PHẦN MỀM TÀI SẢN CỐ ĐỊNH VÀ LỢI ÍCH VỚI DOANH NGHIỆP

PHẦN MỀM TÀI SẢN CỐ ĐỊNH VÀ LỢI ÍCH VỚI DOANH NGHIỆP

Quản lý tài sản trong doanh nghiệp

Mô – đun tài sản là một phân hệ trong phần mềm DraERP giúp duy trì hồ sơ tài sản cố định cho các tài sản của doanh nghiệp. Doanh nghiệp có thể theo dõi vị trí của tài sản. Hoặc lưu hồ sơ về những nhân viên đang sử dụng tài sản đó. Ngoài ra, quản lý tài sản trong doanh nghiệp cũng có thể bao gồm quản lý bảo trì tài sản.

Tài sản là gì?

Tài sản
tài sản

Tài sản là bất kỳ mặt hàng có giá trị nào thuộc sở hữu của một công ty. Tài sản là các vật có giá trị bằng tiền. Đồng thời là đối tượng của quyền tài sản và các lợi ích vật chất khác.

Tài sản bao gồm vật có thực, vật đang tổn tại sẽ có như hoa lợi, lợi tức. Vật sẽ được chế tạo theo mẫu đã được thoả thuận giữa các bên. Nói chung, tài sản là một vật hữu hình nằm ở trong cơ sở công ty. Hoặc được nhân viên mang theo. Trong một số trường hợp, một tài sản có thể là một vật vô hình.

Trong DraERP, hồ sơ tài sản là trung tâm của mô-đun quản lý tài sản. Tất cả các giao dịch liên quan đến tài sản như mua, khấu hao, bảo trì, di chuyển, loại bỏ, bán hàng sẽ được ghi lại trong hồ sơ tài sản.

Quản lý tài sản là gì?

Quản lý tài sản là hoạt động giám sát và duy trì những thứ có giá trị cho một tổ chức. Quản lý tài sản là quá trình lập kế hoạch và kiểm soát việc mua sắm, vận hành, bảo trì, đổi mới và xử lý tài sản của tổ chức, doanh nghiệp.

Quản lý và sử dụng hiệu quả tài sản trong bối cảnh kinh doanh có nhiều cạnh tranh và thách thức sẽ tạo cơ sở vững chắc cho doanh nghiệp vững bước phát triển. Quá trình này cải thiện tiềm năng sử dụng của tài sản và giảm thiểu chi phí, rủi ro liên quan cho chủ sở hữu.

Những thành phần cơ bản có trong phần mềm tài sản cố định của DraERP

Tài sản

Tài sản trong doanh nghiệp
Tài sản trong doanh nghiệp

Việc cập nhật, phân loại các loại tài sản với nhau sẽ thuận tiện hơn bao giờ hết khi bạn:

Cập nhật vị trí cụ thể cho từng vị trí của tài sản
Lập danh sách phân loại tài sản

Để có được một danh sách tài sản cụ thể khi cần, việc bạn cập nhật thông tin chính xác và đầy đủ là điều vô cùng quan trọng. Khi nhập đầy đủ thông tin việc còn lại đã có hệ thống xử lý, đảm bảo hoạt động một cách tốt nhất. Việc quản lý tài sản trong doanh nghiệp cũng trở nên dễ dàng hơn.

Xử lý tài sản

Xử lý tài sản trong doanh nghiệp
Xử lý tài sản trong doanh nghiệp

Hệ thống tự động tạo một kế hoạch khấu hao dựa trên phương pháp khấu hao. Và các đầu vào liên quan khác như “Ngày sẵn sàng sử dụng” trong hồ sơ tài sản. Cũng có thể tạo nhiều lịch khấu hao cho các sổ tài chính khác nhau.

Khấu hao theo đường thẳng.

Khấu hao theo số dư giảm dần.

Khấu hao theo số lượng, khối lượng sản phẩm.

Báo cáo tài sản

Báo cáo tài sản
Báo cáo tài sản

Sổ cái tài sản khấu hao

Báo cáo này hiển thị số tiền mua hàng, số tiền đã khấu hao và tổng khấu hao lũy kế cho tất cả các tài sản trong phạm vi ngày đã chọn. Tính năng này cũng cho thấy giá trị hiện tại và tình trạng khấu hao hiện tại của tài sản.

Khấu hao tài sản và số dư.

Báo cáo này hiển thị chi phí mua, bán và loại bỏ tất cả các tài sản dựa trên danh mục tài sản. Báo cáo đồng thời cũng cho biết chi tiết khấu hao dựa trên khoảng thời gian đã chọn và giá trị ròng của loại tài sản.

Bảo trì tài sản

Nhật ký bảo trì tài sản

Tại đây, bạn có thể lập các kế hoạch bảo trì tài sản theo yêu cầu của khách hàng Tự xác định ngày bắt đầu và kết thúc. Tự động chọn tính chất công việc phù hợp với tình hình hiện tại như: đã lên kế hoạch, hoàn thành, đã hủy hoặc quá hạn. 

Sửa chữa tài sản

Bảo trì tài sản
Bảo trì tài sản

Tại đây, bạn chỉ cần nhập các thông tin cần thiết như: tên tài sản, mã số, công ty, chi tiết sửa chữa. Ngoài ra, còn các thông tin liên quan khác như: đo lường kế toán, chi tiết kế toán và mô tả.

Nếu có nhiều tài sản cần sửa chữa, bạn chỉ cần tạo thêm và nhập đầy đủ thông tin là được. Module sẽ hỗ trợ bạn việc lọc, tìm kiếm các danh sách theo tên, theo yêu cầu một cách nhanh chóng.

Nhật ký bảo trì sản phẩm

Tại đây, bạn cần cung cấp đầy đủ thông tin về các sản phẩm cần được bảo trì. Hệ thống sẽ tự động thống kê nhật ký theo thứ tự được khởi tạo để dễ dàng truy xuất.

Tại hệ thống bảo trì trong phân hệ tài sản, bạn sẽ được:

Có đội ngũ nhân viên bảo trì chuyên biệt cho tài sản của bạn

Có đội ngũ nhân viên sẽ chịu trách nhiệm trong việc bảo trì tài sản

Hệ thống liên kết giữa các thành phần chi tiết nhỏ hệ thống bảo trì

Có hệ thống thống kê chi tiết khi công ty cần các báo cáo kiểm tra đến việc bảo trì hàng tháng cho doanh nghiệp.

Xem thêm: QUẢN TRỊ RỦI RO VÀ LỢI ÍCH MANG LẠI CHO DOANH NGHIỆP

Kết luận

Những thông tin được cung cấp bên trên chỉ là những nội dung cơ bản về mô-đun quản lý phần mềm tài sản cố định trong doanh nghiệp. Để được hiểu rõ hơn về sản phẩm, bạn phải là người trải nghiệm. Sẽ còn rất nhiều tính năng khác mà sản phẩm mang lại. Việc trực tiếp trải nghiệm phần mềm chính là lời kết luận tốt nhất mà doanh nghiệp cam kết. DraERP – nơi cung cấp phần mềm tốt nhất cho bạn!

DRACO – CUNG CẤP PHẦN MỀM ERP TỐT NHẤT

Hotline: (+84)-338-855-353