

Đảm bảo mục tiêu KPI được đạt được một cách hiệu quả nhất.

Thành phần “Trách nhiệm” trong KPI xác định rõ vai trò của các cá nhân hoặc bộ phận. Nó giúp cá nhân và bộ phận hiểu được trách nhiệm, vai trò mục tiêu của KPI. Điều này tạo ra môi trường làm việc có trách nhiệm và phát triển.

Các thành phần của chỉ số KPI là cơ sở cung cấp việc xây dựng và quản lý các KPIs. Các thành phần nhằm đảm bảo tập trung vào các mục tiêu quan trọng và đo lường được.

Các loại chỉ số KPI phổ biến

Có nhiều loại KPI (Key Performance Indicators) phổ biến hiện nay.

Tài chính

Doanh thu: Tổng doanh thu thu được từ bán hàng hoặc dịch vụ trong một khoảng thời gian nhất định.

Lợi nhuận ròng: Số tiền còn lại sau khi trừ đi tất cả các chi phí từ doanh thu.

Tỷ suất lợi nhuận (ROI): Số tiền thu được so với số tiền đã đầu tư, thường được tính bằng cách chia lợi nhuận cho vốn đầu tư và nhân 100 để có phần trăm.

Tỷ lệ nợ phải trả: Tỷ lệ giữa nợ phải trả và tài sản tổng cảng của công ty.

Lãi suất ròng: Lãi suất thu được từ các khoản đầu tư hoặc các hoạt động tài chính sau khi trừ đi lãi suất trả cho nợ vay.

Các KPI tài chính này giúp đánh giá hiệu suất tài chính của doanh nghiệp và hướng dẫn trong việc ra quyết định chiến lược và tài chính.

Khách hàng

Số lượng khách hàng mới: Số lượng khách hàng mới mà công ty thu được trong một khoảng thời gian nhất định.

Tỷ lệ giữ chân khách hàng: Tỷ lệ khách hàng hiện tại mà công ty giữ được so với tổng số khách hàng.

Thời gian giải quyết khiếu nại: Thời gian mà công ty mất để giải quyết khiếu nại từ khách hàng.

Các loại KPI phổ biến
Các loại KPI phổ biến

Điểm hài lòng khách hàng (NPS): Một phương pháp để đo lường mức độ hài lòng của khách hàng bằng cách hỏi họ “Bạn sẽ giới thiệu công ty chúng tôi cho bạn bè và người thân của bạn không?”

Tỉ lệ phản hồi khách hàng: Tỉ lệ khách hàng tham gia trong các cuộc khảo sát hoặc phản hồi được yêu cầu. Các KPI này giúp đo lường và cải thiện mối quan hệ với khách hàng, tăng cường trải nghiệm của họ và tăng cường sự trung thành với thương hiệu.

Hoạt động

Sản phẩm hoàn thành: Số lượng sản phẩm được sản xuất hoặc dịch vụ được cung cấp trong một khoảng thời gian nhất định.

Thời gian hoàn thành quy trình: Thời gian mà một quy trình hoặc dự án được hoàn thành từ đầu đến cuối.

Tỉ lệ lỗi sản phẩm: Tỉ lệ giữa số lượng sản phẩm bị lỗi so với tổng số sản phẩm được sản xuất.

Số lượng đơn hàng xử lý: Số lượng đơn hàng hoặc yêu cầu được xử lý trong một khoảng thời gian nhất định.

Hiệu suất máy móc: Hiệu suất của các máy móc và thiết bị trong quá trình sản xuất, thường được đo bằng tỷ lệ giữa thời gian hoạt động và thời gian nghỉ của máy.

Nhân sự

Tỷ lệ nghỉ việc: Tỷ lệ giữa số lượng nhân viên nghỉ việc so với tổng số nhân viên.

Hiệu suất lao động: Số lượng công việc được hoàn thành bởi mỗi nhân viên trong một khoảng thời gian nhất định.

Tỉ lệ phát triển nghề nghiệp: Tỷ lệ nhân viên được thăng chức hoặc chuyển tiếp sang các vị trí mới trong công ty.

Chỉ số hài lòng của nhân viên: Sự hài lòng của nhân viên đối với môi trường làm việc và chính sách công ty, thường được đo bằng cuộc khảo sát hoặc phản hồi.

Thời gian đào tạo: Thời gian vàng nhân viên sử dụng để học hỏi và phát triển kỹ năng mới.

Sản xuất

Hiệu suất sản xuất: Số lượng sản phẩm được sản xuất trong một khoảng thời gian nhất định, thường được đo bằng tỷ lệ giữa sản lượng thực tế và sản lượng kế hoạch.

Tỉ lệ lỗi sản phẩm: Tỷ lệ giữa số lượng sản phẩm bị lỗi so với tổng số sản phẩm được sản xuất.

Thời gian chết máy: Thời gian mà máy móc không hoạt động do sự cố kỹ thuật hoặc bảo trì.

Hiệu suất máy móc: Hiệu suất của các máy móc và thiết bị trong quá trình sản xuất, thường được đo bằng tỷ lệ giữa thời gian hoạt động và thời gian nghỉ của máy.

Lượng hàng tồn kho: Số lượng sản phẩm hoặc nguyên liệu dự trữ mà công ty đang lưu trữ.

Các KPI này giúp đo lường và quản lý hiệu suất của quy trình sản xuất, từ đó giúp tổ chức tối ưu hóa quy trình và nâng cao sản xuất.

Lợi ích và bất lợi khi áp dụng chỉ số KPI

Lợi ích khi áp dụng chỉ số KPI là gì?

Sử dụng KPI (Key Performance Indicators) mang lại nhiều lợi ích quan trọng cho tổ chức, doanh nghiệp hoặc cá nhân, bao gồm:

Định hướng mục tiêu

KPI giúp xác định mục tiêu cụ thể mà tổ chức hoặc cá nhân cần đạt được. Điều này giúp tập trung nỗ lực vào những điểm quan trọng và có ý nghĩa nhất.

Đo lường hiệu suất

KPI cung cấp các chỉ số đo lường để đánh giá hiệu suất và tiến độ của tổ chức, nhóm hoặc cá nhân. Chúng giúp xác định liệu mục tiêu đã được đạt đến và đo lường mức độ thành công.

Lợi ích khi áp dụng chỉ số KPI là gì?
Lợi ích khi áp dụng chỉ số KPI là gì?

Quản lý và cải tiến

Bằng cách theo dõi KPI, tổ chức có thể quản lý hiệu suất của mình và xác định các lĩnh vực cần cải thiện. KPI cung cấp thông tin để phát hiện và giải quyết các vấn đề trong quá trình làm việc.

Tối ưu hóa tài nguyên

KPI giúp tối ưu hóa sử dụng tài nguyên của tổ chức, bao gồm thời gian, nguồn lực và ngân sách, để đạt được kết quả tốt nhất.

Tạo động lực và cam kết

KPI làm cho mục tiêu trở nên rõ ràng và có thể đo lường được, giúp tạo ra động lực và cam kết từ các thành viên trong tổ chức hoặc nhóm làm việc.

Đào tạo và phát triển

KPI có thể được sử dụng để xác định các kỹ năng và nhu cầu đào tạo của cá nhân hoặc nhóm làm việc, từ đó hỗ trợ trong việc phát triển năng lực và hiệu suất.

Dự báo và ra quyết định

KPI cung cấp thông tin để dự báo xu hướng và kết quả trong tương lai, từ đó hỗ trợ quá trình ra quyết định chiến lược và kế hoạch hành động.

Việc sử dụng KPI mang lại nhiều lợi ích đối với tổ chức và cá nhân. Chỉ số KPIS hỗ trợ trong xác định mục tiêu, đo lường hiệu suất, quản lý tài nguyên. Thậm chí là tạo động lực và phát triển năng lực.

Bất lợi khi áp dụng chỉ số KPI là gì?

Dù việc áp dụng chỉ số KPI mang lại nhiều lợi ích, nhưng một số bất lợi vẫn có thể xảy ra.

Tập trung quá mức

Quá tập trung vào KPI có thể dẫn đến việc bỏ qua các yếu tố quan trọng khác không được đo lường bằng KPI. Điều này có thể dẫn đến việc tổ chức hoặc cá nhân mất khả năng nhìn nhận tổng thể và quan trọng của một tình huống.

Lạc hướng mục tiêu

Nếu lựa chọn và thiết lập KPI không chính xác, có thể dẫn đến việc đặt ra mục tiêu không phản ánh đúng mục đích chiến lược hoặc giá trị cốt lõi của tổ chức.

Bất lợi khi áp dụng chỉ số KPI là gì?
Bất lợi khi áp dụng chỉ số KPI là gì?

Không linh hoạt

Khi môi trường thay đổi, các KPI có thể trở nên lạc hậu hoặc không phản ánh đúng tình hình thực tế. Điều này có thể gây ra sự cản trở cho quá trình quyết định và hành động.

Gây áp lực không cần thiết

Việc sử dụng KPI có thể tạo ra áp lực không cần thiết lên cá nhân hoặc nhóm làm việc, đặc biệt là khi KPI được sử dụng như một công cụ đánh giá hiệu suất cá nhân mà không được hỗ trợ đúng cách.

Chuyển đổi động lực

Một số tổ chức có thể tập trung quá mức vào việc đạt được KPI mà quên đi mục tiêu chiến lược hoặc giá trị cốt lõi của tổ chức. Điều này có thể gây ra các hành vi không đạo đức hoặc không tốt cho sự phát triển bền vững.

Áp dụng chỉ số KPI cần được thực hiện cẩn thận để tránh các bất lợi tiềm ẩn. Áp dụng cần kết hợp với việc đánh giá tổng thể và sử dụng một cách linh hoạt. Như vậy mới đảm bảo nó đóng góp vào mục tiêu chiến lược và giá trị của tổ chức.

Phương hướng khắc phục những bất lợi khi áp dụng chỉ số KPI

Một số phương pháp đã được đề ra nhằm cải thiện việc áp dụng chỉ số KPI. 

Lựa chọn KPI phù hợp

Hãy đảm bảo rằng các KPI được chọn là phản ánh chính xác mục tiêu và chiến lược tổ chức. Điều này đòi hỏi một quá trình lựa chọn cẩn thận và sự thảo luận chặt chẽ với các bộ phận liên quan.

Xác định KPI một cách rõ ràng

Đảm bảo rằng mục tiêu và kỳ vọng từ các KPI được xác định một cách rõ ràng và cụ thể, tránh sự hiểu lầm và tranh luận không cần thiết.

Phương án giải quyết và khắc phục bất lợi
Phương án giải quyết và khắc phục bất lợi

Kiểm soát áp lực không cần thiết

Tránh việc sử dụng KPI như là công cụ đánh giá hiệu suất cá nhân mà không có sự hỗ trợ và hướng dẫn. Thay vào đó, sử dụng chúng như một công cụ để tạo động lực và hỗ trợ quyết định.

Đánh giá lại và điều chỉnh KPI

Thường xuyên đánh giá và điều chỉnh các KPI để đảm bảo rằng chúng vẫn phản ánh đúng mục tiêu và chiến lược của tổ chức. Điều này bao gồm việc xem xét lại mục tiêu, phương pháp đo lường, và ngữ cảnh.

Tạo không gian cho linh hoạt và sáng tạo

Khuyến khích sự linh hoạt và sáng tạo trong việc đạt được mục tiêu KPI. Điều này có thể bao gồm việc đề xuất các cách tiếp cận mới hoặc phương pháp làm việc để đạt được kết quả tốt nhất.

Hỗ trợ và đào tạo

Đảm bảo rằng nhân viên được hỗ trợ và đào tạo để hiểu và thực hiện các KPI một cách hiệu quả. Điều này giúp tăng cường sự hiểu biết và cam kết từ các thành viên trong tổ chức.

Việc giải quyết hoặc khắc phục bất lợi khi áp dụng đòi hỏi sự chú ý và quản lý cẩn thận. Doanh nghiệp cần đưa ra lựa chọn và quản lý KPI một cách thông minh. Và tổ chức có thể tận dụng lợi ích của chúng để tránh những hậu quả không mong muốn.

Phần mềm hỗ trợ cho việc theo dõi và giám sát chỉ số KPI cho doanh nghiệp

Có nhiều phần mềm hỗ trợ để theo dõi và giám sát chỉ số KPI cho doanh nghiệp giữa cuộc cách mạng công nghệ hiện nay. 

Tableau

Là một công cụ mạnh mẽ cho việc trực quan hóa dữ liệu và xây dựng các bảng điều khiển (dashboards) để theo dõi và phân tích KPI. Nó cung cấp các tính năng linh hoạt để kết nối và hiển thị dữ liệu từ nhiều nguồn khác nhau.

Microsoft Power BI

Cung cấp một nền tảng phân tích dữ liệu mạnh mẽ và dễ sử dụng, cho phép doanh nghiệp tạo ra các bảng điều khiển tùy chỉnh để theo dõi và phân tích các chỉ số KPI. Nó cũng tích hợp tốt với các sản phẩm và dịch vụ Microsoft khác.

Google Data Studio

Là một công cụ miễn phí cho phép bạn tạo ra các báo cáo và bảng điều khiển trực quan từ dữ liệu từ nhiều nguồn khác nhau. Nó cung cấp tính linh hoạt và tích hợp tốt với các sản phẩm của Google như Google Analytics và Google Sheets.

Phần mềm hỗ trợ cho việc theo dõi và giám sát chỉ số KPI cho doanh nghiệp
Phần mềm hỗ trợ cho việc theo dõi và giám sát chỉ số KPI cho doanh nghiệp

Klipfolio

Là một nền tảng phân tích dữ liệu đám mây cho phép bạn tạo ra các bảng điều khiển tùy chỉnh và theo dõi KPI từ nhiều nguồn dữ liệu khác nhau. Nó cung cấp các công cụ mạnh mẽ để xây dựng và tùy chỉnh các biểu đồ và báo cáo.

Domo

Là một nền tảng phân tích dữ liệu và bảng điều khiển doanh nghiệp toàn diện, cho phép bạn kết nối và tích hợp dữ liệu từ nhiều nguồn khác nhau để theo dõi và phân tích các KPI quan trọng.

Sisense

Cung cấp một giải pháp phân tích dữ liệu toàn diện với các tính năng mạnh mẽ cho phép bạn tạo ra các bảng điều khiển tùy chỉnh và theo dõi các chỉ số KPI của doanh nghiệp.

DRAERP

DRAERP là một trong những phần mềm thể hiện rõ ràng nhất cho người dùng KPI là gì và như thế nào. DRAERP vừa giúp theo dõi tiến độ công việc của nhân viên, nhóm vừa theo dõi tiến độ công việc theo dự án.

Chúng được tích hợp liên kết với nhau giúp người dùng có một cái nhìn tổng quan về hiệu suất và tiến độ của toàn bộ doanh nghiệp. Ngoài ra, người dùng có thể xem được những phân tích từ dữ liệu KPI và tùy chỉnh để theo dõi phù hợp và dễ hàng hơn.

Các phần mềm cung cấp các tính năng để theo dõi, phân tích và báo cáo về các chỉ số KPI. Nó cung cấp cho doanh nghiệp kiểm soát công việc và đưa ra quyết địnhmột cách hiệu quả. Lưu ý, việc chọn lựa phần mềm phù hợp phụ thuộc vào nhu cầu và nguồn lực của doanh nghiệp.

Lời kết

“KPI là gì?” đã được giải đáp rõ ràng và chi tiết trong bài viết hôm nay của Draco. Đồng thời, Draco cũng đã giúp các bạn đọc hiểu rõ hơn về thành phần, lợi ích và bất lợi lẫn phương hướng khắc phục khi áp dụng KPI trong thực tiễn. 

Ngoài ra, Draco đã liệt kê một số phần mềm công nghệ giúp bạn giải quyết trong việc áp dụng chỉ số KPI hiện nay.

Bài viết liên quan