PHẦN MỀM KẾ TOÁN HỖ TRỢ TRONG DOANH NGHIỆP

Phần mềm kế toán

Phân hệ kế toán là một phân hệ DraERP của ứng dụng thu thập dữ liệu và soạn thảo các báo cáo về hoạt động kế toán, các khoản phải thu, dòng tiền, các khoản phải trả, … Nó cung cấp cho doanh nghiệp của bạn những công cụ cần thiết để quản lý các vấn đề tài chính.

Phần mềm kết toán ERP
phần mềm kết toán ERP

Phần mềm kế toán ERP là công cụ dùng để hỗ trợ doanh nghiệp trong lĩnh vực quản lý tài chính kế toán. Hệ thống ERP có sự liên kết dữ liệu một cách đồng nhất giữa các bộ phận, vì thế phân hệ kế toán ERP sẽ được kế thừa toàn bộ dữ liệu từ các phòng ban khác một cách chặt chẽ và chính xác.

Một phân hệ (module) thuộc giải pháp quản lý tổng thể doanh nghiệp. Hầu hết, những hoạt động và nghiệp vụ xảy ra trong quá trình sản xuất kinh doanh đều sẽ liên quan đến các nghiệp vụ kế toán. Vì vậy, phân hệ kế toán này có vai trò vô cùng quan trọng trong việc quản lý doanh nghiệp.

Một số phân hệ nhỏ có trong DraERP kế toán:

– Bảng tổng hợp thanh toán bán hàng
– Bảng kết quả kinh doanh
– Bảng cân đối tài khoản
– Báo cáo kết quả kinh doanh
– Bảng cân đối kế toán
– Báo cáo tài chính hợp nhất
– Gói đăng ký
– Đăng ký
– Cài đặt GST
– Ngân sách
– Báo cáo chênh lệch ngân sách
– Danh mục thuế
– Luật thuế
– Lợi nhuận gộp
– Phân tích lợi nhuận

Và còn nhiều phân hệ khác nữa.

Sổ cái tổng hợp (GL)

Thu thập và lưu trữ tất cả những giao dịch tài chính trong doanh nghiệp như thu nhập, chi phí, giá trị vốn và tài sản. Tích hợp với nhiều hoạt động kinh doanh như mua sắm, mua hàng, quản lý dòng tiền. Các nhà quản lý sẽ có đầy đủ dữ liệu để phân tích và lập báo cáo mà không cần chờ dữ liệu từ các phòng ban khác.

Khoản phải Thu (AR)

Theo dõi dòng tiền giữa doanh nghiệp và khách hàng hiệu quả hơn. Phần mềm cho phép tự động hóa các quy trình, bao gồm tạo hóa đơn định kỳ, báo cáo tài chính và nhắc nhở thanh toán. Phân hệ cho phép nhận được báo cáo phân tích tài chính.

Khoản phải trả (AP)

Xử lý lượng lớn hóa đơn của nhà cung cấp. Đồng thời, ủy quyền theo dõi các hóa đơn đến. Phần mềm sẽ giúp doanh nghiệp lưu trữ cũng như theo dõi, kiểm tra và xác nhận hóa đơn.

Báo cáo tài chính

Báo cáo tài chính
báo cáo tài chính

Doanh nghiệp dễ dàng hơn trong việc quản lý tài sản cố định. Bao gồm khấu hao, thanh lý, định giá tài sản cố định và thuế. Chủ doanh nghiệp sẽ hiểu rõ hơn về cách nó sử dụng tài sản cố định. Cũng như các chi phí và bảo trì liên quan. Hệ thống sẽ giúp doanh nghiệp xử lý, phân tích và quản lý tiền mặt trong một thời kỳ nhất định. Doanh nghiệp có thể tích hợp tính năng với tài khoản ngân hàng của công ty để theo dõi các bảng sao kê đối chiếu.

Tính năng còn giúp doanh nghiệp quản lý dòng tiền. Bằng cách xác định xem liệu đã đáp ứng với những mục tiêu tài chính hay chưa. Phần mềm tích hợp với nhiều công cụ. Nhằm lưu trữ, xử lý được các danh sách và phiếu thu chi một cách chuẩn xác. Các loại thu chi như tiền khách hàng trả, tiền thanh toán cho nhà cung cấp, tiền hoàn thế, tạm ứng cho nhân viên,… Đều được quản lý chặt chẽ, đối chiếu và kiểm kê.

Phần mềm kế toán ERP khác như thế nào so với phần mềm kế toán truyền thống?

Phần mềm kế toán
phần mềm kế toán erp

Phần mềm kế toán ERP có:

Đầy đủ các phân hệ tài chính kế toán, báo cáo tài chính, bán hàng, mua hàng, tồn kho, CRM, HRM…cho phép mọi nhân viên đều có thể làm việc được trên đó. Như một “khối lego” tổng hợp được ghép từ nhiều mảnh khác nhauThông tin công việc của các phòng ban, nhân sự đều được cập nhật liên tục, dữ liệu được liên kết chặt chẽ với nhau.
Nhân viên sử dụng cùng một trường dữ liệu, đảm bảo tính đồng bộ, khách quan, giảm thiểu rủi ro cho doanh nghiệp cũng như thời gian nhập liệu cho các bộ phận. Nhà quản lý có thể nắm bắt được tình hình của từng nhân viên, từng bộ phận, đưa ra quyết định nhanh chóng, hiệu quả kinh doanh nâng cao.
Được thiết kế tổng thể với đầy đủ các chức năng của các phòng ban. Người dùng có thể dễ dàng sử dụng mà không cần có nghiệp vụ chuyên sâu bởi các thanh module được thiết kế đơn giản, dễ hiểu cùng các báo cáo trực quan bằng bảng, biểu.
Phần mềm có thể tùy chỉnh linh hoạt để đáp ứng nhu cầu của doanh nghiệp khi cần mở rộng thêm chi nhánh hay thêm/bớt tính năng nào đó.

Phần mềm kế toán truyền thống có:

– Áp dụng cho bộ phận tài chính, kế toán. Phần mềm tập trung vào các số liệu thống kê liên quan đến quản lý tài chính để tạo ra các báo cáo giúp nhà quản lý nắm được sự luân chuyển dòng tiền và cân đối thu – chi.
– Là một phần mềm độc lập chuyên dùng cho phòng tài chính – kế toán.
– Phải cập nhật thông tin từ các phòng ban khác.
– Quá trình cập nhật thủ công, không có sự liên kết chặt chẽ giữa các phòng ban sẽ không đảm bảo tính chính xác.
– Mất nhiều thời gian và làm chậm quá trình đưa ra quyết định kinh doanh của nhà lãnh đạo.
– Dập khuôn theo một khuôn mẫu, motip chung với các thanh module cố định.
– Những doanh nghiệp mang tính đặc thù thì việc sử dụng các tính năng cố định đó sẽ gây nhiều khó khăn vì không lột tả hết tính chất của công việc
– Phần mềm kế toán mang tính chất chuyên môn nên cần người có nghiệp vụ kế toán mới có thể sử dụng hiệu quả.

Kết luận

Tất cả các tính năng nổi trội và cơ bản nhất được cụ thể hóa qua nội dung bên trên. Nhưng so với thực tế chính người tiêu dùng trực tiếp trải nghiệm sẽ có nhiều cảm nhận khác biết hơn, chân thật hơn qua từng câu, chữ. Hãy đến với DraERP – nơi đây là nhà của bạn!

DRACO – CUNG CẤP PHẦN MỀM ERP TỐT NHẤT

Hotline: (+84)-338-855-353

Bài viết liên quan