DRAERP - Giải pháp quản trị tổng thể cho ngành Bán lẻ

Đo lường, quản lý và bán giúp hợp lý hóa việc quản lý bán lẻ, theo dõi hàng tồn kho, quản lý khách hàng và tăng khả năng sinh lời của doanh nghiệp.

ĐIỂM NỔI BẬT

 • Điểm bán hàng: Tương thích với mọi thiết bị, phần mềm Điểm bán hàng mã nguồn mở của DRAERP thân thiện với người dùng, cực kỳ linh hoạt và tích hợp hoàn toàn với hàng tồn kho để quản lý bán lẻ theo thời gian thực.
 • Kho hàng: Kiểm kê tích hợp để có chế độ xem thời gian thực về tính sẵn có của sản phẩm, lượng hàng trong kho, chuyển kho,...
 • Quản lý bán lẻ nhiều cửa hàng: Định khoản các chỉ số kế toán cho từng chi nhánh và phân tích chi phí, biến động thị trường, lãi và lỗ dựa trên tình hình hoạt động của doanh nghiệp để đánh giá khả năng sinh lời tổng thể.
 • Các chương trình khuyến mại: Việc quản lý chiết khấu hoặc lợi nhuận bán lẻ dựa trên tỷ lệ và số lượng giảm giá, DRAERP giúp quản lý việc giảm giá mặt hàng cho các bên hoặc các điều kiện khác nhau. Các chương trình khuyến mại sẽ tự động thay đổi theo giá khi áp dụng chương trình khuyến mãi.
 • Hỗ trợ quản lí và tối ưu hóa các quy trình kinh doanh trong nội bộ doanh nghiệp, giải pháp được xây dựng đáp ứng nhu cầu cho doanh nghiệp.
 • Dữ liệu tại các chi nhánh và tổng công ty được kết nối với nhau dễ dàng.
 • Kiểm soát thứ tự đơn hàng và các đơn hàng được hoàn thành, theo dõi đơn đặt hàng của khách hàng, thực hiện các bước cải thiện cải thiện và sự hài lòng của khách hàng.
 • Lập hóa đơn và Định giá: Lập hóa đơn cho khách hàng và theo dõi các khoản phải thu bằng các yêu cầu thanh toán và thông báo qua email/SMS.
 • Thu hút khách hàng & Mức độ trung thành: Quản lý khách hàng tốt hơn; Thiết lập các chương trình khách hàng thân thiết và chương trình định giá đặc biệt. Duy trì hạn mức tín dụng, xem các khoản phải thu và tổng số hóa đơn, đồng thời phân tích doanh thu trung bình của khách hàng để đưa ra các quyết định kinh doanh.
 • Người dùng
 • Tiện ích
 • Công cụ
 • Cài đặt
 • Hỗ trợ

Tận tâm - Chuyên nghiệp - Uy Tín - Chất lượng - Bảo mật