Quản trị sản xuất là gì? Phương pháp và công cụ 2024

quản trị sản xuất

Trong thế giới kinh doanh cạnh tranh ngày nay, quản trị sản xuất đóng vai trò quan trọng trong đảm bảo sự thành công của một doanh nghiệp. Nó liên quan đến việc tổ chức và điều hành các quy trình sản xuất để tạo ra các sản phẩm và dịch vụ chất lượng. Cùng Draco khám phá sâu hơn về quản trị sản xuất là gì? Các phương pháp, chiến lược và công nghệ hiện đại áp dụng trong quản trị sản xuất hiệu quả nhất 2024.

Giới thiệu về Quản Trị Sản Xuất

Định nghĩa và ý nghĩa của quản trị sản xuất trong lĩnh vực kinh doanh

Quản trị sản xuất (Production Management) là một lĩnh vực quan trọng trong kinh doanh, tập trung vào việc tổ chức, điều phối và kiểm soát các hoạt động sản xuất nhằm tạo ra sản phẩm/dịch vụ đáp ứng nhu cầu thị trường một cách hiệu quả và tiết kiệm.

Quản trị sản xuất bao gồm các hoạt động:

 • Lập kế hoạch sản xuất
 • Quản lý nguyên vật liệu
 • Quản lý nhân công
 • Quản lý máy móc và thiết bị
 • Quản lý chất lượng
 • Kiểm soát chi phí sản xuất
 • Theo dõi và đánh giá hiệu quả sản xuất

Quản trị sản xuất đóng vai trò quan trọng trong việc đảm bảo:

 • Sản phẩm/dịch vụ đáp ứng nhu cầu thị trường về chất lượng, số lượng và thời gian giao hàng
 • Sử dụng hiệu quả các nguồn lực
 • Giảm thiểu chi phí sản xuất
 • Tăng năng suất lao động
 • Nâng cao lợi nhuận cho doanh nghiệp

Sự quan trọng của quản trị sản xuất đối với hiệu suất và lợi nhuận của doanh nghiệp

 • Tăng năng suất lao động: Việc tổ chức sản xuất hợp lý, sử dụng máy móc thiết bị hiện đại và đào tạo nhân viên bài bản sẽ giúp tăng năng suất lao động, từ đó giảm chi phí sản xuất và tăng lợi nhuận.
 • Cải thiện chất lượng sản phẩm: Việc kiểm soát chất lượng chặt chẽ trong quá trình sản xuất giúp đảm bảo sản phẩm/dịch vụ đáp ứng nhu cầu thị trường, tăng khả năng cạnh tranh và thu hút khách hàng.
 • Giảm thiểu rủi ro: Việc lập kế hoạch và kiểm soát sản xuất hiệu quả giúp giảm thiểu rủi ro trong quá trình sản xuất, như rủi ro về nguyên vật liệu, rủi ro về thị trường, v.v.
 • Tăng lợi nhuận: Việc sử dụng hiệu quả các nguồn lực, giảm thiểu chi phí sản xuất và tăng năng suất lao động sẽ giúp tăng lợi nhuận cho doanh nghiệp.
các hoạt động trong quản trị sản xuất
Các hoạt động trong quản trị sản xuất

Mục tiêu của quản trị sản xuất

Mục tiêu chính của quản trị sản xuất là tạo ra sản phẩm/dịch vụ đáp ứng nhu cầu thị trường một cách hiệu quả và tiết kiệm.

Để đạt được mục tiêu này, quản trị sản xuất cần tập trung vào các yếu tố sau.

 • Cải thiện chất lượng sản phẩm: Sản phẩm/dịch vụ cần đáp ứng các tiêu chuẩn chất lượng và an toàn, đồng thời đáp ứng nhu cầu và thị hiếu của khách hàng.
 • Giảm chi phí sản xuất: Doanh nghiệp cần tối ưu hóa việc sử dụng các nguồn lực, lựa chọn nguyên vật liệu phù hợp và áp dụng các phương pháp sản xuất tiên tiến để giảm thiểu chi phí sản xuất.
 • Tăng năng suất lao động: Doanh nghiệp cần đầu tư vào máy móc thiết bị hiện đại, đào tạo nhân viên bài bản và xây dựng môi trường làm việc tốt để tăng năng suất lao động.
 • Đảm bảo giao hàng đúng hạn: Doanh nghiệp cần lập kế hoạch sản xuất hợp lý và có hệ thống kiểm soát hiệu quả để đảm bảo giao hàng đúng hạn cho khách hàng.
 • Phát triển sản phẩm mới: Doanh nghiệp cần nghiên cứu thị trường và phát triển sản phẩm mới để đáp ứng nhu cầu thị trường và tăng khả năng cạnh tranh.

Các Phương Pháp và Chiến Lược Quản Trị Sản Xuất

Phân tích SWOT (Strengths, Weaknesses, Opportunities, Threats)

Strengths (Điểm mạnh)

 • Năng lực sản xuất: Máy móc, thiết bị, công nghệ.
 • Nguồn nhân lực: Kỹ năng, kinh nghiệm.
 • Chất lượng sản phẩm: Uy tín, thương hiệu.
 • Hệ thống quản lý: Hiệu quả, minh bạch.

Weaknesses (Điểm yếu)

 • Chi phí sản xuất: Cao, lãng phí.
 • Năng lực đổi mới: Hạn chế.
 • Thị trường: Biến động, cạnh tranh cao.
 • Hệ thống quản lý: Cần cải thiện.

Opportunities (Cơ hội)

 • Nhu cầu thị trường: Tăng trưởng, tiềm năng.
 • Công nghệ mới: Hiện đại, hiệu quả.
 • Chính sách hỗ trợ: Thuế, ưu đãi.
 • Mối quan hệ hợp tác: Đối tác, nhà cung cấp.

Threats (Thách thức)

 • Cạnh tranh: Gay gắt, nhiều đối thủ.
 • Biến động kinh tế: Lạm phát, tỷ giá hối đoái.
 • Chính sách: Thay đổi, bất ổn.
 • Rủi ro: Thiên tai, dịch bệnh.
mô hình swot
Mô hình swot

Sử dụng phương pháp quản lý tiến độ sản xuất MRP (Material Requirements Planning) và ERP (Enterprise Resource Planning)

MRP (Material Requirements Planning) – Lập kế hoạch nhu cầu vật liệu 

 • Xác định nhu cầu vật liệu cho từng giai đoạn sản xuất.
 • Lập kế hoạch mua sắm, nhập kho, sử dụng vật liệu hiệu quả.
 • Giảm thiểu tồn kho, lãng phí.

ERP (Enterprise Resource Planning) – Hệ thống quản trị tổng thể doanh nghiệp.

 • Tích hợp các quy trình quản lý: Sản xuất, bán hàng, tài chính, nhân sự.
 • Chia sẻ dữ liệu, thông tin hiệu quả.
 • Nâng cao hiệu quả hoạt động, quản lý.

Áp dụng phương pháp Lean Manufacturing và Six Sigma

Lean Manufacturing  – Tối ưu hóa quy trình sản xuất.

 • Loại bỏ lãng phí: 7 loại lãng phí.
 • Tập trung vào giá trị cho khách hàng.
 • Nâng cao hiệu quả, năng suất.

Six Sigma: Cải tiến quy trình, kiểm soát chất lượng.

 • Giảm thiểu sai sót: 3.4 sai sót trên 1 triệu cơ hội.
 • Nâng cao chất lượng sản phẩm.
 • Tăng cường sự hài lòng khách hàng.

Quản Lý Rủi Ro và Xử Lý Vấn Đề

Quản lý rủi ro và xử lý vấn đề là một phần quan trọng trong quản trị sản xuất. Việc xác định, đánh giá và xử lý rủi ro hiệu quả sẽ giúp doanh nghiệp giảm thiểu tổn thất, đảm bảo tiến độ sản xuất và nâng cao hiệu quả hoạt động.

Xác định và đánh giá các rủi ro tiềm ẩn trong quá trình sản xuất.

Phân tích các yếu tố

 • Nguyên vật liệu: Chất lượng, giá cả, nguồn cung cấp.
 • Máy móc, thiết bị: Hỏng hóc, lỗi kỹ thuật.
 • Nhân lực: Kỹ năng, kinh nghiệm, năng suất.
 • Quy trình sản xuất: Lỗi, sai sót, lãng phí.
 • Thị trường: Biến động, cạnh tranh, nhu cầu khách hàng.

Sử dụng các công cụ

 • Phân tích SWOT (Strengths, Weaknesses, Opportunities, Threats).
 • Phân tích FMEA (Failure Mode and Effects Analysis).
 • Phân tích HAZOP (Hazard and Operability Study).

Đánh giá mức độ ảnh hưởng

 • Xác suất xảy ra.
 • Mức độ nghiêm trọng.

Phát triển các kế hoạch phòng tránh và xử lý rủi ro

Phòng tránh rủi ro

 • Lựa chọn nhà cung cấp uy tín: Đảm bảo chất lượng, giá cả và nguồn cung cấp nguyên vật liệu.
 • Bảo trì, bảo dưỡng máy móc, thiết bị định kỳ: Ngăn ngừa hỏng hóc, lỗi kỹ thuật.
 • Đào tạo nhân viên, nâng cao kỹ năng: Cải thiện năng suất lao động, giảm thiểu sai sót.
 • Cải tiến quy trình sản xuất: Loại bỏ lãng phí, nâng cao chất lượng sản phẩm.
 • Theo dõi thị trường, cập nhật nhu cầu khách hàng: Đáp ứng nhu cầu thị trường, tăng khả năng cạnh tranh.

Xử lý rủi ro

 • Lập kế hoạch dự phòng cho các tình huống rủi ro: Ví dụ, dự trữ nguyên vật liệu, có phương án thay thế khi máy móc hỏng hóc.
 • Phân công trách nhiệm xử lý rủi ro: Xác định người phụ trách xử lý từng loại rủi ro.
 • Chuẩn bị các nguồn lực cần thiết để xử lý rủi ro: Ví dụ, tài chính, nhân lực, vật lực.
quản lý rủi ro trong quá trình sản xuất
Quản lý rủi ro trong quá trình sản xuất

Cách xử lý các vấn đề phát sinh trong quá trình sản xuất một cách hiệu quả và nhanh chóng

Vấn đề: Sản phẩm bị lỗi do chất lượng nguyên vật liệu không đảm bảo.

Xác định nguyên nhân

 • Chất lượng nguyên vật liệu từ nhà cung cấp không đạt tiêu chuẩn.
 • Quản lý chất lượng nguyên vật liệu chưa hiệu quả.

Lựa chọn giải pháp

 • Trả lại nguyên vật liệu cho nhà cung cấp và yêu cầu cung cấp nguyên vật liệu mới.
 • Tăng cường kiểm tra chất lượng nguyên vật liệu trước khi đưa vào sản xuất.

Thực hiện giải pháp và theo dõi hiệu quả

 • Phối hợp với nhà cung cấp để thay thế nguyên vật liệu.
 • Kiểm tra chất lượng sản phẩm sau khi thay thế nguyên vật liệu.

Rút kinh nghiệm và cải tiến quy trình

 • Rà soát lại quy trình quản lý chất lượng nguyên vật liệu.
 • Tăng cường đào tạo nhân viên về kiểm tra chất lượng nguyên vật liệu.

Kỹ Thuật Sản Xuất và Công Nghệ Hiện Đại 2024

Kỹ thuật sản xuất và công nghệ đóng vai trò quan trọng trong việc nâng cao hiệu quả và chất lượng sản xuất. Doanh nghiệp cần áp dụng công nghệ mới và tiên tiến, tối ưu hóa quy trình sản xuất và sử dụng thiết bị hiện đại để nâng cao khả năng cạnh tranh trên thị trường.

Áp dụng công nghệ mới và tiên tiến trong quá trình sản xuất.

 • Công nghệ tự động hóa: Sử dụng robot, máy móc tự động để thực hiện các công việc thay thế cho con người.
 • Công nghệ thông tin và truyền thông (ICT): Sử dụng phần mềm, dữ liệu và mạng lưới để quản lý và giám sát quá trình sản xuất.
 • Công nghệ in 3D: Tạo ra các sản phẩm mẫu hoặc nguyên mẫu nhanh chóng và tiết kiệm chi phí.
 • Internet vạn vật (IoT): Kết nối các thiết bị và máy móc trong nhà máy để thu thập dữ liệu và tối ưu hóa sản xuất.
 • Trí tuệ nhân tạo (AI): Phân tích dữ liệu, dự đoán nhu cầu thị trường và đưa ra quyết định sản xuất hiệu quả.
iot
Sử dụng công nghệ IoT trong quản trị sản xuất

Tối ưu hóa quy trình sản xuất và sử dụng thiết bị hiện đại để tăng cường hiệu suất và chất lượng.

 • Lean Manufacturing: Loại bỏ lãng phí, tăng hiệu quả sử dụng nguồn lực.
 • Six Sigma: Cải tiến quy trình, giảm thiểu sai sót, nâng cao chất lượng.
 • Just-in-Time (JIT): Sản xuất đúng lúc, đúng số lượng cần thiết, giảm thiểu tồn kho.
 • Total Quality Management (TQM): Quản lý chất lượng toàn diện, đảm bảo chất lượng sản phẩm từ khâu đầu vào đến khâu đầu ra.

Sử dụng thiết bị hiện đại

 • Máy móc tự động hóa, robot.
 • Hệ thống quản lý sản xuất bằng phần mềm.
 • Thiết bị kiểm tra chất lượng cao.

Việc áp dụng kỹ thuật sản xuất và công nghệ tiên tiến sẽ giúp doanh nghiệp:

 • Tăng năng suất: Sản xuất nhiều sản phẩm hơn với cùng một nguồn lực.
 • Giảm chi phí: Tiết kiệm chi phí sản xuất, tăng lợi nhuận.
 • Nâng cao chất lượng: Đảm bảo chất lượng sản phẩm đáp ứng nhu cầu thị trường.
 • Nâng cao khả năng cạnh tranh: Cung cấp sản phẩm/dịch vụ với giá cả cạnh tranh, đáp ứng nhu cầu thị trường.

Lời kết

Quản trị sản xuất là một lĩnh vực quan trọng và cần thiết cho sự phát triển của bất kỳ doanh nghiệp nào. Việc áp dụng các phương pháp và kỹ thuật quản trị sản xuất hiệu quả sẽ giúp doanh nghiệp nâng cao năng suất, chất lượng, giảm chi phí và tăng cường khả năng cạnh tranh trên thị trường. Chúc bạn thành công trên hành trình quản trị sản xuất, theo dõi Draco để xem thêm các thông tin hữu ích khác.

Bài viết liên quan