QUẢN TRỊ RỦI RO VÀ LỢI ÍCH MANG LẠI CHO DOANH NGHIỆP

QUẢN TRỊ RỦI RO VÀ LỢI ÍCH MANG LẠI CHO DOANH NGHIỆP

Bất kỳ một doanh nghiệp nào, dù có quy mô lớn hay nhỏ, đều sẽ không thể đảm bảo được trạng thái hoạt động kinh doanh doanh luôn được ổn định. Bởi vì, nó luôn bị tác động bởi rất nhiều yếu tố. Bao gồm yếu tố môi trường vĩ mô và môi trường vi mô. Cũng có thể là những nhân tố thuộc về khía cạnh khách quan hoặc chủ quan. Để quá trình kinh doanh không bị ảnh hưởng, thay vì việc bị động. Thì các doanh nghiệp nên trở nên chủ động. Chủ động chuẩn bị các kế hoạch để dự báo, đề phòng và giải quyết những rủi ro có thể xảy ra. Đó chính là những hoạt động để quản trị rủi ro trong doanh nghiệp? Vậy quản trị rủi ro là như thế nào? Nó mang lại lợi ích gì cho doanh nghiệp? Hôm nay, cùng DraERP tìm hiểu về vấn đề này dưới bài viết sau.

Đây là một quy trình được tiến hành bởi những người giữ vị trí quan trọng trong doanh nghiệp. Như giám đốc điều hành, các phó giám đốc và cố vấn,.. Để dự báo các tình huống có thể xảy ra gây ảnh hưởng đến doanh nghiệp trong tương lai dựa trên tiền đề thực tiễn. Sau khi xác định được vấn thì lên kế hoạch và hành động. Để ngăn chặn và hạn chế mức độ ảnh hưởng của rủi ro. Và không không làm gián đoạn việc thực hiện mục tiêu của doanh nghiệp.

Các loại rủi ro trong doanh nghiệp

Các loại rủi ro trong doanh nghiệp
Các loại rủi ro trong doanh nghiệp

Rủi ro chiến lược

Đây là loại rủi ro xuất phát từ hoạt động quản trị và môi trường kinh doanh trong quan hệ với khách hàng, đối tác và nhà đầu tư. Ví dụ như rủi ro trong việc sáp nhập, thoái vốn hay kế hoạch phân bổ nguồn lực. Rủi ro chiến lược bao gồm việc đưa ra chiến lược không phù hợp, thực hiện không theo mục tiêu đề ra. Và không kịp điều chỉnh chiến lược khi một trong các yếu tố môi trường kinh doanh thay đổi.

Rủi ro tài chính

Rủi ro về tài chính có nguồn gốc từ các giao dịch mua bán. Liên quan đến các khoản đầu tư và cho vay để thực hiện các hoạt động kinh doanh. Ví dụ như rủi ro về lãi suất, thuế, tỷ giá và tín dụng,…

Rủi ro hoạt động

Loại rủi ro này thuộc hoạt động sử dụng có hiệu quả các nguồn lực trong doanh nghiệp. Bao gồm về con người, quy trình, quản lý thông tin dữ liệu và môi trường,…

Rủi ro tuân thủ

Rủi ro tuân thủ liên quan đến việc tuân thủ các quy định của doanh nghiệp, luật pháp và các chính sách của nhà nước. Các vấn đề pháp lý trong hợp đồng/ cam kết giữa các doanh nghiệp với nhau.

Quản trị rủi ro mang lại lợi ích gì cho doanh nghiệp?

Quản trị rủi ro mang lại lợi ích gì cho doanh nghiệp
Quản trị rủi ro mang lại lợi ích gì cho doanh nghiệp

Quản trị rủi ro giúp doanh nghiệp đề phòng được những cản trở tới quá trình hoạt động, đảm bảo kinh doanh không gián đoạn. Và tránh lãng phí ngân sách để giải quyết sự cố không đáng có. Ngoài ra còn một số lợi ích khác như:

Hạn chế sử dụng lãng phí dòng tiền trong hoạt động đầu tư

Quản trị rủi ro có thể phát hiện những chi phí phát sinh trong quá trình đầu tư của doanh nghiệp. Đồng thời, thông qua hoạt động quản trị rủi ro, doanh nghiệp sẽ có cái nhìn sâu sắc về ngân sách. Để tránh đầu tư thừa thãi và hạn chế bất lợi xảy ra về vấn đề tài chính.

Công cụ hiệu quả trong việc đầu tư và phát triển kinh doanh

Khi quản trị rủi ro hiệu quả, doanh nghiệp không chỉ hạn chế được các vấn đề có thể ảnh hưởng xấu. Mà còn tạo ra những công cụ hữu ích, những nguồn doanh thu mới cho doanh nghiệp. Bên cạnh đó, góp phần tăng tỷ lệ thành công của các dự án. Và bảo đảm các giá trị cho doanh nghiệp.

Tăng cường công tác quản trị doanh nghiệp

Quản trị rủi ro sẽ hỗ trợ đắc lực cho nhà quản trị bằng cách cung cấp thông tin tới cơ quan đầu não về các rủi ro và đề xuất giải pháp cần thực hiện để giảm mức độ thiệt hại.

Một trong những mục tiêu của quản trị doanh nghiệp là đảm bảo doanh nghiệp phát triển bền vững và quản trị rủi ro có thể giúp thực hiện điều nó một cách dễ dàng hơn.

Hỗ trợ doanh nghiệp hoàn thành mục tiêu chiến lược đã đề ra

Doanh nghiệp cần phải xác định rõ những rủi ro có thể gây ảnh hưởng cho doanh nghiệp. Từ đó hỗ trợ các bộ phận cấp dưới thực hiện các giải pháp nhằm cải thiện hiệu quả. Đồng thời giảm thiểu tối đa các tác động tới doanh thu lợi nhuận và thị phần của doanh nghiệp.

Việc lập kế hoạch hành động ứng phó với các rủi ro là doanh nghiệp cũng đang tự giúp mình thoát khỏi những rào cản mà môi trường kinh doanh. Và những thay đổi khách quan ảnh hưởng tới doanh doanh nghiệp.

Đáp ứng kỳ vọng của các nhà đầu tư

Hiện nay, các doanh nghiệp có thể phải thông báo khả năng rủi ro cho các nhà đầu tư để họ đánh giá mức độ tương quan giữa lợi nhuận thu về và rủi ro có thể gặp phải để quyết định có nên đầu tư cho dự án hay không.

Nếu doanh nghiệp quản trị rủi ro hiệu quả, xử lý tổ các vấn đề xuất hiện trong hoạt động kinh doanh, không chỉ đảm bảo cho doanh nghiệp phát triển mà còn sẽ thu hút hấp dẫn nhiều nhà đầu tư hơn.

Để hoạt động kinh doanh phát triển có nhiều yếu tố nhưng hoạt động quản trị rủi ro giữ vai trò trọng yếu. Vì vậy, doanh nghiệp cần phải thực hiện thường xuyên hoạt động nay để nâng cao hiệu quả doanh nghiệp.

DRACO – CUNG CẤP PHẦN MỀM ERP TỐT NHẤT

Website: https://test.draco.biz

Hotline: (+84)-338-855-353

Bài viết liên quan