HƯỚNG DẪN MUA HÀNG TRỰC TIẾP TRÊN WEBSITE

TRANG CHU DraERP

(Ban hành kèm theo Quyết định số 04/2022/QĐ-DRACO-KT ngày 19/12/2022 của Tổng Giám đốc Công ty CP Tài chính Công nghệ DRACO)

Quý khách có 2 cách mua hàng trực tiếp tại Website Draerp.vn

Cách 1: Đặt hàng trực tiếp qua hotline: 033. 885. 5353

Quý khách gọi đến số điện thoại 0338855353 để gặp nhân viên bán hàng Online của chúng tôi.

Nhân viên bán hàng Online sẽ tư vấn và tiếp nhận đơn hàng cho quý khách trong thời gian từ 8h-12h00 và 13h-17h30 hàng ngày từ thứ 2 đến sáng thứ 7 hàng tuần.

Với những đơn hàng ngoài giờ hành chính Quý khách đặt hàng Online sẽ được xử lý vào ngày làm việc tiếp theo.

Cách 2: Đặt hàng online qua website Draeap.vn

Các bước để Quý khách đăng ký mua sản phẩm của chúng tôi qua website.

Bước 1: Quý khách đi đến website draerp.vn

Bước 2: Chọn “Đăng ký dịch vụ” tại trang chủ.

DANG KI DICH VU
DANG KI DICH VU

 

Bước 3: Quý khách sẽ được chuyển hướng vào trang fintechdraco.draerp.vn để đăng ký tài khoản sử dụng khi đăng ký dịch vụ sử dụng.

DANG KI TAI KHOAN SU DUNG
DANG KI TAI KHOAN SU DUNG

 

Bước 4: Quý khách sẽ nhận được email phản hồi của chúng tôi về đăng ký tài khoản. Quý khách cần chọn vào đường dẫn trong email để thiết lập về mật khẩu của tài khoản.

EMAIL PHAN HOI DANG KY TAI KHOAN
EMAIL PHAN HOI DANG KY TAI KHOAN

 

Quý khách cần chọn vào đường dẫn trong email để thiết lập về mật khẩu của tài khoản.

DANG NHAP TAI KHOAN VAO WEBSITE
DANG NHAP TAI KHOAN VAO WEBSITE

 

Quý khách đã có thể sử dụng tài khoản vừa khởi tạo để đặt hàng tại website của chúng tôi.

Bước 5: Sau khi có tài khoản và đăng nhập thành công, Quý khách chọn “Đăng ký dịch vụ” đối với dịch vụ Quý khách cần sử dụng.

CAC MODULE DICH VU HO TRO DOANH NGHIEP
CAC MODULE DICH VU HO TRO DOANH NGHIEP

 

Và chọn “Add to Cart” để thêm sản phẩm vào giỏ hàng.

MODULE KE TOAN
MODULE KE TOAN

 

Bước 6: Để tiến hành đặt hàng đã thêm và giỏ, Quý khách cần thêm vào địa chỉ để chúng tôi liên hệ khi cần thiết.

THUC HIEN THEM VAO GIO HANG
THUC HIEN THEM VAO GIO HANG

 

Các thông tin liên hệ bao gồm: Tên địa chỉ, Địa chỉ, Tỉnh/Thành phố, Quốc gia, Mã số thuế, Loại hình doanh nghiệp, Số điện thoại, Tên Công ty, Nghề nghiệp.

DIEN THONG TIN LIEN HE
DIEN THONG TIN LIEN HE

 

Bước 7: Khi có đầy đủ thông tin theo yêu cần, Quý khách chọn “Place Order” để đặt hàng.

CLICK CHON PLACE ORDER
CLICK CHON PLACE ORDER

 

Như vậy là Quý khách đã thực hiện đặt hàng thành công qua Website Draerp.vn

Bài viết liên quan